Śląsk – 1000 lat burzliwej historii. Śląsk w czasie I wojny światowej i w 20-leciu międzywojennym. Gliwice

Willa Caro mapa

sobota 21.05.2022

1

Śląsk - tysiąc lat burzliwej historii. Wiek nowoczesności, czyli XIX stulecie. Gliwice

Pierwsza połowa XX wieku to okres dramatycznych wyborów mieszkańców Śląska, początki działalności ludzi czujących się Polakami i dążących do połączenia z Polską, plebiscytu oraz krwawych powstań śląskich, w których niejednokrotnie bracia i sąsiedzi walczyli przeciwko sobie. Górny Śląsk odegrał też istotną rolę w pierwszej wojnie światowej – w Pszczynie znajdowało się centrum dowodzenia armii niemieckiej i główna kwatera cesarska. Powojenne zmiany, jakie nastąpiły na śląskiej ziemi uosabia z kolei przywódca dążący do zjednoczenia z Polską – Wojciech Korfanty. Tuż po zakończeniu I wojny światowej na Górnym Śląsku rozgorzał intensywny konflikt polsko-niemiecki, którego stawką było przejęcie zwierzchnictwa nad tym regionem, uznawanym za jeden z najbogatszych w Europie.

Śląskie było najmniejszym ze wszystkich województw II Rzeczypospolitej, jednak zarazem najważniejszym regionem gospodarczym i dostawcą surowców dla rodzącego się przemysłu. Nadto – okręgiem autonomicznym – z własnym parlamentem i odrębnymi przepisami prawnymi w niektórych kwestiach. Charakteryzowało się też bardzo wysoką gęstością zaludnienia. Tu ulokowała się większość polskiego przemysłu wydobywczego i ciężkiego, opartego głównie na przedsiębiorstwach uruchomionych jeszcze w XIX w.

Warto wiedzieć, że uprawnienia wojewody śląskiego różniły się od tych przysługujących jego odpowiednikom w innych województwach. Statut organiczny nadawał mu szersze kompetencje, typowe dla dawnego nadprezydenta prowincji śląskiej (w części pruskiej). Prężnie rozwijało się także życie kulturalne, budowane w oparciu o teatry w Katowicach, Bielsku czy Cieszynie. Działały liczne organizacje społeczne, m.in. Liga Morska i Kolonialna, Towarzystwo Czytelni Ludowych, Śląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku. Bogactwo instytucji i organizacji różnego typu świadczy o tym, że województwo śląskie od początku swego istnienia aktywnie włączyło się w życie społeczne II Rzeczypospolitej, stając się ważną częścią państwa.

godz. 11.00 – spotkanie dla dzieci do lat 12 z rodzicami bądź opiekunami
godz. 13.00 – spotkanie dla młodzieży od 12 r. życia i osób dorosłych
Prowadzenie: Anna Pikulska-Stępień
Zapisy: tel. 783 560 006
Koszt udziału w zajęciach stacjonarnych – 1 zł od osoby

Kurs online - Jak zachęcić dziecko do nauki

Czy i jak motywować dzieci

Nie ma jednego powodu, dla którego dziecko nie chce się uczyć i dlatego nie ma jednej prostej recepty na zmotywowanie go do nauki. Na edukację trzeba spojrzeć szerzej, w kontekście całej rodziny. Zapnijcie pasy! Ten kurs to prawdziwa szybka rodzinna edukacyjna rewolucja!

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie