XXVIII Przegląd Piosenki o Łodzi Łódzkie Skrzydła 2023 w 600. Urodziny Łodzi

Teatr Piccolo, przy ul. Tuwima 34 mapa

sobota 18.03.2023 do piątek 28.04.2023

XXVIII Przegląd Piosenki o Łodzi Łódzkie Skrzydła 2023 w 600. Urodziny Łodzi

„Przegląd Piosenki o Łodzi” jest cykliczną imprezą, organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi od 1992 roku;

– adresowany jest do dzieci i młodzieży, z przedszkoli, szkół oraz uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego z terenu Łodzi i województwa łódzkiego,
– cieszy się ogromną sympatią i niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczestników i ich opiekunów – rokrocznie bierze w nim udział kilkuset wykonawców (soliści, zespoły, chóry)
– niekonwencjonalnie, bo poprzez piosenkę, inspiruje i zachęca do poznawania historii, tradycji oraz współczesnego oblicza naszego miasta, pogłębiając tym samym więzi z „Małą Ojczyzną”
– stwarza możliwość rozwijania umiejętności artystycznych i twórczości własnej,
– pomaga ocalić od zapomnienia najstarsze łódzkie piosenki, które są cennym źródłem informacji o naszym mieście oraz stanowi inspirację do tworzenia nowych utworów,  które z kolei są swoistym dokumentem obrazującym współczesną Łódź.

Zakładane cele konkursu to:
– kształtowanie, rozwijanie i pogłębianie więzi z Małą Ojczyzną poprzez popularyzację piosenek  o Łodzi wśród dzieci i młodzieży za sprawą organizowanych Przeglądów Piosenki o Łodzi,  za pośrednictwem wydawnictw z piosenkami o Łodzi, będących pokłosiem Przeglądów (śpiewniki, płyty), oraz występów laureatów na scenach Łodzi i w lokalnych mediach,
– stwarzanie możliwości do rozwijania umiejętności artystycznych i twórczości własnej – udział w konkursie jest impulsem do rozwijania umiejętności artystycznych i twórczości własnej, czego dowodem są nowe piosenki o Łodzi i coraz wyższy  poziom wykonań,
– stwarzanie płaszczyzny atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.

Rezultaty Przeglądu Piosenki o Łodzi:
– pogłębianie więzi z Małą ojczyzną – uczestnicy konkursu poprzez piosenki poznają swoje miasto jego oblicze, historię, tradycję,
– rozszerzenie indywidualnego repertuaru uczestników o łódzkie piosenki i ich upowszechnianie (kształtowanie tożsamości, więzi z Małą Ojczyzną),
– aktywizacja do uczestniczenia w kulturze i umożliwienie wyrażania się poprzez emocje oraz indywidualną estetykę, wszystkim grupom dzieci i młodzieży, także ze środowisk niewydolnych wychowawczo i z niepełnosprawnościami, którzy rokrocznie biorą udział  w konkursie (występy, koncerty, nagrania/zapis twórczości własnej, występy w mediach, jako  atrakcyjna i kształcąca forma spędzania czasu wolnego),
– wydawnictwa będące  pokłosiem „Przeglądów Piosenki o Łodzi” to:
3 śpiewniki z nowymi piosenkami o Łodzi („Piosenki o Łodzi” – 2001; „Piosenki o Łodzi” – 2005; Śpiewnik łódzki 2007-2022 „Bo ja lubię Łódź” – 2022)
4 płyty CD z piosenkami o Łodzi ( „Moja Łódź” – 2006;  „Spacer z Tuwimem”- 2013;  „Okno do mojego miasta” – 2017; „To nasza Łódź” – 2020).

Śpiewniki i płyty, poza ich dydaktycznym przesłaniem, mogą być znakomitą formą promocji miasta , a dla uczestników konkursu powodem do dumy z pozostawienia „na trwałe” cząstki swoich dokonań w kulturze miasta – datująca się od początku powstania Łodzi przemysłowej historia łódzkiej piosenki, dzięki kompozycjom współczesnym, jest dopełniana.

Przesłuchania konkursowe XXVIII Przeglądu Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła 2023” w 600. Urodziny Łodzi odbędą się 27 i 28 kwietnia 2023 r. w Teatrze Piccolo, przy ul. Tuwima 34 w Łodzi.

Organizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi
Teatr Piccolo

Jury przyzna uczestnikom nagrody i wyróżnienia.
Najciekawsze, premierowe piosenki, pisane rokrocznie na nasz konkurs, zapiszemy  w kolejnych edycjach śpiewników łódzkich.
Najlepiej wykonane i zaaranżowane piosenki premierowe nagrywane będą w studiu nagrań Radia Łódź S.A i studiu nagrań Akademii Muzycznej w Łodzi.
Wyłonieni w konkursie laureaci będą promowani poprzez występy na różnych imprezach, wydarzeniach i w mediach.

Koncert laureatów odbędzie się w dniu 20 maja 2023 r. w Teatrze Piccolo, przy ul. Tuwima 34.

Koncert finałowy odbędzie się w dniu 5 czerwca 2023 r, w Auli Akademii Muzycznej  im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ul. Żubardzka 2a. Podczas koncertu uczestnikom wręczymy nagrody, wyróżnienia  i upominki oraz podziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tegorocznej edycji Przeglądu Piosenki o Łodzi.

Zapytania i kontakt w sprawie konkursu:
tel. 502 896 842 ;  mail: tpl.konkurs.piosenki@onet.eu

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie