Konkurs Plastyczny „Aniołowo”, Chorzów

anioł

REGULAMIN VI KONKURSU PLASTYCZNGO „ANIOŁOWO”

Puścić wodze fantazji… Pozwolić rękom, by nią kierowane tworzyły postacie aniołów, które zagoszczą w „Starochorzowskim Domu Kultury”

§ 1. Zasady konkursu

1. Konkurs plastyczny skierowany jest do artystów nieprofesjonalnych – dzieci w wieku przedszkolnym,  uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz osób dorosłych. Tematem wiodącym pracy plastycznej ma być przedstawienie anioła, w dowolnej postaci.

2.  Każdy z uczestników składa tylko 1 pracę wykonaną samodzielnie lub w zespole – naruszenie tej zasady wiąże się z dyskwalifikacją. Każda z instytucji patronujących artystom może przesłać maksymalnie 5 prac w kategorii „praca plastyczna”.

3. Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna na  odwrocie zawierać czytelne informacje, napisane drukowanymi literami:

– TYTUŁ PRACY

– IMIĘ I NAZWISKO AUTORA LUB WSPÓŁAUTORÓW

– DATĘ URODZENIA

– PEŁNĄ NAZWĘ PLACÓWKI

– ADRES, NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO

– IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA, e-mail.

4. Zapraszamy do zapoznania się z nowym warunkiem regulaminu.

Szanowni Państwo chcemy docenić to jak wiele trudu, pracy i energii artystycznej konieczne jest, aby powstało dzieło przestrzenne. Wiemy też, że stworzenie takiego dzieła jest bardzo „wymagające” i chcemy poświęcić temu uwagę naszą i osób zwiedzających wystawę. Dlatego od tegorocznej edycji konkursu zapraszamy do przesyłania tylko i wyłącznie prac przestrzennych.

Technika wykonania prac, wymagania:

PRACA PLASTYCZNA: rzeźba, płaskorzeźba, witraż, techniki mieszane, techniki własne. Wielkość pracy: Prace plastyczne przestrzenne do formatu: 210 mm x 210 mm x 297 mm

5. Organizator konkursu przewiduje nagrody dla laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe z podziałem na klasy I-III i klasy IV – VI, gimnazja, szkoły średnie, dorośli).

§ 2. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest  Starochorzowski Dom Kultury oddział Chorzowskiego Centrum Kultury.

2. Adres organizatora:  ul. Siemianowicka 5941 – 503 Chorzówtel. (32) 247 – 39 – 58fax: (32) 247 – 39 – 57

3. Organizator powoła jury, które rozstrzygnie konkurs i przyzna nagrody główne, wyróżnienia oraz kwalifikacje do wystawy w każdej z kategorii wiekowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i ekspozycji prac w materiałach i publikacjach bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania nadesłanych dokonkursu prac wszystkim innym zainteresowanym instytucjom celem ekspozycji w galeriach i na wystawach.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

§ 3. Terminy konkursu

1. Dostarczenie prac: do 9 grudnia 2016 roku.

2. Prace powinny być przesłane  na  adres  organizatora w terminie . O przyjęciu prac do konkursu decyduje data dostarczenia do Starochorzowskiego Domu Kultury.

3. Do dnia 16 grudnia 2016 r. komisja konkursowa, powołana przez organizatora, rozstrzygnie konkurs, wyłaniając jego laureatów i zamieści na stronie internetowej www.sdk.org.pl listę uczestników nagrodzonych w konkursie.

4. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 28 grudnia 2016 roku w Starochorzowskim Domu Kultury.

5. Po ogłoszeniu wyników konkursu, prace laureatów będą  eksponowane  na  wystawie  w Starochorzowskim Domu Kultury.

6. Organizator nie zwraca prac nadesłanych do konkursu.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z konkursem prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 247 – 39 – 58 lub e-mail: agnieszka_pielok@chck.pl  Nadesłanie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków zapisanych w regulaminie.

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:anioły