egmont_swieta_940x90
powrót
Dla rodzicow Przyroda i ochrona środowiska Wiewiórki w Polsce. Dlaczego wiewiórki są pod ochroną?

Czy rudym grozi zagłada?

Tekst Dorota Dobrowolska Zakład Ekologii Lasu i Łowiectwa IBL

Artykuł Dwutygodnika leśników i przyjaciół lasu - "LAS POLSKI".

Chociaż wiewiórki rude występują na terenie całej Europy, nie wszędzie są tak pospolite, jak w Polsce. W Wielkiej Brytanii ich populacja liczy mniej niż 100 tys. osobników. Wkrótce mogą stać się tam gatunkiem ginącym.

Wiewiórki pod ochroną!

Te znane wszystkim zwierzęta, bez których nie wyobrażamy sobie spacerów w parku, żyją przede wszystkim w lasach. Występują zarówno w lasach liściastych, jak i iglastych. Mimo że są pospolite w całej Polsce, podlegają ochronie.

"Wiewiórkowy kryzys" na świecie

W Wielkiej Brytanii rodzime wiewiórki rude występują tylko w Szkocji i Irlandii. Odizolowane populacje zaobserwowano także w południowej Anglii oraz na trzech wyspach (Poole Harbour, Dorset i Wight). W Walii pozostało tylko kilkaset osobników, natomiast w północnej Anglii występują tylko tam, gdzie jeszcze nie zadomowiły się wiewiórki szare - kolejny ssak zza oceanu, który tak jak norka amerykańska czy szop pracz, z powodzeniem kolonizują Europę.

Główne zagrożenie - wiewiórka szara

Głównym zagrożeniem egzystencji wiewiórek rudych w Wielkiej Brytanii są właśnie wiewiórki szare, które sprowadzono do Anglii, Szkocji i Irlandii z Ameryki Północnej w XIX wieku. Od tamtej pory zajęły 90% powierzchni Anglii i Walii oraz zadomowiły się w Szkocji. W Wielkiej Brytanii i Irlandii nie mają naturalnych wrogów. Doskonale przystosowały się do warunków brytyjskiego krajobrazu. Są wszystkożerne. Rozmnażają się intensywnie i są agresywnymi mieszkańcami przydomowych ogródków, parków miejskich i lasów. Wiewiórki szare wykradają rudym zgromadzone zapasy. Kiedy terytorium wiewiórek szarych nakłada się na terytorium rudych - rude odzyskują tylko 2/3 swoich zapasów i w konsekwencji chudną w okresie zimowym, tracąc szanse na rozród na wiosnę. Wiewiórki rude są prawnie chronione w Wielkiej Brytanii (załącznik III Konwencji Berna). Pomimo wysiłków włożonych w ochronę, jest ich znacznie mniej niż szarych - dziś stosunek ilości jednych do drugich wynosi 1:66. Obecnie populacja wiewiórek rudych liczy mniej niż 100 tys. osobników. Jest wysoce prawdopodobne, że na Wyspach Brytyjskich staną się gatunkiem ginącym.

Szare eminencje

Wiewiórki szare powodują wiele szkód. Zdzierając korę z pni i gałęzi niszczą drzewa (zjadają łyko) - uszkadzają zarówno odziomki dojrzałych drzew o cienkiej korze (buk), jak i gałęzie drzew o znacznie grubszej korze (dąb, sosna, choć nie ,odpuszczają" także topolom, jesionom i brzozom). Drzewo rozwija kalus wokół rany, w wyniku czego obniża się jakość drewna. W niektórych przypadkach zdzierają korę na całym obwodzie pnia, co uniemożliwia przepływ soli mineralnych w górę drzewa i w konsekwencji jego zamieranie. Uszkodzone drzewa często są łatwiej łamane przez wiatr. Inwentaryzacja lasów przeprowadzona w 1993 r. wykazała uszkodzenie 87% drzewostanów bukowych i 85% drzewostanów jaworowych.

Istnieją dowody na to, że wiewiórki szare przenoszą wirusy atakujące owce, krowy i kozy (dotychczas nie opracowano żadnej szczepionki). Choroby przenoszone przez wiewiórki szare są śmiertelne dla rudych, natomiast nie powodują śmierci ich samych.

Wiewiórki szare konkurują z ptakami leśnymi o miejsca gniazdowania i pokarm - zwłaszcza o nasiona i pączki drzew. Oddziałują także na inne zwierzęta żywiące się nasionami (np. popielice). Zabierają pokarm wysypywany dla ptaków nie tylko leśnych, a nawet zjadają ziarno przeznaczone dla bażantów i innych ptaków łownych. Niszczą płody rolne, sady i ogrody. Mogą także niszczyć dachy, linie telefoniczne, kable elektryczne, powodując pożary.

Wiewiórki szare chętnie żywią się ptasimi jajami i młodymi ptakami. Uważa się, że to one mogą być odpowiedzialne za zanik grubodzioba w Wielkiej Brytanii.

Zagrożenie rośnie

Grubodzioby mogą być zagrożone także w pozostałej części Europy - wiewiórki szare rozprzestrzeniają się bowiem na kontynent z północnych Włoch. Sprowadzano je do Włoch w latach powojennych. Populacja tych wiewiórek w Piemoncie powiększyła areał występowania z 25 km2 w 1970 r. aż do 880 km2 w 1999 r. (największy wzrost liczebności nastąpił w momencie opanowania lasów liściastych w zachodnim Piemoncie oraz plantacji orzechów laskowych). Oczywiście równolegle obserwowano zmniejszenie populacji wiewiórek rudych.

W latach 1970-1990 populacja tego gatunku zmniejszyła się o 46%, a w następnie w latach 1990-1996 o dalsze 55%. Do ulubionych gatunków drzew opanowanych przez wiewiórki szare należą jawor i buk (są to gatunki dominujące w niektórych alpejskich ekosystemach). Przewiduje się, że najpierw opanują lasy rosnące u podnóża Alp, następnie zasiedlą lasy górskie, zaś w ciągu 30 lat zamieszkają na terenie Francji i Szwajcarii. Dotychczasowe wyniki badań sugerują, że gatunek ten w przyszłości może skolonizować znaczny obszar Eurazji.

Próby rozwiązania wiewiórczego problemu

Przygotowana przez Radę Europy strategia dotycząca inwazji obcych gatunków określa potrzeby zmniejszenia ich wpływu, a także potrzeby restytucji rodzimych gatunków do naturalnych siedlisk i ekosystemów, skąd zostały wyparte.

Rada Europy rekomenduje szczególnie alpejski plan działania, który ma na celu ograniczenie inwazji wiewiórek szarych. Wydaje się, że jedynym sposobem ochrony wiewiórek rudych w Wielkiej Brytanii i na kontynencie europejskim jest eliminacja przybysza zza oceanu.

Jedną z metod walki z szarymi wiewiórkami jest antykoncepcja immunologiczna (IMC), nad której zastosowaniem prowadzone są badania w Wielkiej Brytanii. W czerwcu 2002 r. powstała Europejska Inicjatywa na Rzecz Wiewiórek założona przez grupę leśników i ochroniarzy. Celem tej akcji jest restytucja rodzimych wiewiórek i ochrona środowiska naturalnego przez usunięcie obcych wiewiórek z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Włoch. Inicjatywa współpracuje z leśnikami i ekspertami z całej Europy i stawia sobie następujące zadania:
* ochrona i restytucja rodzimych wiewiórek wraz z ochroną siedlisk leśnych przez usunięcie wiewiórek szarych;
* promowanie wiedzy na temat ochrony i zachowania rodzimych wiewiórek rudych, a także szkodliwego wpływu wiewiórek szarych na środowisko leśne;
* prowadzenie badań dotyczących restytucji wiewiórek rudych;
* zdobywanie funduszy oraz promowanie badań nad metodami usunięcia wiewiórek szarych;
* uświadamianie urzędnikom Unii Europejskiej, politykom i rządom absolutnej konieczności całkowitej ochrony wiewiórek rudych i ich środowiska przez prawo unijne.

Czy grozi nam inwazja?

Choć w październiku ub. roku dr Jakub Borkowski z IBL widział wiewiórkę szarą w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, to póki co można jeszcze twierdzić, że Polsce nie grozi inwazja wiewiórek szarych. Warto jednak wiedzieć z jakimi problemami borykają się inne kraje, które zafundowały sobie kłopotliwy prezent z innej części świata.

Wiewiórka ruda (Sciurus vulgaris)

Nazywana jest także wiewiórką pospolitą. Ssak z rzędu gryzoni, z rodziny wiewiórkowatych. Długość ciała 19,5-29 cm, ogona 14-24 cm. Jest typowym zwierzęciem nadrzewnym. Ubarwienie grzbietu od rudego do ciemnobrązowego, spód ciała biały. Wiewiórki żyjące w Karpatach, Sudetach i Beskidach mają ubarwienie ciemniejsze- ciemnobrązowe. W zimie wszystkie wiewiórki zmieniają ubarwienie na popielate.

Zamieszkuje dziuple, zajmuje gniazda ptaków lub buduje je sama. Gniazda z trawy i drobnych gałązek, wyściełane mchami, zakłada w koronach drzew, zwykle w rozwidleniu gałęzi. Buduje dwa rodzaje gniazd: zasadnicze i drugorzędne (nieco mniejsze, w którym odpoczywa). Gniazdo wiewiórki jest kuliste z otworem wejściowym, który jest zamykany na zimę lub gdy w gnieździe są młode.

Ciąża trwa 38-39 dni. Samica rodzi w jednym miocie od 2 do 7 młodych (w ciągu roku wydaje zwykle 2-3 mioty). Młode rodzą się ślepe, otwierają oczy dopiero po miesiącu. Matka karmi je mlekiem przez 8 tygodni. Dojrzewają płciowo po 10-12 miesiącach życia. Gdy samica czuje niebezpieczeństwo zagrażające gniazdu, przenosi dzieci w inne miejsce. Pierwsze wycieczki z gniazda zaczynają się, gdy małe mają 1,5 miesiąca. Samce nie troszczą się o potomstwo.

Żywi się nasionami, pędami, grzybami, owocami, ale także owadami, jajami i pisklętami. Charakterystyczne dla wiewiórki jest gromadzenie zapasów żywności. Jesienią zbiera zapasy na zimę, głównie orzechy i żołędzie, które ukrywa w dziuplach lub zagrzebuje w ziemi. Dobra pamięć i ostry węch umożliwia jej odnalezienie zimą większości z nich. Przyczynia się do rozsiewania nasion drzew.

Na wolności żyje ok. 5 lat. Jej naturalnymi wrogami są jastrząb i kuny. Może być nosicielem wścieklizny.

Występuje w całej Europie (oprócz Islandii i wysp śródziemnomorskich) oraz w północnej Azji. Zamieszkuje lasy liściaste, mieszane i iglaste, parki, ogrody. W Polsce podlega całkowitej ochronie.

Wiewiórka szara (Sciurus carolinensis)

Ssak z rzędu gryzoni, z rodziny wiewiórkowatych. Długość ciała 20-28 cm, ogona ok. 22 cm. Waga 510-570 g. Jest nieco większa i masywniej zbudowana od wiewiórki rudej. Jej grzbiet jest zawsze barwy szarej, jedynie boki mogą być zabarwione brązowawo. Na uszach nie występują pędzelki dłuższych włosów. Strona brzuszna biała. Ogon długi i puszysty. W ruchach jest tak samo zręczna, jak wiewiórka pospolita.

Jest bardziej związana z lasami liściastymi, ale występuje również w borach iglastych. W 1889 r. w hrabstwie Bedtordshire w Anglii wypuszczono 350 osobników, które zaaklimatyzowały się szybko i zaczęły się błyskawicznie rozmnażać - obecnie ich liczba idzie w miliony. Wiewiórka ta wykorzystuje środowisko przede wszystkim w pionie, tzn. szuka pokarmu od powierzchni gleby do wierzchołków drzew. Nie zapada w sen zimowy.
Ciąża trwa 42-45 dni. Rozród jest podobny jak u wiewiórki rudej (do 3 miotów w roku). Okres rozrodczy nie jest wyraźnie ograniczony w czasie i tylko od września do grudnia zwykle nie ma przychówku.

Żywi się nasionami, pączkami i korą różnych gatunków drzew, ale także jajami i pisklętami. Pochodzi z Ameryki Północnej. W swojej ojczyźnie zajmuje podobną niszę ekologiczną jak wiewiórka pospolita w Europie i Azji Północnej.

www.laspolski.net.pl

 
Pomóż się nam rozwijać. Podziel się tym artykułem na Facebooku:
zostaw komentarz
Twoje imię lub nick
CAPTCHA Image Przeładuj
Przepisz kod z obrazka
Twój komentarz Wyślij komentarz
komentarze
katie!?>
2014-11-26 17:31:04
Moim zdaniem wiewióry szare są OKROPNE!!!!!! a zresztą to L O L !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

koks
2015-11-19 15:26:22
fajne

W każdy czwartek wysyłamy najświeższe wiadomości
o imprezach dla dzieci, pomysłach na zabawy i konkursach
z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród czytelników losujemy bezpłatne zaproszenia! Zapisz się - to nic nie kosztuje!
wybierz region: 
wpisz email:
akceptuję politykę prywatności
zobacz, jak wygląda newsletter

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zapisz się na newsletter


Konkursy
Encyklopedia postaci dla wielbicieli Gwiezdnych wojen Encyklopedia postaci dla wielbicieli Gwiezdnych wojen

W przededniu premiery kolejnej części "Gwiednych wojen" Miasto Dzieci i Wydawnictwo Egmont zapraszają do udziału w konkursie. Wydana po raz pierwszy w Polsce "Encyklopedia Postaci Star Wars" zawiera wiele informacji o dzielnych Jedi i złowrogich Sithach, groźnych potworach, dziwacznych Kosmitach i egzotycznych droidach z obydwu trylogii - opisy ponad 200 postaci! Zapraszamy - do wygrania aż 10 książek!

Galeria bajek. Wiersze czytane obrazem Galeria bajek. Wiersze czytane obrazem

Czy można napisać wiersze, które zachwycą dzieci, a rodzicom pomogą w edukacji najważniejszych postaw społecznych u swoich pociech? Kolejna książka Michała Zawadki, autora bestsellerowej "Mądrości z natury", znakomitego mówcy, trenera wystąpień publicznych, autora programów warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych udowodniła, że można! Jeżeli jesteście ciekawi efektu, zapraszamy do udziału w konkursie!

wszystkie
Czytelnia
O trudzie rozstania. Lęk separacyjny u dziecka

Bardzo martwię się o synka. On panicznie boi się rozstania z najbliższymi. Objawia się to płaczem i prośbą o pozostawienie go w domu. Trwa to już jakiś czas. Ostatnio nie chce już sam spać. Nie ma mowy o jakimkolwiek samotnym wyjściu razem z klasą np. do parku, kina, teatru, czy na szkolną zabawę. Ten lęk powoduje, że nie może skupić się na żadnych zajęciach, nie bawi się z dziećmi, jest smutny, zapłakany, często krzyczy, jest agresywny, zdarza się, że ma torsje. Nie chce zostać sam w szkole nawet na krótką chwilę, wpada w histerię, gdy odprowadzę go i próbuje się z nim pożegnać, kurczowo się mnie trzyma.

Uważaj na sól. Zbyt dużo soli w diecie dzieci!

Spożycie soli w Polsce dwukrotnie przekracza zalecenia WHO Już 10,5 mln osób w Polsce choruje na nadciśnienie tętnicze, a do 2030 roku liczba ta może wzrosnąć aż o 30%. Główną przyczyną tego stanu jest nadmierne spożycie soli, które w Polsce jest dwukrotnie większe od aktualnie zalecanego. Z danych przedstawionych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie wynika, że nadmierne spożycie soli w Polsce to problem, który dotyczy nie tylko populacji osób dorosłych, ale i dzieci.Tydzień na opak  z Hania Humorek nigdy się nie nudzisz. Najzabawniejsza seria na świecie
Idealny prezent dla młodych kibiców
Wielki powrót  debiutancka książka najsłodszej kulinarnej blogerki Doroty Świątkowskiej
Książka dla każdego fana piłki nożnej
Sprawdzone przepisy, proste instrukcje, piękne zdjęcia
Niezwykła historia niezwykłego piłkarza
Odbierz prezent od Miasta Dzieci!
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
listopad 
dzisiaj
Pn Wt śr Cz Pt So Nd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
nasi eksperci
Wojciech Eichelberger
Psycholog, psychoterapeuta, współtwórca Instytutu Psychoimmunologii
Aneta Strelau
Dietetyk kliniczny z wieloletnim doświadczeniem
zadaj pytanie