Konkurs muzyczny

piątek 06.04.2012 do piątek 13.04.2012

Zapraszamy na XV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI MUZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY – KOGUCIK 2012. Zaprezentujcie swoje umiejętności muzyczne.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do  dnia 13.04.2012r

Formularz zgłoszenia i pełny regulamin.

Cel Przeglądu:

• prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych wykonawców
• wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej
• wzbogacenie repertuaru wykonawczego młodych artystów i rozpowszechnianie nowego repertuaru
• umożliwienie twórczej konfrontacji osiągnięć młodych wykonawców i ich instruktorów.

Założenia regulaminowe:
Uczestnicy:
* indywidualnie i zespołowo ( zespół do 10 osób)
– amatorzy
– uczniowie szkół muzycznych
* w kategoriach wiekowych:
do 6 lat
7 – 9 lat
10 – 12 lat
13 – 15 lat
16 – 20 lat
* w kategorii „rodzina muzykująca"
Osoby występujące jako „rodzina muzykująca" (co najmniej w duecie) powinny być ze sobą spokrewnione (niekoniecznie musi to być najbliższa rodzina).

Termin przesłuchań:
21-22 IV 2012r.

Informacja o godzinie przesłuchań w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie podana na stronie internetowej www.klubradosc.waw.pl w dniu 17 kwietnia 2012r.

Twórczość muzyczna obejmuje:
• grę na instrumentach: keyboard, fortepian.
• grę na instrumentach: akordeon, skrzypce, gitara, flet i inne.

* Każdy uczestnik przedstawia 2 utwory
(należy podać DOKŁADNY CZAS ich wykonania)
* Każdy uczestnik może wystąpić w dwóch kategoriach: jako solista – oraz jako członek
zespołu muzycznego, duetu lub rodziny muzykującej.
* Jeden wykonawca może być reprezentantem tylko 1 placówki.
* Wykonawca uczestniczący po raz kolejny w Przeglądzie nie może wykonywać ponownie
tych samych utworów
* Uczniowie szkół muzycznych oceniani będą oddzielnie w swojej kategorii
* Organizator nie zwraca kosztów przejazdu
* Zgłoszenie jest równocześnie zgodą na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas
Przeglądu, a powstały materiał będzie własnością Organizatora
* Podczas przesłuchań oraz koncertu laureatów wykonawców obowiązuje strój galowy.

Oceny i nagrody:
Jury oceniać będzie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, zwracając uwagę na umiejętności wykonawcze, walory muzyczne, stopień trudności wykonywanych utworów, okres nauczania oraz ogólne wrażenie artystyczne.
W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.
O sposobie podziału nagród decyduje jury.

ROZDANIE NAGRÓD I KONCERT LAUREATÓW 

13.05.2012r.
O godzinie i miejscu poinformujemy w późniejszym terminie

Zgłoszenie uczestnika do Przeglądu oznacza:
– zaakceptowane regulaminu w całości,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją Przeglądu .

Organizator:
Klub Kultury „Radość"
04- 830 Warszawa, ul. Planetowa 36
tel.22 615-73-28 e-mail: klubradosc@gmail.com

 

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Zajęcia dla dzieci w Warszawie Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość

Wawerskie Centrum Kultury Filia Radość

Najważniejszym zadaniem dla naszego ośrodka jest przybliżenie życia kulturalnego mieszkańcom osiedla Radość, zapewnienie im dostępu do niektórych form działalności kulturalnej tj. kameralne koncerty, wieczory poezji, przedstawienia teatralne i zabawy dla dzieci. Dlatego też w każdą pierwszą …

Więcej

Adres:

ul. Planetowa 36,
04-830 Warszawa

Kontakt:

22-615-73-28
radosc@wck-wawer.pl
http://www.klubradosc.waw.pl
facebook