Fundacja Kreatywnej Edukacji

Fundacja powstała z inicjatywy osób, które chcą propagować nowe, aktywne metody uczenia się. Uważamy, iż znakomitą, a niedocenianą w Polsce rolę może i powinna obok edukacji formalnej, obecnej w szkole czy na uczelni, odegrać edukacja nieformalna. Zakłada ona ustawiczny i wszechstronny rozwój człowieka, w oparciu o partnerskie relacje między nauczycielem i uczniem. Oprócz tego wyznacznika edukacja nieformalna kładzie silny nacisk na pracę grupową i zaangażowanie zarówno strony odbierającej, jak i przekazującej wiedzę.

Szczególnie uwrażliwieni jesteśmy na rozwój muzyczny dzieci. Praktykujemy i staramy się rozpowszechniać nowatorską teorię uczenia się muzyki, której twórcą jest prof. Edwin Elias Gordon. Działamy we współpracy z Polskim Towarzystwem Edwina E. Gordona, które istnieje od 23 kwietnia 1996 roku i ma swoją siedzibę przy Instytucie Edukacji Szkolnej Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego. Chcielibyśmy, aby edukacja muzyczna w Polsce przekształciła się z obecnej, mało efektywnej w sprawdzoną i twórczą formę, opracowaną przez znakomitego muzyka, pedagoga i psychologa muzyki, profesora E.E. Gordona.

Niestety nie tylko edukacja muzyczna jest zaniedbana w Polsce. W odpowiedzi na brak oferty ze strony nawet komercyjnych podmiotów, które kształcą językowo stworzyliśmy własną metodykę w oparciu o doświadczenia związane z prowadzeniem zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona oraz dorobek Glenna Domana, współzałożyciela Instytutu Osiągania Ludzkich Możliwości w Filadelfii. Nasze podejście jest naturalnym odwzorowaniem sposobu uczenia się języka ojczystego przez małe dziecko.

Fundacja Kreatywnej Edukacji

838 ocen
5.00
dodaj ocenę
×
Fundacja Kreatywnej Edukacji

Adres:

ul. Mińska 15
85-225 Bydgoszcz

Kontakt:

(052) 345 81 76
info@fundacjakreatywnejedukacji.org
http://www.fundacjakreatywnejedukacji.org/
facebook

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku