XII Ogólnopolski Konkurs Literacki O ZŁOTE PIÓRO

czwartek 20.02.2014 do wtorek 15.04.2014

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki O ZŁOTE PIÓRO

Klub Kultury „Radość” zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro”. Celem konkursu jest m.in. wyszukiwanie talentów, pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej, rozwijanie i kształcenie wyobraźni u dzieci, młodzieży i dorosłych, możliwość zaprezentowania swojej pracy, promowanie młodych autorów i twórców.

Konkurs będzie rozgrywany w pięciu kategoriach wiekowych:
7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat,16-20 lat, powyżej 20 lat
oraz według klasyfikacji formy literackiej. Proponujemy następujące formy do wyboru;
1. wiersz zatytułowany „słowem malowane”
– klasyczny
– biały – wiersz bezrymowy
– limeryk „krótki wiersz o żartobliwej, groteskowej (komicznej, karykaturalnej) treści”
2. bajka (tytuł dowolny) – krótki utwór literacki zawierający morał (pouczenie), może być
wierszowany, czasem żartobliwy. Morał może znajdować się na początku lub na końcu utworu, albo wynikać z jego treści. Istotną cechą bajki jest alegoryczność. Bohaterami bajek mogą być ludzie, a także zwierzęta, przedmioty i zjawiska, które uosabiają typy ludzkie, cechy charakteru lub przeciwstawne poglądy i stanowiska.

Podpisane prace należny składać w 3 egzemplarzach do dnia 15 kwietnia 2014r.. w siedzibie Klubu lub przesłać na adres: Klub Kultury „Radość”, ul. Planetowa 36 04-830 Warszawa ( liczy się data DOSTARCZENIA prac).
Nie przyjmujemy prac nadesłanych droga elektroniczną i bez załączonych oświadczeń Autora bądź Rodzica /w przypadku osób niepełnoletnich/
Nadesłanych prac nie zwracamy.
Nadesłanie pracy oznacza zaakceptowanie regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu.

Przypominamy o starannym podpisaniu prac! (na 3 egz.) Informacja powinna zawierać :
– imię i nazwisko autora
– wiek autora ( nie klasa)
– określenie formy literackiej
– imię i nazwisko nauczyciela języka polskiego lub prowadzącego kółko zainteresowań
– nazwę szkoły lub placówki

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.klubradosc.waw.pl

Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nadesłanych tekstów w celu promocji konkursu bez wypłacania honorariów autorskich.

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Zajęcia dla dzieci w Warszawie Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość

Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość

Najważniejszym zadaniem dla naszego ośrodka jest przybliżenie życia kulturalnego mieszkańcom osiedla Radość, zapewnienie im dostępu do niektórych form działalności kulturalnej tj. kameralne koncerty, wieczory poezji, przedstawienia teatralne i zabawy dla dzieci. Dlatego też w każdą pierwszą …

Więcej

Adres:

ul. Planetowa 36,
04-830 Warszawa

Kontakt:

22-615-73-28
radosc@wck-wawer.pl
http://www.klubradosc.waw.pl
facebook