Jubileuszowy XXV Przegląd Piosenki o Łodzi: Łódzkie Skrzydła 2019

Aula Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, przy ul. Żubardzkiej 2a mapa

środa 24.04.2019 do czwartek 25.04.2019

Jubileuszowy XXV Przegląd Piosenki o Łodzi: Łódzkie Skrzydła 2019

„Przegląd Piosenki o Łodzi” jest cykliczną imprezą, organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi od 1992 roku:

– adresowany jest do dzieci i młodzieży, z przedszkoli, szkół oraz uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego z terenu Łodzi i województwa łódzkiego,
– cieszy się ogromną sympatią i niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczestników i ich opiekunów – rokrocznie bierze w nim udział kilkuset wykonawców (soliści, zespoły, chóry)
– niekonwencjonalnie, bo poprzez piosenkę, inspiruje i zachęca do poznawania historii, tradycji oraz współczesnego oblicza naszego miasta, pogłębiając tym samym więzi z „Małą Ojczyzną”
– stwarza możliwość rozwijania umiejętności artystycznych i twórczości własnej,
– pomaga ocalić od zapomnienia najstarsze łódzkie piosenki, które są cennym źródłem informacji o naszym mieście oraz stanowi inspirację do tworzenia nowych utworów, które z kolei są swoistym dokumentem obrazującym współczesną Łódź.

Zakładane cele konkursu to:
– kształtowanie, rozwijanie i pogłębianie więzi z Małą Ojczyzną poprzez popularyzację piosenek o Łodzi wśród dzieci i młodzieży za sprawą organizowanych Przeglądów Piosenki o Łodzi, za pośrednictwem wydawnictw z piosenkami o Łodzi, będących pokłosiem Przeglądów (śpiewniki, płyty), czy występów laureatów na scenach Łodzi i w lokalnych mediach,
– stwarzanie możliwości do rozwijania umiejętności artystycznych i twórczości własnej –udział w konkursie jest impulsem do rozwijania umiejętności artystycznych i twórczości własnej, czego dowodem są nowe piosenki o Łodzi i coraz wyższy poziom wykonań,
– stwarzanie płaszczyzny atrakcyjnego spędzania wolnego czasu.

Rezultaty Przeglądu Piosenki o Łodzi:
– pogłębianie więzi z Małą ojczyzną – uczestnicy konkursu poprzez piosenki poznają swoje miasto jego oblicze, historię, tradycję,
– rozszerzenie indywidualnego repertuaru uczestników o łódzkie piosenki i ich upowszechnianie (kształtowanie tożsamości, więzi z Małą Ojczyzną),
– aktywizacja do uczestniczenia w kulturze i umożliwienie wyrażania się poprzez emocje oraz indywidualną estetykę, wszystkim grupom dzieci i młodzieży, także ze środowisk niewydolnych wychowawczo i z niepełnosprawnościami, którzy rokrocznie biorą udział w konkursie (występy, koncerty, nagrania/zapis twórczości własnej, występy w mediach, jako atrakcyjna i kształcąca forma spędzania czasu wolnego),
– wydawnictwa: pokłosiem „Przeglądów Piosenki o Łodzi” są 2 tomy Śpiewników Łódzkich, z nowymi piosenkami o Łodzi i 3 płyty pt. „Moja Łódź” „Spacer z Tuwimem”, „Okno do mojego miasta”. Śpiewniki i płyty, poza ich dydaktycznym przesłaniem, mogą być znakomitą formą promocji miasta i powodem do dumy z pozostawienia „na trwałe” cząstki swoich dokonań w kulturze miasta – datująca się od początku powstania Łodzi przemysłowej historia łódzkiej piosenki, dzięki kompozycjom współczesnym, jest dopełniana.

Tegoroczny Jubileuszowy XXV Przegląd Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła” 2019” odbędzie się 24 i 25 kwietnia 2019 r. w Auli Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, przy ul. Żubardzkiej 2 a.

Organizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi
Szkoła Podstawowa nr 46 w Łodzi
Rada Osiedla „Katedralna”

Patronaty honorowe nad Jubileuszowym XXV Przeglądem Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła” 2019 przyjęli:

Hanna Zdanowska – Prezydenta Miasta Łodzi
Rada Miejska w Łodzi
Łódzki Kurator Oświaty
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

Patronaty medialne przyjęli:

TVP3 O/Łódź
Telewizja TOYA
Radio Łódź S.A.
Miasto Dzieci.pl

Do jury XXV Przegląd Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła” 2019 zaproszenia przyjęli:

– mgr Krystyna Pietranek-Kulis – przewodnicząca jury, muzyk, dziennikarz muzyczny
– mgr Krzysztof Cwynar – piosenkarz, kompozytor, animator kultury
– mgr Beata Kurman – nauczyciel rytmiki i teoretycznych przedmiotów muzycznych
– prof. dr hab. Jolanta Gzella – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, mezzosopranistka
– prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos – Prorektor ds. studenckich i artystycznych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, sopran
– dr Stanisław Kierner – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, basbaryton, pianista i pedagog
– prof. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska – Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, sopran koloraturowy
– mgr Elżbieta Wojsa – etnomuzykolog, członek Zarządu TPŁ– sekretarz jury
– mgr Anna Klimanek – animator kultury, muzyk.

Jury XXV Przegląd Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła” 2019, przyzna uczestnikom nagrody i wyróżnienia.
Najciekawsze, premierowe piosenki, pisane rokrocznie na nasz konkurs, zapiszemy w kolejnych edycjach śpiewników pt. „Piosenki o Łodzi”.

Najlepiej wykonane i zaaranżowane piosenki premierowe nagrywane będą w studiu nagrań Radia Łódź S.A i studiu nagrań Akademii Muzycznej w Łodzi – po każdej edycji konkursu nagrywanych jest kilka piosenek. Zebrany w ten sposób materiał dźwiękowy jest wydawany co kilka lat na płytach CD.

Wyłonieni w konkursie laureaci będą promowani poprzez występy na różnych imprezach, wydarzeniach i w mediach.
Koncert laureatów XXV Przeglądu Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła 2018” zaplanowany został na 03 czerwca 2019 w Auli Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, przy ul. Żubardzkiej 2a. Podczas uroczystości uczestnikom wręczymy nagrody, wyróżnienia i upominki.

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:muzykapatronat

Zobacz także