Szkoła Dramy Bohaterskiej Wyobraźni

wtorek 13.12.2016 do wtorek 20.12.2016

drama

Ideą Projektu jest szerzenie poprzez działania artystyczne idei i bohaterstwa dnia codziennego, solidarności społecznej i odpowiedzialności, przeciwdziałania mechanizmom wykluczającym osoby słabe, poszukiwanie wewnętrznych zasobów do podejmowania działań w trudnych sytuacjach.

Założeniem projektu jest wyjście poza teatr w rozumieniu estetycznym i wskazanie na terapeutyczną, integracyjną, profilaktyczną rolę sztuki.

Szczególnym atutem projektu jest działanie w oparciu o dramę właściwą i teatr edukacyjny, czyli formy, które umożliwiają angażowanie uczestników na poziomie umysłu, ciała i emocji. Projekt adaptuje założenia międzynarodowego Programu Bohaterska Wyobraźnia profesora Philipa Zimbardo, które wplata w działania teatralno-dramowe. Tematyka oscyluje wokół szeroko pojętego bohaterstwa. Podstawą działań dramowych są wybrane teksty literackie, które stanowią impuls do dramowych improwizacji. Działania w projekcie służą twórczemu zbadaniu pojęć związanych z bohaterstwem, mają dać okazję do osobistej i grupowej refleksji na temat bohaterstwa poprzez dramowe odkrywanie ich znaczeń.

W ramach projektu realizujemy:

1. Szkołę dramy dla nauczycieli – kursy dramy I i II ST.

2. Laboratorium dramy dla nauczycieli
Dla nauczycieli zainteresowanych projektowaniem autorskich dram zostało uruchomione Laboratorium dramy, w ramach którego zorganizowano spotkania. Był to wstęp do osobistego praktykowania i projektowania dram w macierzystych szkołach. Do akcji włączyli się nauczyciele wraz z uczniami następujących szkół:
Szkoła Podstawowa nr 81, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących nr 6 w Łodzi, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 174, Świetlica Podwórkowa działająca przy Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Świetlica Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łodzi, Świetlica Szkoły Podstawowej nr 142 w Łodzi.

3. Szkołę dramy dla uczniów
Działania ukierunkowane na udostępnienie dramy dla uczniów. Projekt ma na celu umożliwienie wszystkim uczniom w zespołach klasowych udziału w artystycznych zajęciach dramy. Są to zajęcia z edukacji teatralnej oraz pełne dramy właściwe budowane wokół tematów społecznych, w oparciu o teksty literackie, z zastosowaniem środków teatralnych. Łącznie przewidziani realizację ponad 120 godzin zajęć dramowych realizowanych według potrzeb według autorskich scenariuszy: Niedźwiadek Wojtek, Chłopcy z Placu Broni, Ciepłe i Puchate, Syberyjskie Przygody Chmurki, Bezsenność Jutki, Mały Powstaniec, Superbohaterzy, Życie w słoiku. Zajęcia odbywają się w Sali teatralnej z wykorzystaniem elementów teatralnych (światło, muzyka, rekwizyt). Nowa przestrzeń uruchamia kreatywność, sprzyja budowaniu nowych relacji w zespole, zachęca do eksperymentowania światłem, muzyką dynamiką przestrzeni. Zajęcia stanowią olbrzymie przeżycie dla uczniów o czym mówią podczas informacji zwrotnych na koniec zajęć.

4. Letnią Szkołę Dramy
Letnia Szkoła Dramy została zrealizowana dla 15 uczestników świetlicy Podwórkowej. Zajęcia odbywały się Poleskim Ośrodku Kultury oraz a siedzibie Świetlicy podwórkowej. Łącznie przeprowadzono 50 godzin zajęć artystycznych dla dzieci w tym zajęcia dramowe, plastyczne, filmowe, technik poklatkowych. W ramach Letniej Szkoły Dramy Bohaterskiej Wyobraźni powstały filmiki nakręcone przez dzieci, które złożyły się na film ,,Podaj dalej”, Razem z dziećmi stworzyliśmy teledysk do napisanej w ramach projektu piosenki ,,Budzimy bohaterską wyobraźnię”, zrealizowaliśmy happening ,,Ulica Bohaterskiej Wyobraźni”. Całą Letnią Szkolę Dramy opisał językiem obrazu w reportażu student Łódzkiej Szkoły Filmowej . W letniej Szkole Dramy praktykowali studenci i wychowawcy świetlicy i pedagodzy ulicy, którzy mogli w praktyce poznać pracę dramą, jak również mieli możliwość ukończenia kursu dramy I stopnia.

5. Warsztaty Teatralne dla uczniów trzech grup – prowadzone przez kilka miesięcy przez animatorów Stowarzyszenia Łódzka Akademia Dramy w ramach zajęć pozalekcyjnych. Efektem pracy grup teatralnych była prezentacja trzech spektakli, które miały miejsce w Domu Kultury Ariadna, Poleskim Ośrodku Sztuki oraz w macierzystych szkołach.

6. Spektakl Teatru Forum ,,Szkoła Dramy Bohaterskiej Wyobraźni” w wykonaniu nauczycieli i pedagogów – absolwentów kursów dramy I i II stopnia w reżyserii Hanny Jastrzębskiej Gzelli. Bohaterami spektaklu są uczniowie VI klasy szkoły podstawowej. Spektakl ukazuje skutki działania mechanizmu „biernego obserwatora”. Podczas interaktywnego warsztatu uczestnicy badają historię, zbudowaną na konflikcie i opresyjnych zachowaniach wśród uczniów, które doprowadzają do krytycznej sytuacji. Uczestnicy podczas teatru forum mają możliwość zmiany przedstawianej historii według własnych pomysłów. Spektakl grany był w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi dla uczniów szkół biorących udział w projekcie oraz w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Ponadto w ramach projektu organizowane są zajęcia modelowe, powołane zostały zespoły metodyczne do spraw dramy oraz powstała publikacja ,,Mój przepis na dramę”, która zawiera opis metody dramy w oparciu o autorskie scenariusze Hanny Jastrzębskiej Gzelli.

Od stycznia zaczynamy kolejny etap Szkoły Dramy Bohaterskiej Wyobraźni .

Projekt realizowany jest ze środków MKiDN w ramach stypendium Hanny Jastrzębskiej Gzelli we współpracy z: Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Stowarzyszeniem Łódzka Akademia Dramy, Świetlicą Podwórkową, Kołem Terenowym ASSITEJ, Poleskim Ośrodkiem Sztuki, Fundacją In Blanco.

Opis projektu w serwisie Koalicje Kultury

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:sztukateatrwarsztaty