powrt
Dla rodzicow Edukacja i wychowanie O nauce czytania i przygotowaniu do pisania

O nauce czytania i przygotowaniu do pisania

Do czytania garn si dzieci picioletnie a nawet czteroletnie. Interesuj si ksieczkami, napisami na szyldach i reklamach, pytaj o nazwy liter, same prbuj je czy w wyrazy a wyrazy w zdania. Wczesne zainteresowanie nauk czytania i pisania wiadczy o znakomitych moliwociach umysowych dziecka. Nie oznacza to jednak, e namawiam dorosych do tego, aby zmuszali na przykad piciolatka do nauki czytania i pisania, jeeli dziecko tego nie chce.

Wszystko zaley tu od stopnia dziecicych zainteresowa. Tak si zwykle dzieje, e dzieci interesuj si tym, co jest na miar ich moliwoci poznawczych i wykonawczych. Dlatego, gdy dziecko garnie si do nauki czytania i pisania naley je wspiera w opanowaniu tych trudnych umiejtnoci, gdy im wczeniej je opanuje, tym wiksze bdzie miao szanse w odniesieniu sukcesów w nauce szkolnej.

Dzieci w przedszkolu przygotowuj si do nauki czytania i pisania podczas zabaw, zaj, sytuacji edukacyjnych. Natomiast intensywnie ucz si tych umiejtnoci w pierwszym roku edukacji szkolnej. Dla kadego dziecka dobrze przygotowanego do szkoy w zakresie czytania i pisania nabywanie tych umiejtnoci nie bdzie trudne.

O sposobie uczenia dzieci czytania i pisania
Czytanie to rozpoznawanie, identyfikowanie a take sensowne czenie liter drukowanych lub pisanych. Pisanie natomiast to kodowanie informacji za pomoc tych samych symboli.

Sposobów uczenia dzieci czytania i pisania jest wiele, ale najczciej stosowanym schematem jest:
- zwrócenie uwagi na znajdujcy si w ogldanej przez dziecko ksieczce napis ( zdanie) np. To lis;
- dokonanie analizy zdania, czyli wyodrbnienie wyrazu, w którym wystpuje nowa litera. Tym razem bdzie to wyraz lis;
- okrelenie, jak gosk syszy na pocztku sowa, na kocu i w rodku w sowa lis;
- zidentyfikowanie nowej goski i litery, w tym przypadku jest to "l";
- poznawanie ksztatu nowej litery "l" poprzez kojarzenie wyodrbnionej goski i litery za pomoc, której mona j oznaczy ( kodowa);
- pisanie palcem poznanej litery w powietrzu, na zaparowanej szybie, piasku, oówkiem na papierze po zakropkowanym ladzie a nastpnie w linijkach zeszytu. Ten proces powoduje silne skojarzenie brzmienia goski z ksztatem jej znaku – liter;
- wczanie zbitki goska – litera do wyrazu, wyrazu do zdania a zdania do opowiadania.

Dzieci czytaj i pisz tak, jak mówi, dlatego niezwykle wane jest poprawne i czyste wybrzmiewanie gosek. Przygotowujc je do nauki czytania i pisania naley zadba o to, aby:

- mówiy poprawnie pod wzgldem artykulacyjnym. Dzieci z wadami wymowy musz by pod opiek logopedy a przed pójciem do szkoy wady te powinny by skorygowane poprzez odpowiednie wiczenia;

- swobodnie wypowiaday si w rozwinitej i uporzdkowanej formie. Dzieci idce do szkoy maj mie bogate sownictwo i powinny przestrzega podstawowych zasady kultury suchania i mówienia. Oznacza to, e musz zadba o to, aby byy rozumiane przez innych a take staray si sucha tego, co mówi inni;

- miay dobrze rozwinit percepcj suchow, w tym take such fonematyczny ( fonemowy). Jest on wanym wskanikiem dojrzaoci dziecka do nauki czytania i pisania i polega na zdolnoci do rónicowania gosek w wypowiadanych i syszanych sowach;

- umiay dostrzec, jaki ksztat ma poznawana litera i go zapamita. Dobrze rozwinita spostrzegawczo i pami wzrokowa jest niezbdna w pocztkowej nauce czytania i pisania. Kade dziecko w krótkim czasie ma zapamita prawie 200 znaków graficznych w tym wszystkie litery mae i wielkie w wersji pisanej i drukowanej oraz cyfry (znaki graficzne liczb), znaki dziaa oraz stosowane w edukacji reprezentacje graficzne (uproszczone rysunki, grafy, drzewka, tabelki).

- potrafiy odwzorowa litery, nie pomijajc ani jednego szczegóu. Do tego potrzebna jest bardzo dobra sprawno rk oraz wspópraca rki i oka w obrbie ruchów doni i palców. Niezaspokojona potrzeba ruchu, wyrczanie dzieci w prostych czynnociach sprawia, e sporo z nich charakteryzuje si niezbornoci ruchow caego ciaa w tym niezrcznoci manualn;

- nie miay wikszych kopotów z koordynowaniem czynnoci rk pod kontrol wzroku od strony lewej do prawej. Podczas czytania wodzi si wzrokiem po szeregach liter tworzcych sowa, zaczynajc od strony lewej do prawej. Podobnie jest w pisaniu. Piszcy musi jednoczenie prowadzi wzrok i organizowa sensownie skomplikowane ruchy rki od lewej do prawej strony;

Oprócz tych wymienionych przeze mnie zagadnie s jeszcze inne odgrywajce równie wan rol. Do nich naley interesowanie si czytaniem i pisaniem a take rozumienie sensu kodowania i dekodowania. Chodzi tu o motywacj i wiksz podatno do nauki czytania i pisania.


Co dziecko koczce przedszkole ma wiedzie i umie w zakresie przygotowania do czytania i pisania?

Dziecko rozpoczynajce nauk w klasie pierwszej ma:

- okrela kierunki oraz miejsca na kartce papieru i rozumie sens polece typu: Narysuj kóeczko w prawym górnym rogu kartki ……, Rysuj szlaczek, zaczynajc od lewej strony kartki….;

- uwanie patrze, aby rozpozna i zapamita to, co jest przedstawione na obrazkach;

0

-interesowa si czytaniem i pisaniem oraz ma by do tego dobrze przygotowane;

- interesowa si ksikami, sucha opowiada, bani itp. oraz rozmawia na ich temat;

- ukada krótkie zdania, dzieli je na wyrazy, wyrazy na sylaby oraz wyodrbnia goski w sowach o prostej budowie fonetycznej;

- rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz innych symboli, a take odczytywa krótkie podpisy pod obrazkami, napisy na szyldach itp.

O wspópracy z rodzicami nad przygotowaniem dzieci do nauki czytania i pisania
Rodzice chtnie wczaj si w proces przygotowania dziecka do szkoy. Na pewno w rozmowie z nimi naley podkreli te obszary edukacyjne, w których dziecko i jest ju dobrze przygotowane i nie ukrywa tych, w których sobie jeszcze nie radzi. Koniecznie naley w przystpny sposób wyjani im, co i jak maj robi, aby pomóc swojemu dziecku w lepszym przygotowaniu do szkoy. Jeeli do podejmowanych dziaa niezbdne spomoce dydaktyczne to dobrze jest je wypoyczy, aby atrakcyjno i skuteczno wspólnych zabaw i wicze bya wysza.
Rodzicom naley równie szczegóowo powiedzie, co ich dziecko musi umie, eby nauka czytania i pisania w klasie pierwszej bya przyjazna. Nauczycielka ma te interesowa si podjtymi przez rodziców dziaaniami i pyta o postpy i napotykane trudnoci. Ponadto wspomaga ich w pracy z dzieckiem suc rad, pomoc a take przykadem. Podczas rozmów z rodzicami zawsze naley wzbudza nadziej, e to dziki wspólnej pracy nauczyciela i rodziców jest zdecydowanie lepiej i s widoczne postpy. Bdzie to czynnik motywujcy do kontynuowania zaj, zabaw i wicze w domu.

Na zakoczenie koniecznie naley przekona rodziców do gonego czytania dzieciom, (cho przez pó godziny dziennie), gdy jest to znakomity sposób rozwijania dziecicego umysu, budzenia motywacji do nauki oraz ksztatowania zainteresowa czytelniczych. W przedszkolu lub w szkole mona zorganizowa wypoyczalni ksieczek, co pomoe rodzicom w zorientowaniu si w literaturze dziecicej.

 

Ewa Zieliska - wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. Wspóautorka programów edukacyjnych, publikacji dla nauczycieli, pakietów pomocy i zabawek edukacyjnych dla dzieci oraz artykuów dla rodziców. 

Polecamy równie  Problem z czytaniem i pisaniem oraz Naucz swoje dziecko czyta

 
Pom si nam rozwija. Podziel si tym artykuem na Facebooku:
zostaw komentarz
Twoje imi lub nick
CAPTCHA Image Przeaduj
Przepisz kod z obrazka
Twj komentarz Wylij komentarz
komentarze
Brak komentarzy
Konferencja Edukacji Demokratycznej
W każdy czwartek wysyłamy najświeższe wiadomości
o imprezach dla dzieci, pomysłach na zabawy i konkursach
z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród czytelników losujemy bezpłatne zaproszenia! Zapisz się - to nic nie kosztuje!
wybierz region: 
wpisz email:
akceptuję politykę prywatności
zobacz, jak wygląda newsletter

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zapisz się na newsletter


Konkursy
Sprynek na tropie tajemnic Sprynek na tropie tajemnic

Miasto Dzieci i Wydawnictwo BIS zapraszaj do udziau w konkursie ze Sprynkiem - ludzikiem maskotk samodzielnie wykonan przez maego chopca ze starej spryny zegara. Sprynek suy do zabawy, gdy chopiec chorowa na osp, a potem sta si jego nieodcznym, bardzo mdrym przyjacielem. Na zwycizcw konkursu czekaj egzemplarze pierwszej z cyklu ksiek o Sprynku.

Konkurs z kartami obrazkowymi Poznaj wiat Konkurs z kartami obrazkowymi Poznaj wiat

Seria Karty obrazkowe Poznaj wiat to wyjtkowe zestawy (poradnik + karty) wspomagajce rozwj emocjonalny, spoeczny i umysowy najmodszych dzieci. W skad serii wchodz cztery tytuy ("Kolory", "Dwiki", "Zawody" i "Emocje") pomagajce dzieciom rozpoznawa i opisywa podstawowe uczucia, ksztatujce umiejtno rozpoznawania dwikw i wspierajce rozwj mowy, zaspokajajce naturaln ciekawo wiata poprzez nauk rozrniania i nazywania kolorw czy wreszcie osb wykonujcych rne zawody. Jeli chcecie zdoby a dwa z nich, koniecznie odpowiedzcie na pytanie konkursowe!

wszystkie
Czytelnia
Zielony ogrdek w domu. Recykling

Wiosna to czas porzdkw w ogrodzie. Tym, ktrzy ogrodu nie posiadaj, proponujemy wesoy ogrdek w domu. Nie trzeba wydawa pienidzy na doniczki. Zobaczcie, jak mona do tego wykorzysta zuyte butelki!

Komunikacja w wieku niemowlcym

Wszystkich nas zastanawia kiedy dziecko zaczyna podejmowa pierwsze prby komunikacji. Okazuje si, e stosunkowo wczenie - proces opanowania jzyka zaczyna si ju podczas ycia podowego!

Zakupy
dodaj produkt
Masz do zmartwie, problemw i stresu? Te warsztaty internetowe uproszcz Ci ycie
Te warsztaty internetowe s dla Ciebie!
Odbierz prezent od Miasta Dzieci!
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
lipiec 
dzisiaj
Pn Wt r Cz Pt So Nd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
nasi eksperci
Wojciech Eichelberger
Psycholog, psychoterapeuta, współtwórca Instytutu Psychoimmunologii
Aneta Strelau
Dietetyk kliniczny z wieloletnim doświadczeniem
zadaj pytanie
 
Buy Best replica watches online here: rolex replica rolex replica replica watches rolex replica replcia watches cheap replica watches best replica watches cheap rolex replica watches best replica watches rolex replica uk swiss replica watches cheap replica watches