empikschool_belka_250815
powrt
Dla rodzicow Edukacja i wychowanie O nauce czytania i przygotowaniu do pisania

O nauce czytania i przygotowaniu do pisania

Do czytania garn si dzieci picioletnie a nawet czteroletnie. Interesuj si ksieczkami, napisami na szyldach i reklamach, pytaj o nazwy liter, same prbuj je czy w wyrazy a wyrazy w zdania. Wczesne zainteresowanie nauk czytania i pisania wiadczy o znakomitych moliwociach umysowych dziecka. Nie oznacza to jednak, e namawiam dorosych do tego, aby zmuszali na przykad piciolatka do nauki czytania i pisania, jeeli dziecko tego nie chce.

Wszystko zaley tu od stopnia dziecicych zainteresowa. Tak si zwykle dzieje, e dzieci interesuj si tym, co jest na miar ich moliwoci poznawczych i wykonawczych. Dlatego, gdy dziecko garnie si do nauki czytania i pisania naley je wspiera w opanowaniu tych trudnych umiejtnoci, gdy im wczeniej je opanuje, tym wiksze bdzie miao szanse w odniesieniu sukcesów w nauce szkolnej.

Dzieci w przedszkolu przygotowuj si do nauki czytania i pisania podczas zabaw, zaj, sytuacji edukacyjnych. Natomiast intensywnie ucz si tych umiejtnoci w pierwszym roku edukacji szkolnej. Dla kadego dziecka dobrze przygotowanego do szkoy w zakresie czytania i pisania nabywanie tych umiejtnoci nie bdzie trudne.

O sposobie uczenia dzieci czytania i pisania
Czytanie to rozpoznawanie, identyfikowanie a take sensowne czenie liter drukowanych lub pisanych. Pisanie natomiast to kodowanie informacji za pomoc tych samych symboli.

Sposobów uczenia dzieci czytania i pisania jest wiele, ale najczciej stosowanym schematem jest:
- zwrócenie uwagi na znajdujcy si w ogldanej przez dziecko ksieczce napis ( zdanie) np. To lis;
- dokonanie analizy zdania, czyli wyodrbnienie wyrazu, w którym wystpuje nowa litera. Tym razem bdzie to wyraz lis;
- okrelenie, jak gosk syszy na pocztku sowa, na kocu i w rodku w sowa lis;
- zidentyfikowanie nowej goski i litery, w tym przypadku jest to "l";
- poznawanie ksztatu nowej litery "l" poprzez kojarzenie wyodrbnionej goski i litery za pomoc, której mona j oznaczy ( kodowa);
- pisanie palcem poznanej litery w powietrzu, na zaparowanej szybie, piasku, oówkiem na papierze po zakropkowanym ladzie a nastpnie w linijkach zeszytu. Ten proces powoduje silne skojarzenie brzmienia goski z ksztatem jej znaku – liter;
- wczanie zbitki goska – litera do wyrazu, wyrazu do zdania a zdania do opowiadania.

Dzieci czytaj i pisz tak, jak mówi, dlatego niezwykle wane jest poprawne i czyste wybrzmiewanie gosek. Przygotowujc je do nauki czytania i pisania naley zadba o to, aby:

- mówiy poprawnie pod wzgldem artykulacyjnym. Dzieci z wadami wymowy musz by pod opiek logopedy a przed pójciem do szkoy wady te powinny by skorygowane poprzez odpowiednie wiczenia;

- swobodnie wypowiaday si w rozwinitej i uporzdkowanej formie. Dzieci idce do szkoy maj mie bogate sownictwo i powinny przestrzega podstawowych zasady kultury suchania i mówienia. Oznacza to, e musz zadba o to, aby byy rozumiane przez innych a take staray si sucha tego, co mówi inni;

- miay dobrze rozwinit percepcj suchow, w tym take such fonematyczny ( fonemowy). Jest on wanym wskanikiem dojrzaoci dziecka do nauki czytania i pisania i polega na zdolnoci do rónicowania gosek w wypowiadanych i syszanych sowach;

- umiay dostrzec, jaki ksztat ma poznawana litera i go zapamita. Dobrze rozwinita spostrzegawczo i pami wzrokowa jest niezbdna w pocztkowej nauce czytania i pisania. Kade dziecko w krótkim czasie ma zapamita prawie 200 znaków graficznych w tym wszystkie litery mae i wielkie w wersji pisanej i drukowanej oraz cyfry (znaki graficzne liczb), znaki dziaa oraz stosowane w edukacji reprezentacje graficzne (uproszczone rysunki, grafy, drzewka, tabelki).

- potrafiy odwzorowa litery, nie pomijajc ani jednego szczegóu. Do tego potrzebna jest bardzo dobra sprawno rk oraz wspópraca rki i oka w obrbie ruchów doni i palców. Niezaspokojona potrzeba ruchu, wyrczanie dzieci w prostych czynnociach sprawia, e sporo z nich charakteryzuje si niezbornoci ruchow caego ciaa w tym niezrcznoci manualn;

- nie miay wikszych kopotów z koordynowaniem czynnoci rk pod kontrol wzroku od strony lewej do prawej. Podczas czytania wodzi si wzrokiem po szeregach liter tworzcych sowa, zaczynajc od strony lewej do prawej. Podobnie jest w pisaniu. Piszcy musi jednoczenie prowadzi wzrok i organizowa sensownie skomplikowane ruchy rki od lewej do prawej strony;

Oprócz tych wymienionych przeze mnie zagadnie s jeszcze inne odgrywajce równie wan rol. Do nich naley interesowanie si czytaniem i pisaniem a take rozumienie sensu kodowania i dekodowania. Chodzi tu o motywacj i wiksz podatno do nauki czytania i pisania.


Co dziecko koczce przedszkole ma wiedzie i umie w zakresie przygotowania do czytania i pisania?

Dziecko rozpoczynajce nauk w klasie pierwszej ma:

- okrela kierunki oraz miejsca na kartce papieru i rozumie sens polece typu: Narysuj kóeczko w prawym górnym rogu kartki ……, Rysuj szlaczek, zaczynajc od lewej strony kartki….;

- uwanie patrze, aby rozpozna i zapamita to, co jest przedstawione na obrazkach;

0

-interesowa si czytaniem i pisaniem oraz ma by do tego dobrze przygotowane;

- interesowa si ksikami, sucha opowiada, bani itp. oraz rozmawia na ich temat;

- ukada krótkie zdania, dzieli je na wyrazy, wyrazy na sylaby oraz wyodrbnia goski w sowach o prostej budowie fonetycznej;

- rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz innych symboli, a take odczytywa krótkie podpisy pod obrazkami, napisy na szyldach itp.

O wspópracy z rodzicami nad przygotowaniem dzieci do nauki czytania i pisania
Rodzice chtnie wczaj si w proces przygotowania dziecka do szkoy. Na pewno w rozmowie z nimi naley podkreli te obszary edukacyjne, w których dziecko i jest ju dobrze przygotowane i nie ukrywa tych, w których sobie jeszcze nie radzi. Koniecznie naley w przystpny sposób wyjani im, co i jak maj robi, aby pomóc swojemu dziecku w lepszym przygotowaniu do szkoy. Jeeli do podejmowanych dziaa niezbdne spomoce dydaktyczne to dobrze jest je wypoyczy, aby atrakcyjno i skuteczno wspólnych zabaw i wicze bya wysza.
Rodzicom naley równie szczegóowo powiedzie, co ich dziecko musi umie, eby nauka czytania i pisania w klasie pierwszej bya przyjazna. Nauczycielka ma te interesowa si podjtymi przez rodziców dziaaniami i pyta o postpy i napotykane trudnoci. Ponadto wspomaga ich w pracy z dzieckiem suc rad, pomoc a take przykadem. Podczas rozmów z rodzicami zawsze naley wzbudza nadziej, e to dziki wspólnej pracy nauczyciela i rodziców jest zdecydowanie lepiej i s widoczne postpy. Bdzie to czynnik motywujcy do kontynuowania zaj, zabaw i wicze w domu.

Na zakoczenie koniecznie naley przekona rodziców do gonego czytania dzieciom, (cho przez pó godziny dziennie), gdy jest to znakomity sposób rozwijania dziecicego umysu, budzenia motywacji do nauki oraz ksztatowania zainteresowa czytelniczych. W przedszkolu lub w szkole mona zorganizowa wypoyczalni ksieczek, co pomoe rodzicom w zorientowaniu si w literaturze dziecicej.

 

Ewa Zieliska - wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. Wspóautorka programów edukacyjnych, publikacji dla nauczycieli, pakietów pomocy i zabawek edukacyjnych dla dzieci oraz artykuów dla rodziców. 

Polecamy równie  Problem z czytaniem i pisaniem oraz Naucz swoje dziecko czyta

 
Pom si nam rozwija. Podziel si tym artykuem na Facebooku:
zostaw komentarz
Twoje imi lub nick
CAPTCHA Image Przeaduj
Przepisz kod z obrazka
Twj komentarz Wylij komentarz
komentarze
Brak komentarzy
W każdy czwartek wysyłamy najświeższe wiadomości
o imprezach dla dzieci, pomysłach na zabawy i konkursach
z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród czytelników losujemy bezpłatne zaproszenia! Zapisz się - to nic nie kosztuje!
wybierz region: 
wpisz email:
akceptuję politykę prywatności
zobacz, jak wygląda newsletter

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zapisz się na newsletter


Konkursy
Konkurs Scooby Doo! Konkurs Scooby Doo!

Czy wrd Czytelnikw Miasta Dzieci s tacy, ktrzy ciesz si na myl o wrzeniowym pierwszym dzwonku? Jeli tak, moe zainteresuje Was konkurs, w ktrym do wygrania plecaki (w sam raz do szkoy!), komplety pocieli i deskorolki z wizerunkiem bardzo tchrzliwego, zawsze godnego i lubianego przez dzieci na caym wiecie, Scooby-Doo. Zapraszamy do zabawy! Prawidowa odpowied na pytanie konkursowe to szansa na wygranie jednej z czternastu nagrd!

Mczyzna te czowiek. Konkurs Mczyzna te czowiek. Konkurs

W Miecie Dzieci jest mnstwo konkursw dla maluszkw i starszakw. Dla przedszkolakw i uczniw. Dla modziey oraz mam. A co z ojcami? O tatusiach take nie zapominamy! Wraz z Wydawnicwtem Drzewo Babel zapraszamy do udziau w konkursie. Na Zwycizcw czeka 10 ksiek "Mczyzna te czowiek" Wojciecha Eichelbergera.

wszystkie
Czytelnia
Zielony ogrdek w domu. Recykling

Wiosna to czas porzdkw w ogrodzie. Tym, ktrzy ogrodu nie posiadaj, proponujemy wesoy ogrdek w domu. Nie trzeba wydawa pienidzy na doniczki. Zobaczcie, jak mona do tego wykorzysta zuyte butelki!

Komunikacja w wieku niemowlcym

Wszystkich nas zastanawia kiedy dziecko zaczyna podejmowa pierwsze prby komunikacji. Okazuje si, e stosunkowo wczenie - proces opanowania jzyka zaczyna si ju podczas ycia podowego!

Zakupy
dodaj produkt
Masz do zmartwie, problemw i stresu? Te warsztaty internetowe uproszcz Ci ycie
Te warsztaty internetowe s dla Ciebie!
Odbierz prezent od Miasta Dzieci!
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
sierpie 
dzisiaj
Pn Wt r Cz Pt So Nd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
nasi eksperci
Wojciech Eichelberger
Psycholog, psychoterapeuta, współtwórca Instytutu Psychoimmunologii
Aneta Strelau
Dietetyk kliniczny z wieloletnim doświadczeniem
zadaj pytanie