X Ogólnopolski Konkurs Poetycki – Nowe Inspiracje

poniedziałek 22.09.2014 do środa 15.10.2014

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki – Nowe Inspiracje

Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Nowe Inspiracje”. Celem konkursu jest: inspirowanie do aktywności twórczej, prezentacja dorobku i promocja młodych twórców, rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń. Waszym zadaniem jest napisanie dowolnego utworu poetyckiego lub haiku (trójwersowego wiersza obrazowego).

do 10.10.13

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Nowe Inspiracje"

Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie.

 Regulamin:

1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.

2. Celem konkursu jest:
– inspirowanie do aktywności twórczej,
– prezentacja dorobku i promocja młodych twórców,
– rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

3. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży. Przebiega w trzech grupach wiekowych: 9-12 lat,
13-15 lat, 16-18 lat.

4. W konkursie są wyodrębnione dwie kategorie:
– dowolny utwór poetycki,
– haiku (przez haiku organizatorzy rozumieją: trójwersowy wiersz obrazowy, przynajmniej w przybliżeniu
realizujący tradycyjny schemat wersyfikacyjny tzn. 5-7-5 sylab w wersie).

5. W każdej kategorii uczestnik może złożyć maksymalnie dwa, nigdzie dotąd niepublikowane utwory
poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.

6. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 12, typ: Times New Roman), w trzech egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 10 października 2014 r.
Do prac winna być dołączona koperta z tym samym godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca:
zapis elektroniczny tekstów na płycie w formacie RTF oraz dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

7. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Werdykt jury jest niepodważalny.

8. Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z jurorami oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu
22 listopada 2014 r. o godz. 18.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury "Na Żubardzkiej".

9. Konkursowi towarzyszy:
– wydanie tomiku poezji zawierającego nagrodzone i wyróżnione teksty,
– zamieszczenie nagrodzonych tekstów na stronie internetowej Bałuckiego Ośrodka Kultury,
– prezentacja multimedialna tekstów,
– spotkanie z jurorami i omówienie,
– wystawa tekstów laureatów konkursu w Galerii „Ż" Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej"
i w Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty.
– edukacje literackie w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty (Filia nr 21) na kanwie nagrodzonych tekstów dla uczniów gimnazjów łódzkich.
– promocja nagrodzonych tekstów w poetyckich serwisach internetowych, mediach łódzkich.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów
i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.
Organizatorzy nie odsyłają utworów nadesłanych na konkurs.

11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

12. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz nie zabezpieczają noclegów dla uczestników konkursu.

13. Wykładnia powyższego regulaminu należy do organizatorów.

14. Informacje:
Dorota Radziewicz – koordynator projektu,
Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej", ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź,
tel. 42 651 67 47, e-mail: zubardzka@bok.lodz.pl, www.bok.lodz.pl

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
bałucki ośrodek kultury na żubardzkiej

Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej"

Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej” położony jest w centrum osiedla mieszkaniowego im. Mikołaja Reja. Zajmuje część piętra pawilonu handlowo-usługowego. Nasz ośrodek stoi na placu, który przez społeczność lokalną potocznie nazywany jest „kwadratem”. To właśnie „ na …

Więcej

Adres:

ul. Żubardzka 3,
91-022 Łódź


Kontakt:

(42) 651-67-47
zubardzka@bok.lodz.pl
http://www.bok.lodz.pl
facebook