Klub Bezpiecznego Puchatka

Data wydarzenia: środa 08.09.2010 do czwartek 30.09.2010

Klub Bezpiecznego Puchatka

8 września rusza ogólnopolski program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka” pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji skierowany do klas pierwszych szkół podstawowych. Celem akcji jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy.

W ramach akcji przygotowano bezpłatne materiały edukacyjne dla nauczycieli, książeczki edukacyjne dla dzieci, jak również specjalne broszury informacyjne dla rodziców, aby uwrażliwić ich na niektóre kwestie związane z bezpieczeństwem ich dzieci.

W ubiegłym roku w edycji pilotażowej programu uczestniczyło aż 50% wszystkich szkół podstawowych z czterech województw: łódzkiego, małopolskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, co dało liczbę ponad 50 tysięcy pierwszoklasistów z ponad 2 tysięcy szkół podstawowych.

Akcja przygotowywana jest przez firmę Maspex i markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Patronat medialny objęły portale MiastoDzieci.pl i eDziecko.pl.

Jak podkreśla podinsp. Armand Konieczny, z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków to żmudna praca, ale z pewnością opłacalna, bo nawyki te zostają na całe życie. Powinniśmy pamiętać, że za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni jesteśmy my dorośli i to na nas ciąży ten szczególny obowiązek uświadomienia najmłodszym, jakie zagrożenia czyhają na nich już na najbliższym skrzyżowaniu”.

Rozpoczynając naukę w szkole dzieci powinny otrzymać podstawową wiedzę, dotyczącą ich bezpieczeństwa. Szczególna troska powinna być skierowana na obszar bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, bezpieczeństwa na terenie samej placówki oświatowej, jak również cały obszar dotyczący bezpieczeństwa w domu. Działania i treści znajdujące się w materiałach edukacyjnych Klub Bezpiecznego Puchatka zawierają wszystkie te elementy. Aktywne działania Policji zintegrowane z tego typu inicjatywami skutkują już wymiernymi efektami i przekładają się na zwiększanie bezpieczeństwa najmłodszych” – wyjaśnia mł. insp. Mariola Gosławska, Naczelnik Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

"Pierwszy dzień w szkole to wielkie wydarzenie dla każdego dziecka. Wkracza w nową rzeczywistość, która wymaga od niego większej samodzielności i odpowiedzialności. Współczesny świat oprócz wielu możliwości rozwoju, niesie ze sobą także zagrożenia, których skala jeszcze kilka lat temu była zupełnie inna. Bezpieczeństwo dzieci w domu, w szkole i na drodze jest priorytetem dla nas wszystkich" – zaznacza Wojciech Jamróz z firmy Maspex.

Szkoły, które wyrażą chęć przystąpienia do programu "Klub Bezpiecznego Puchatka" otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne do wykorzystania w czasie zajęć (scenariusze lekcyjne, materiały ilustracyjne i dydaktyczne). Wszystkie dzieci otrzymają specjalnie przygotowane książeczki z ćwiczeniami i zabawami, dzięki którym będą mogły utrwalać zdobytą w szkole wiedzę samodzielnie lub z rodzicami. Rodzice otrzymają specjalne broszury informacyjne z ważnymi informacjami na temat bezpieczeństwa ich dzieci. Wszystkie materiały są oceniane merytorycznie przez metodyka oraz Policję. Zadaniem szkół, które wezmą udział w programie, będzie realizacja przygotowanych scenariuszy i wykorzystanie przesłanych materiałów do edukowania swoich podopiecznych na temat bezpieczeństwa. Każda szkoła, która weźmie udział w programie otrzyma Certyfikat Klubu Bezpiecznego Puchatka.

"Program Klubu Bezpiecznego Puchatka skierowany do uczniów klas I szkoły podstawowej wyposaża w nowe umiejętności chroniące dziecko przed niebezpieczeństwem – podkreśla dr Lucyna Skorecka, metodyk opiniujący materiały edukacyjne. Poruszanie się po drodze nie jest dla małego dziecka sprawą prostą i oczywistą. Należy Go do tego solidnie i odpowiednio przygotować zachęcając do wzorowego wypełniania wszystkich zadań( np. zabawa Światła, Zebra). Nauka poprzez zabawę sprawi uczniom dużo radości a jednocześnie w atrakcyjny sposób pozwoli zapamiętać Puchatkowe Rady".

Zapraszamy wszystkich Pierwszoklasistów, Nauczycieli i Rodziców do Klubu Bezpiecznego Puchatka! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.bezpiecznypuchatek.pl, aby bezpłatnie otrzymać materiały edukacyjne. Wiecej informacji o programie można też usyskać pod adresem mailowym kontakt@bezpiecznypuchatek.pl.ZOBACZ TAKŻE:patronat