Konkurs muzyczny

środa 11.04.2012 do piątek 13.04.2012

X KONKURS PIOSENKARSKI Tulipanada ma charakter otwartego przeglądu, do którego zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z województwa mazowieckiego: amatorskie zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne, chóry, solistów ze szkół, ośrodków społeczno-wychowawczych, placówek kulturalnych, ognisk muzycznych a także twórców działających samodzielnie.

Cel konkursu
1. zachęcanie dzieci, młodzież i dorosłych do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym,
2. promocja utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności,
3. umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów.

Konkurs organizowany pod patronatem
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Henryka Linowskiego
oraz Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Wiesława Krzemienia

Konkurs przygotowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

I. 7 – 12 lat

II. 13 – 17 lat

III. od 18 lat

W przypadku zespołu muzycznego o składzie obejmującym więcej niż jedną kategorię wiekową o właściwej klasyfikacji decydować będzie przynależność większości składu osobowego do jednej z wymienionych kategorii a także jego wiodąca rola w przygotowanej prezentacji muzycznej.

oraz w trzech kategoriach muzycznych:
soliści – wokaliści (akompaniament z płyty CD lub własny – np. fortepian,
gitara lub zespół muzyczny). – oceniamy wyłącznie wokalistę!
zespoły wokalno – instrumentalne – oceniamy wokalistę wspólnie z zespołem.
(ocenie oprócz walorów wokalnych podlega aranżacja utworu, spójność
brzmienia i jakość prezentacji instrumentalnej zespołu)
chóralna (akompaniament z płyty CD lub z towarzyszeniem fortepianu lub a′capella).

Repertuar 

Każdy z uczestników prezentuje w I etapie eliminacji dowolny jeden utwór ( piosenka
w języku polskim! ) z akompaniamentem lub podkładem muzycznym przygotowanym we własnym zakresie.
Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu prezentują w nim drugi utwór (inny niż w I etapie) – piosenka w języku polskim!
Czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut. Jury zastrzega sobie prawo do możliwości przerwania prezentacji. Uczestnicy nie posiadający instrumentu muzycznego będą mieli możliwość uzyskania w tym zakresie pomocy ze strony Domu Kultury po uprzednim zgłoszeniu w karcie uczestnictwa.
Organizator zapewnia kompletne nagłośnienie w zależności od wymagań uczestnika.
Dopuszcza się możliwość akompaniamentu zarejestrowanego na CD lub podkład muzyczny (syntezator, fortepian, gitara itp.). Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na jakość techniczną podkładu. Słabe parametry techniczne podkładu obniżają jakość prezentacji artystycznej.

Termin i miejsce konkursu
Eliminacje odbędą się w Ośrodku Kultury „Arsus" – sala widowiskowa,
Warszawa-Ursus, ul. Traktorzystów 14:
I etap – 11, 12, 13 kwietnia (środa, czwartek, piątek) 2012 roku.
Szczegółowy plan przesłuchań dostępny będzie na stronie internetowej www.kolorowa.arsus.pl
II etap – 27 kwietnia (piątek) 2012 roku, do którego jury zakwalifikuje najlepszych
z każdej kategorii wiekowej.
Informacja o zakwalifikowanych do II etapu będzie dostępna na stronie internetowej www.kolorowa.arsus.pl

18.04.2012r.
Werdykt jury będzie dostępny na stronie internetowej www.kolorowa.arsus.pl – 10.05.2012r.

Karty uczestnictwa należy przesłać lub dostarczyć do dnia 30 marca 2012 roku na adres:
Dom Kultury "Kolorowa", 02 – 495 Warszawa-Ursus, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16
"TULIPANADA" tel. 22 867 63 95, fax 22 667 83 75, e-mail: dk.kolorowa@gmail.com
lub on-line ze strony organizatora.

Kwota „wpisowego" od jednego zgłoszenia (osoby, zespołu lub chóru) wynosi 20 (dwadzieścia) złotych. Należy ją wpłacić na konto Ośrodka Kultury „Arsus" 02 -495 Warszawa, ul.Traktorzystów 14:
Bank PKO S.A. O/Warszawa nr 83 1240 2887 1111 0010 0357 8215
z dopiskiem:" Opłata wpisowa – Tulipanada „ do dnia 30 marca 2012 roku.
Opłata nie podlega zwrotowi, gdy uczestnik nie stawił się w dniu eliminacji.

Nagrody konkursowe
Jury X Konkursu Piosenkarskiego "TULIPANADA" przyzna po trzy nagrody
w trzech kategoriach wiekowych i trzech kategoriach muzycznych.
W uzasadnionych przypadkach jury w porozumieniu z organizatorem ma prawo przyznać indywidualne nagrody i wyróżnienia.

Koncert Laureatów i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 29 maja 2012 roku
o godzinie 18.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury "Arsus", Warszawa – Ursus
ul. Traktorzystów 14.

Informacje
Szczegółowych informacji udziela opiekun konkursu Janusz Łukaszewicz
Dom Kultury „ Kolorowa " 02 – 495 Warszawa-Ursus, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16,
II piętro pokój 230, kom. 0 604 503 353, tel. 22 867 63 95, fax 22 667 83 75

Karta zgłoszeniowa i regulamin.

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Dom Kultury Kolorowa zajęcia dla dzieci i młodzieży w Warszawie

Dom Kultury "Kolorowa"

Dom Kultury "Kolorowa" skupia wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania twórcze. U nas możesz śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach, malować, bawić się w teatr, uczyć, się języków obcych, grać w szachy. Pomożemy Ci też zadbać …

Więcej

Adres:

ul. gen. K. Sosnkowskiego 16
02-495 Warszawa


Kontakt:

22 867 63 95;
dom.kultury.kolorowa@arsus.pl
http://kolorowa.arsus.pl/
facebook