Zielone Muzeum Wolności

Błonia Krakowskie mapa

sobota 06.10.2018

Wstęp bezpłatny

Zielone Muzeum Wolności

W dniu 6 października, od godz. 10.00 zapraszamy na Błonia na Zielone Muzeum Wolności – wydarzenie plenerowe mające na celu upamiętnienie czynu legionowego, który w istotny sposób przyczynił się do odzyskania niepodległości w 1918 roku oraz oddanie hołdu legionistom – bohaterom I wojny światowej.

Kraków, podobnie jak cała Galicja już przed wybuchem I wojny światowej był bazą działalności niepodległościowej. Jej zasadniczym celem było przygotowanie kadr wojskowych do przyszłej walki o niepodległość. Taką funkcję spełniały Towarzystwo Strzelec, Drużyna Strzelecka czy Polski Związek Wojskowy. Z chwilą wybuchu wojny i na rozkaz komendanta Józefa Piłsudskiego z krakowskich Oleandrów wyruszyła w bój pierwsza kompania kadrowa, a kilka dni później w Krakowie powstał Naczelny Komitet Narodowy, który stał się zapleczem politycznym formujących się Legionów Polskich. Podczas wojny w Krakowie działały  liczne organizacje i stowarzyszenia obywatelskie, które prowadziły zakrojoną na szeroka skalę akcję pomocową na rzecz Legionów.

W nawiązaniu do tych wydarzeń, a zarazem celem ich upamiętnienia Muzeum Historyczne Miasta Krakowa przygotowało wydarzenie plenerowe Zielone Muzeum Wolności. Impreza będzie okazją do przybliżenia krakowianom czynu legionowego, który w istotny sposób przyczynił się do odzyskania niepodległości w 1918 roku oraz oddanie hołdu legionistom – bohaterom I wojny światowej. Wybór miejsca nie jest przypadkowy: 6 sierpnia 1914 z „wielkiej łąki” wyruszyły do Królestwa Polskiego oddziały pierwszej kompanii kadrowej, tutaj też odbywały się ćwiczenia wojskowe stacjonujących w pobliskich Oleandrach legionistów.

PROGRAM:
6 października 2018 r.
10.00–19.00 Błonia (na wysokości Oleandrów) Wstęp bezpłatny

10.00 – rozpoczęcie gry miejskiej, której tematem jest historia formacji legionowych w Krakowie w latach 1914-1918.
Gra przeznaczona jest dla młodzieży i rodzin z dziećmi tworzących maksymalnie 5-osobowe zespoły. Uczestnicy proszeni są o dokonanie zgłoszenia pod adresem: edukacja@mhk.pl. Istnieje również możliwość rejestracji w dniu imprezy, na Błoniach oraz w Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35 do godziny 11.00.

11.00, 16.00 – spotkanie dla dzieci: czytanie bajki, w której fabułę wplecione zostały fakty i postaci związane z Legionami – z uwzględnieniem wątków krakowskich

12.00 – spacer edukacyjny dla dzieci w wieku 9–12 lat prowadzący szlakiem miejsc związanych z rozwojem ruchu strzeleckiego oraz formowaniem się Legionów Polskich w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny.
Prowadzenie: Piotr Kapusta (MHK)

 

12.00 –  Literatura w służbie Legionów: wykład poświęcony twórczości literackiej na rzecz czynu legionowego; wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w promocji i upowszechnieniu czynu legionowego odegrały wiersze i opowiadania polskich pisarzy, a także okazją do dokonania ogólnej analizy tej twórczości 
prof. dr hab. Andrzej Romanowski

13.30 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród dla zwycięzców gry miejskiej

14.00 – Grażyny: wykład poświęcony kobietom w służbie Legionów Polskich – kurierkom, sanitariuszkom i wywiadowczyniom, a także tym, które walczyły na froncie, stając się aktywnymi uczestniczkami wydarzeń, które prowadziły do odzyskania niepodległości.
Kamil Stasiak (MHK)

15.00 – Kult Piłsudskiego: wykład o Józefie Piłsudskim widzianym oczyma legionistów podczas I wojny światowej, którzy dzięki autorytetowi i charyzmie Komendanta, ale także aparatowi propagandowemu, upatrywali w nim Wodza Legionów
dr Wacław Szczepanik (MHK)

16.30–17.30 – przerwa techniczna

17.30 – koncert Wicked Heads – krakowskiego zespołu muzycznego, zdobywcy wielu polskich i zagranicznych nagród. Muzyka Wicked Heads to porywająca i elektryzująca mieszanka dźwięków, doskonale wpisująca się w ideę wspólnego radosnego świętowania niepodległości.

18.45 – finał wydarzenia: wypuszczenie w niebo 100 rozświetlonych balonów mających upamiętnić 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Cały dzień (do godziny 16.30):
Akcja artystyczna z udziałem publiczności. Krakowski artysta wizualny Paweł Szeibel stworzy Drzewo wolności, na którym każdy z uczestników będzie miał możliwość umieszczenia listka z życzeniami dla nas samych, mieszkańców Krakowa, z okazji 100 lat odzyskania niepodległości

Muzealny dyżur – prezentacja pamiątek legionowych ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z udziałem muzealnika, który w formie mini-wykładów i swobodnych rozmów z uczestnikami przybliży krakowskie wątki historii Legionów Polskich. Na specjalne pogadanki zapraszamy również dzieci.

 
Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Zielone Muzeum Wolności

Muzeum Krakowa

Muzeum gromadzi obiekty dotyczące kultury materialnej, dziejów politycznych i gospodarczych, sztuki oraz tradycji i zwyczajów mieszkańców Krakowa od czasów najdawniejszych aż po dzień dzisiejszy.

Wśród kolekcji muzealnych, na pierwszym miejscu należy wymienić zbiory ikonograficzne - widoki …

Więcej

Adres:

Siedziba główna:
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
31-011 Kraków


Kontakt:

centrala (012) 61-92-300
info@mhk.pl
http://www.mhk.pl
facebook