Umiejętność uczenia się kluczem do sukcesu

ul. Woronicza 15 lokal 100, w Warszawie. mapa

wtorek 07.06.2016 do poniedziałek 13.06.2016

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Warszawa poradnia dla dzieci i rodziców, diagnoza, terapia, warszawa

Koniec XX wieku to okres rewolucji informacyjnej. Dostęp do wiedzy nie stanowi już żadnego problemu, wydawnictwa specjalistyczne, internet, media są w zasięgu ręki każdego człowieka. Świat wkracza w erę zwaną gospodarką opartą na wiedzy. Ogromny rozwój nauki i techniki, który się współcześnie odbywa, otwiera nowe możliwości. Wielu specjalistów podkreśla, że bez nieustannego przyswajania i modyfikowania wiedzy nie może funkcjonować żadne społeczeństwo. Istniejąca wiedza podwaja się z częstotliwością siedmiu lat. Profesor Stefan Kwiatkowski zauważa, że około 2020 roku na podwajanie wiedzy wystarczą już tylko 73 dni.1Połowa tej, której uczą się obecni studenci na pierwszym roku studiów, jest już przestarzała w momencie, gdy kończą uczelnię. Społeczeństwa przekształcają się w społeczeństwa informacyjne, oparte na wiedzy. Wiedza staje się najcenniejszym zasobem jaki stanowi o rozwoju gospodarki.

Wiedzę możemy podzielić na kilka kategorii: wiedzę typu– knowwhat- jej przykładem są fakty, dane; wiedzę typu – knowwhy, która wyjaśnia rzeczywistość; wiedzę typu – knowhow, odnoszącą się do umiejętności ludzi, do zdolności do robienia czegoś; wiedzę typu – knowwho, określającą posiadaczy wiedzy i opisującą wiedzę, którą posiadają.2

Nie będzie mowy o gospodarce opartej na wiedzy bez równoczesnego jej przekształcania w gospodarkę ludzi uczących się ustawicznie. Postęp rozwija się w sposób ciągły i coraz szybciej, jednostki powinny zostać wyposażone w umiejętność nadążania za postępem a także w umiejętność wykorzystywania powstającej wiedzy do tworzenia innowacji. Ważne jest, by wyrównywać szanse i zapobiegać efektowi wykluczenia społecznego dzięki odpowiednim szkoleniom.

Podstawową umiejętnością członka społeczeństwa informacyjnego ma być zatem umiejętność uczenia się, samokształcenia a co się z tym wiążę, również czytania.

Każdy jest w stanie opanować umiejętność efektywnego samokształcenia. Program efektywnej nauki adresowany jest do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych a także studentów, którzy chcą się szybciej i efektywniej uczyć, by w przyszłości móc odnaleźć się w gospodarce opartej na wiedzy. W czasie zajęć uczestnicy szkolenia poznają sposoby na zapamiętywanie dużych partii materiału, efektywne notowanie, studiowanie obszernych podręczników, a także zasady przyspieszonego czytania. Dowiedzą się także jak motywować się do nauki. Pokażemy jak zdobywać wiedzę i jak ją wykorzystywać.

Zapraszamy w ostatnim tygodniu sierpnia 2016 r. na intensywny dwudziestogodzinny kurs do Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, ul. Woronicza 15 lokal 100, w Warszawie.

Więcej informacji oraz zapisy tel. 0-22 847-95-42, tel./fax 0-22 847-95-41 www.cwro.edu.pl

1 Stefan Kwiatkowski, Polska w najbardziej na świecie dynamicznej gospodarce opartej na wiedzy, [w] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, (red.) Antoni Kulkiński, KBN, Warszawa 2001, s.257

2Amir Fazlagić „Marketing a zarządzanie wiedzą” www. strategie.info.pl/tekst/4506.html

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
centrum wspomagania i rozwoju osobowowści warsztaty i terapia

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

W ramach Centrum działają:

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Lekarska Poradnia Promocji Zdrowia oraz Placówka Kształcenia Ustawicznego.

Obejmujemy kompleksową opieką zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. Zapewniamy także możliwość rozwoju osobistego oraz zawodowego.

Więcej

Adres:

ul. Woronicza 15 lok. 100, 02-625 Warszawa

Kontakt:

22 847 95 42; fax: 22 847 95 41
cwro@cwro.edu.pl
http://www.cwro.edu.pl

Zobacz także