Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży

ul. Drużynowa 1/2, Warszawa mapa

poniedziałek 05.09.2016 do niedziela 21.08.2016

Podczas zajęć dzieci będą miały okazję w bezpiecznych warunkach:
*rozwijać umiejętności współpracy,
*przyglądać się swoim emocjom,
*uczyć się radzenia sobie z konfliktami
*rozumieć własne potrzeby i dostrzegaćje u innych
Dla dzieci i młodzieży
/WarszawskiInstytutPsychoterapii

 

AKTUALNIE PROWADZIMY NABÓR
Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016r.

Trening umiejętności społecznych to zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania społecznego. Na spotkaniach grupy uczestnicy będą mieli okazję w bezpiecznych warunkach rozwijać  umiejętność współpracy z innymi, będą mogli przyglądać się swoim emocjom i zachowaniom, uczyć się radzenia sobie w sytuacjach konfliktu i rywalizacji, rozumieć własne potrzeby i dostrzegać je u innych.

Informacje:

  • Trening umiejętności społecznych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych
  • zajęcia prowadzone są w grupach dobieranych ze względu na rodzaj trudności oraz wiek.
  • Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają  60 min.
  • Liczebność grupy wynosić będzie maksymalnie 5 osób.

 

 

Spotkania rozpoczynają się jedną  konsultacją z rodzicami i dzieckiem.
W trakcie trwania będzie możliwość odbycia konsultacji indywidualnych z rodzicami.
Terapia kończy się spotkaniem z rodzicami podsumowującym proces terapeutyczny.

Trening umiejętności społecznych  jest skuteczną pomocą dla dzieci z zespołem Aspergera.

Dzieci z zespołem Aspergera to grupa wymagająca pomocy w uzyskaniu umiejętności społecznych, ale także pracy nad własną samooceną oraz zrozumieniu roli, jaką miałyby pełnić w kontakcie rówieśniczym.

 Prowadzą:

Aleksandra Gołaszewska

Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii INTRA oraz Szkołę Mediacji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów i Polskiej Korporacji Trenerów Mediacji.
Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, oraz psychoterapię indywidualną.
Obecnie pracownik Poradni Zdrowia Psychicznego oraz fundacji SCOLAR. Jest członkiem zespołu diagnostycznego oraz prowadzi psychoterapię indywidualną.W poprzednich latach koordynowała merytorycznie program terapeutyczny dla dorosłych osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Pracowała w fundacji SYNAPSIS w latach 2009-2012 gdzie prowadziła terapie indywidualną i grupową. Pracowała również w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Poradni dla osób z autyzmem w Józefowie, gdzie prowadziła diagnozy oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Odbyła liczne szkolenie dotyczące m.in.obszarów zachowań trudnych i komunikacji. Swoją wiedzę dotyczącą metod pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera pogłębiała na wizytach studyjnych w ośrodkach w Belgii.

 

Warszawski Instytut
Psychoterapii
ul. Drużynowa 1/2

02-590 Warszawa
514 900 604

e-mail:
wip@warszawskiinstytut.eu

 

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:szkoławarsztaty

Zobacz także