Klub Rodziców w ARTzonie – marzec 2017

Miejsce wydarzenia: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4

Data wydarzenia: piątek 31.03.2017

Wstęp: Wstęp wolny, 1 zł / spotkanie ze specjalistą

Klub Rodziców w ARTzonie – marzec  2017

Zapraszamy na otwarte spotkania w Klubie Rodziców w ARTzonie. Dzięki społeczności rodziców skupionych wokół Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida poznaliśmy potrzeby i oczekiwania rodziców małych dzieci wobec oferty zajęć instytucji kultury. Słuchamy pomysłów i kierujemy się potrzebami, pragniemy jeszcze bardziej włączać rodziców i dzieci do wspólnych działań.

Tutaj rodzice będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach edukacyjnych, warsztatach oraz spotkaniach ze specjalistami. Korzystając z idei naturalnego rodzicielstwa, opartego na nawiązywaniu bliskiej relacji pomiędzy rodzicami a dzieckiem, wspólnego spędzania czasu poprzez działanie Klubu Rodziców w ARTzonie chcemy wzmocnić i pomóc w budowaniu więzi rodzinnych.

Wstęp:
1 zł / spotkanie ze specjalistą

Po warsztatach Wolna Strefa Rodzica

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

31 marca 2017, piątek

10.00-11.00 – dzieci, które jeszcze nie siedzą (g.1)
11.15-12.15 – dzieci siedzące, które jeszcze nie chodzą (g.2)

Podłogowe zabawy dla najmłodszych (kurs – 3 spotkania, 2 grupy)
Prowadzenie Maciej Kampa, mgr fizjoterapii, Dyplomowany Terapeuta PNF, Watsu Practicioner
UWAGA!!!  BRAK MIEJSC w obu grupach – istnieje możliwość zapisu na listę rezerwową, proszę podać telefon do kontaktu.
Zapisy: k.szczesniak@okn.edu.pl lub klubrodzicow@okn.edu.pl

12.15-13.15
Wolna Strefa Rodzica

Szczegółowa informacja: Katarzyna Szczęśniak szczesniak@okn.edu.pl lub klubrodzicow@okn.edu.pl

*Klub Rodziców w ARTzonie zrealizowany dzięki wsparciu Biura Pełnomocnika PMK ds. Rodziny oraz Gminy Miejskiej Kraków.

ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida,
os. Górali 4, Kraków
tel. 12 644-38-98
e-mail: artzona@okn.edu.pl
www.artzona.okn.edu.pl

 

Zobacz miejsce wydarzenia
Klub Rodziców w ARTzonie – marzec  2017

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

"Kultura to rzecz ludzka. I dla ludzi" - te słowa, które wypowiedział Jan Kurczab, od lat towarzyszą ludziom skupionym wokół Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. To, że są to słowa bliskie ich sercom widać …

Więcej

Adres:

Os. Górali 5
31-959 Kraków


Kontakt:

tel./fax: (012 ) 64 27 65; (01
sekretariat@okn.edu.pl
http://www.okn.edu.pl