Barwy natury, barwy wsi

konkurs muzeum wsi mazowieckiej w sierpcu dzieci szkoła

A jakie barwy ma natura? Jakie kolory towarzyszą pejzażom mazowieckiej wsi? By się o tym przekonać, wystarczy zwiedzić sierpecki skansen. A odpowiedzi na te pytania można będzie udzielić w formie pracy plastycznej, a tym samym wziąć udział w konkursie pt. „Barwy natury, barwy wsi. Ochrona rodzimych gatunków roślin w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. Konkurs finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 11 520,00 zł brutto, która w całości zostanie przeznaczona na nagrody dla laureatów. Całościowa pula przeznaczona na nagrody wyniesie aż 12 800,00 zł. Rywalizacja skierowana jest do dzieci w wieku 6 – 13 lat – wychowanków szkół podstawowych, ośrodków szkolno – wychowawczych, domów i centrów kultury regionu Mazowsza. Konkurs odbędzie się na terenie ekspozycji muzealnej (skansen) w dniu 9.06.2017 r., a materiały plastyczne zapewni Muzeum. Podzieleni na grupy uczestnicy zwiedzą ekspozycję muzealną, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rośliny oraz rolę i zasady ochrony ekspozycji przyrodniczej. Następnie wraz z koordynatorami muzealnymi udadzą się do sal edukacyjnych, gdzie wykonają prace plastyczne przy pomocy kredek lub pasteli w jednej z dwóch kategorii tematycznych: pejzaż przedstawiający wybrany fragment ekspozycji MWM w Sierpcu ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji przyrodniczej lub zagadnienia związane z ochroną środowiska. Klimatyczne chaty oraz ich bezpośrednie otoczenie: przydomowe ogródki, sady, pola i klomby – oto krajobraz dawnej mazowieckiej wsi.

Idea konkursu zachęca do przemyśleń na temat roli przyrody w życiu człowieka oraz sposobów jej ochrony, uczy szacunku do niej. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody, a także upowszechnianie zagadnień związanych z ochroną środowiska poprzez obserwację i wykonanie pracy plastycznej. Udział w konkursie pozytywnie wpłynie na rozwijanie wrażliwości ekologicznej wśród najmłodszych, kształtowanie ich poczucia integracji ze środowiskiem, a także wyzwalanie pozytywnego stosunku do świata przyrody. Samodzielne wykonanie pracy plastycznej rozwinie zmysł spostrzegawczości oraz ukształtuje wrażliwość estetyczą. Dodatkowo dzieci nauczą się prawidłowych zasad rywalizacji, a także udoskonalą i zweryfikują swoje umiejętności plastyczne. Nie ulega wątpliwości, że proces edukacji osiąga najlepsze rezultaty poprzez obserwację, odkrywanie i doświadczanie. Udział w konkursie to pouczająca i warta uwagi propozycja, która dodatkowo stwarza szansę na wygranie cennych nagród. Jest także doskonałym pomysłem na wycieczkę integracyjną, poznawanie przyrody i zasad jej ochrony. Jedynym kosztem, który po stronie uczestników konkursu jest bilet wstępu na teren skansenu. W cenę biletu wliczone są materiały plastyczne a także usługa przewodnika.

Aby wziąć udział w rywalizacji wystarczy zgłosić placówkę oraz liczbę uczestników telefonicznie (tel. 275 28 83, wewn. 53, 36 lub 37) lub mailowo (e-mail: rezerwacje@mwmskansen.pl) do dnia 7.06.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 9.06.2017 r. Laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na uwagę zasługuje imponująca pula nagród – regulamin  konkursu zakłada przyznanie aż 48 nagród rzeczowych w postaci sprzętu RTV i komputerowego.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Agnieszka Jezierska – Chalicka

Organizacja konkursu „Barwy natury barwy wsi. Ochrona rodzimych gatunków roślin w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 11 520,00 zł.

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie