Jump – Ogólnopolski konkurs językowo-plastycznym dla przedszkoli i zerówek

Jump - Ogólnopolski konkurs językowo-plastycznym dla przedszkoli i zerówek

Konkurs JUMP jest oparty na nagrodzonym European Language Label 2016 projekcie – książce „Poetry and Art for Creativity – Inspirations” (nagroda przyznawana przez Komisję Europejską oraz Ministra Edukacji w Polsce).

Konkurs jest objęty Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

CELE KONKURSU
Głównym celem konkursu „JUMP” jest promowanie twórczego, kreatywnego nauczania języka angielskiego w Polsce poprzez aktywność twórczą dzieci, inspirowaną kontaktem ze sztuką oraz doświadczaniem korespondencji sztuk.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i kreatywności dzieci.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej i językowej.
Wprowadzanie dzieci w świat twórczości poprzez stymulowanie aktywności twórczej dzieci.
Rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi poprzez projektowy charakter działania.
Doświadczanie zjawiska korespondencji sztuk oraz inspiracji do własnej aktywności twórczej.
Doświadczenie procesu powstawania książki.
Rozwijanie współpracy między nauczycielami wychowania przedszkolnego, anglistą i plastykiem.

OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych : 3-4 lata oraz 5-6 lat.
Praca składa się z dwóch części: ilustracji do wiersza „Jump” („Hop, hop”) oraz napisanego opowiadania.
Ilustracja do wiersza może być wykonana techniką dowolną na formacie A3.
Do ilustracji powinno być dołączone opowiadanie w formie mini – książeczki, gdzie dzieci zilustrują nowe słówka, wyrażenia, zwroty z języka angielskiego, wykonanej według własnego pomysłu, zawierające około 200-250 słów.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
Każda placówka, która zgłosi min 3 grupy otrzyma certyfikat udziału w innowacyjnym konkursie językowo – plastycznym oraz dwujęzyczną książkę „Poezja i Sztuka dla Kreatywności – Inspiracje” – nagrodzoną ELL 2016 za innowację w nauczaniu języka angielskiego na skalę europejską.
Nagrodą za I, II i III miejsce są nagrody książkowe, materiały plastyczne. Za pierwsze miejsce nagrody specjalne ufundowane przez Miasto i Gminę Piaseczno.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za uczestnictwo.

Regulamin oraz scenariusz zajęć dla nauczycieli: http://rzezucha.com/?page_id=703

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie