Trójmiejski Festiwal Teatralny GraMY

Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku mapa

wtorek 29.03.2022 do wtorek 05.04.2022

Trójmiejski Festiwal Teatralny GraMY

Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku zaprasza do udziału w Trójmiejskim Festiwalu Teatralnym „GraMY”

Celem konkursu jest:

 1. integracja środowiska amatorskiego ruchu teatralnego, wymiana doświadczeń oraz poglądów,
 2. promocja teatru, jako narzędzia do kształtowania u dzieci kreatywności, otwartości umysłu umiejętności scenicznych oraz kompetencji kluczowych,
 3. wprowadzenie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w świat sztuki i kultury,
 4. promowanie innowacyjnego podejścia do nauczania, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej dzieci oraz tworzenie przestrzeni do artystycznego wyrażania siebie i prezentowania amatorskich, dziecięcych zespołów teatralnych.

Warunki uczestnictwa oraz wymagania:

 1. Konkurs adresowany jest do amatorskich grup teatralnych, skupiających dzieci od 3 do 9 roku życia, działających w placówkach kultury i placówkach oświatowo wychowawczych na terenie Trójmiasta.
 2. Kategorie wiekowe:
 3. Przedszkola,
 4. Klasy 0-II,
 5. Klasy III,
 6. O kategorii wiekowej grupy decyduje wiek 60% składu osobowego zespołu.
 7. Zgłoszone grupy uczestników przygotowują spektakl w dowolnej technice teatralnej, trwający:
 8. dla kategorii „przedszkola” maksymalnie do 20 minut,
 9. dla kategorii „klasy 0-II” oraz „klasy III” maksymalnie do 30 minut,
 10. Organizatorzy nie narzucają tematu przewodniego prezentowanego przedstawienia. Spektakle, których treść uważana jest powszechnie za wulgarną, niemoralną, propagującą rasizm lub/i budzącą obrazę społeczną, jak i osobową nie będą dopuszczone do prezentacji.
 11. Każda instytucja może zgłosić do Konkursu tylko jedno przedstawienie w danej kategorii wiekowej.

________________________

Zgłoszone grupy uczestników przygotowują spektakl w dowolnej technice teatralnej, Organizatorzy nie narzucają tematu przewodniego prezentowanego przedstawienia.

Regulamin Festiwalu Teatralnego  „GraMy” oraz dokumenty wymagane do zgłoszenia znajduje się na stronie Pałacu Młodzieży w Gdańsku

https://pm.edu.gdansk.pl/pl/page/rada-rodzicow-1-22/owoce-i-warzywa-jem-to-co-smaczne-i-zdrowe/trojmiejski-festiwal-teatralny-gramy-1

 

Do dnia 05 maja 2022 r. instytucje, chcące wziąć udział w Konkursie, winne przesłać w oryginale czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), oświadczenia rodziców (załącznik nr 2) na adres Pałacu Młodzieży w Gdańsku, ul. Ogarna 56 oraz nagranie spektaklu wyłącznie w formacie mp4, emailem na adres: imprezy@pmgdansk.pl.

Dnia 24 maja 2022 r. odbędzie się uroczysta gala Festiwalu „GraMY” na której Laureaci zaprezentują swoje przedstawienia oraz zostaną wręczone nagrody. Będzie również możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy instruktorami a członkami Jury. Uroczysta Gala odbędzie się w Pałacu Młodzieży w Gdańsku przy ulicy Ogranej 56.

Zapraszamy grupy teatralne do udziału w Festiwalu.

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
 
ZOBACZ TAKŻE:patronatteatr