IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatru Ukraińskiego Wschód-Zachód

Miejsce wydarzenia: różne lokalizacje

Data wydarzenia: niedziela 02.04.2017 do niedziela 09.04.2017

Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego Wschód-Zachód

IV edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatru Ukraińskiego „Wschód-Zachód” odbędzie się od 2 do 9 kwietnia 2017 roku w Krakowie, jej mottem będzie „Per aspera ad astra”. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Widowisk Masowych i Show-programów we współpracy z Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie.

Festiwal w tym roku gości uczestników z Ukrainy, Polski, Gruzji, Niemiec, Słowenii, Austrii. Dwadzieścia teatrów zagrają spektakle na scenach Teatru Groteska, Teatru Praska 52, Teatru Nowego Proxima, Teatru bez Rzędów, Teatru Odwróconego oraz SCKM.

Podczas Festiwalu odbędą się spektakle, panele dyskusyjne, spotkania z artystami, prezentacje, wystawy oraz inne wydarzenia towarzyszące. Podobnie jak i w poprzednich edycjach, pragniemy zaprezentować współczesne  profesjonalne i amatorskie teatry z Ukrainy i z całego świata, nawiązujące tematyką swoich sztuk do szeroko pojętej tematyki ukraińskiej.

Dzięki Państwa wsparciu i pomocy mamy możliwość organizować tak wielokulturowe przedsięwzięcie, które w październiku 2016 roku otrzymało Główną Nagrodę jako Kulturowy Projekt Transgraniczny na Forum Partnerstwa Wschodniego w Lublinie.

Program

IV Międzynarodowego Festiwalu Teatru Ukraińskiego „Wschód-Zachód”

04.04.2017 wtorek

15-00 Teatr Praska 52

Teatr „Awantura” (Nowowołyńsk, Ukraina)
Spektakl „Pierwsze koty za płoty” (komedia) POLSKA PRAPREMIERA

Театр «Авантюра» (Нововолинськ, Україна)
Вистава «На перші гулі» (комедія)

Reżyser: Ołena Markiw/ Марків Олена
Obsada: Wiktor Gawryluk / Гаврилюк Віктор, Ałła Bojko / Бойко Алла, Marija Olijczuk / Олійчук Марія, Sergij Pertug / Петруг Сергій

Teatr stworzony przez amatorów-miłośników, którzy poświęcają swój czas na bezinteresowną pracę twórczą w służbie Melpomeny. Przynosi ona rezultaty w postaci satysfakcji oraz licznych nagród w konkursach i festiwalach.

„Pierwsze koty za płoty” Stepana Wasylczenki to humorystycznie przedstawione losy młodych, którzy chcą się pobrać. Jest jednak pewna przeszkoda – rodzice dziewczyny nie chcą jej jeszcze wydawać za mąż…

Czas trwania spektaklu: 70 minut

Spektakl grany w języku ukraińskim

 

17-00 Teatr bez Rzędów

Teatr TEMP (Czerniowce, Ukraina)
Spektakl „Między dwiema siłami” (dramat) POLSKA PRAPREMIERA

Театр ТЕМП (Чернівці, Україна)
Вистава «Між двох сил»

Reżyser: Marta Szumiłowa-Łysiakowa/ Марта Шумілова-Лисякова
Obsada: Jewhenij Łysiakow / Лисяков Євгеній, Anna Nikitina / Нікітіна Анна, Walentyna Komari / Комарі Валентина, Ołeksandr Mołdowan / Молдован Олександр, Diana Kuczurian / Кучурян Діана, Stepan Gołowacz / Головач Степан, Roman Palijczuk / Палійчук Роман, Natalia Szewczuk / Шевчук Наталія, Aurinija Moskał / Москал Аурінія

Stworzony w 1967 roku w Czerniowcach teatr TEMP chętnie sięga po zaangażowane społecznie dramaty o tematyce aktualnej dlaUkraińców.

Dramat „Między dwiema siłami” Wynnnyczenki porusza – wciąż aktualny – problem ścierania się 2 sił, chcących przejąć kontrolę nad terytorium Ukrainy oraz walk bratobójczych. Po której stronie stanąć? Czym się kierować przy podejmowaniu decyzji? Jaką cenę zapłaci główna bohaterka za dokonanie wyboru?

Czas trwania spektaklu: 50 minut

Spektakl grany w języku ukraińskim

 

19-00 Teatr Groteska

Narodowy Akademicki Teatr im. Łesi Ukrainki (Kijów, Ukraina)
Spektakl „Zabawy na podwórku” (dramat)

Національний академічний театр ім. Лесі Українки (м. Київ, Україна)
Вистава «Ігри на задньому подвір’ї» (драма)

Reżyser: Oded Kotler (Izrael)/ Котлер Одед (Ізраїль), Dmytro Morozow (Ukraina)/ Морозов Дмитро (Україна)
Obsada: Natalia Żuk / Жук Наталія, Ołeksandr Sokołenko / Соколенко Олександр, Hlib Suriaha / Гліб Суряга, Daniił Prymaczow / Примачов Данііл, Jegor Kuryszczenko / Курищенко Єгор, Jewhen Szczerbań / Щербань Євген, Angelina Symonowa / Симонова Ангеліна

Kijowski Teatr im. Łesi Ukrainki powstał w 1891 roku jako prywatne przedsięwzięcie znamienitego aktora i reżysera Mykoły Sołowcowa.

Dramat Edny Mazyi „Zabawy na podwórku” to nietypowo opowiedziana historia sądu w sprawie zbiorowego gwałtu. Oparta na faktach historia czternastoletniej Dvori Machnes, brutalnie zgwałconej, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, przez czterech starszych kolegów z podwórka. Zaufanie graniczy tu z naiwnością, a ogromna potrzeba miłości i akceptacji doprowadza do tragedii.

Czas trwania spektaklu: 90 minut

Spektakl grany w języku rosyjskim

 

21-15 Teatr Nowy

Teatr „Na Lermontowskiej 27” (Charków. Ukraina)
Spektakl „Dwoje na huśtawce” (melodramat)

Театр «На Лермонтовській 27» (Харків, Україна)
Вистава «Двоє на качелях»

Reżyser: Ludmyła Zacharczuk / Захарчук Людмила
Obsada: Anastasija Zadorożna / Задорожна Анастасія, Jewgen Kolada / Коляда Євген

Teatr założono w 1998 roku w Charkowie i od tego czasu stworzył on  ponad 30 spektakli. Wystawiał swoje sztuki na Ukrainie, w Paryży, Gdańsku, Krakowie i Sankt Petersburgu.

Sztuka Williama Gibsona „Dwoje na huśtawce” to melodramat opowiadający historię młodego adwokata, który po rozwodzie przeprowadza się i chce zmienić całe swoje życie, a tak naprawdę ucieka przed samotnością. Czy znajdzie przed nią ratunek?

Czas trwania spektaklu: 100 minut

Spektakl grany w języku rosyjskim z napisami w j.polskim

 

05.04.2017 środa

17-00 Teatr bez Rzędów

Teatr «POLOT» (Odessa, Ukraina)
Monospektakl „Teatr” (dramat)

Театр «POLOT» (Одеса, Україна)
Моновистава «Театр» (драма)

Reżyser: Margaryta Płochotnik / Плохотнік Маргарита
Obsada: Natalia Płochotnik / Плохотнік Наталія

Studio Teatralnej Antrepryzy “ POLOT” przy Związku Polaków na Ukrainie im. A. Mickiewicza w Odessie została założona w 2010 roku przez Margarytę Płochotnik, są w nim wystawiane zarówno sztuki klasyczne, jak utwory autorskie.

Monodramat Somerset Moem „Teatr” to studium przeżyć uznanej aktorki, która odkrywszy, że się starzeje, szuka antidotum na nieuniknione. Czy słusznie upatruje go w miłości?

Czas trwania spektaklu: 40 minut

Spektakl grany w języku polskim

 

19-00 Teatr Groteska

Ludowy Teatr Dramatyczny (Czerniowce, Ukraina)
Spektakl „Wielki głód” (dramat) POLSKA PRAPREMIERA

Народний драматичний театр (Чернівці, Україна)
Вистава «Голодомор»

Reżyser: Iwan Danylin / Данилін Іван
Obsada: Ołeh Kolankowski / Колянковский Олег, Iwan Danylin / Данилін Іван, Kateryna Drobot / Дробот Катерина, Lubow Mołoda / Молода Любов, Wołodymyr Rusnak / Руснак Володимир, Władysław Iwasiuk / Iвасюк Владислав, Julia Dejnega / Дейнега Юлiя,  Natalia Tkaczuk/  Ткачук Наталiя

Założony w 1956 roku Teatr wystawia sztuki Ukraińskich i światowych klasyków.

„Wielki Głód” to dramat historyczny na motywach sztuki N. Worożbyt pt. „Spichlerz”. Wielki głód to pojęcie odnoszące się do wydarzeń 1932-33 roku, kiedy w rezultacie represji stalinowskich na skutek sztucznie wywołanego głodu zginęło na Ukrainie od 4 do 10 mln ludzi. Spektakl pokazuje, jak elementy codzienności, takie jak zazdrość, religijność, miłość, zdrada i pragnienie szczęścia nabywają  na tle tak ogromnej tragedii nowego wymiaru moralnego.

Czas trwania spektaklu: 70 minut

Spektakl grany w języku ukraińskim

 

21-30 Teatr Nowy

Teatr „Dziwny zamek” (Kijów,Ukraina)
Opera „Medium” (dramat)

Камерний театр «Дивний замок» (Київ, Україна)
Опера «Медіум» (драма)

Reżyser: Ołeksandr Spiwakowski / Співаковський Олександр
Obsada: Anastasija Poliszczuk / Поліщук Анастасія, Daria Mykołenko / Миколенко Дарія, Sergij Derun / Дерун Сергій, Chrystyna Romanowa / Романова Христина, Roman Łeszczow / Лещов Роман, Ołesia Matej / Матей Олесія, Kateryna Dziundzia / Дзюндзя Катерина, Iryna Szesterenko / Шестеренко Ірина

Działający od 29 lat teatr-studio stworzył ponad 70 inscenizacji na podstawie utworów ukraińskich i światowych twórców oraz ukraińskich i rosyjskich baśni ludowych.

Opera „Medium” Giana Carlo Menottiego – śmierć i szaleństwo jako konsekwencje manipulowania ludźmi w tzw. teatrze spirytyzmu. Co się dzieje, kiedy nad człowiekiem zatrzaskuje się pułapka więżąca go między światem realnym i nadprzyrodzonym?

Czas trwania spektaklu: 60 minut

Spektakl grany w języku ukraińskim

 

06.04.2017 czwartek

15-00 Teatr Praska 52

Teatr „Amplua” (Teteriwka, obwód Żytomierski, Ukraina)
Spektakl „Śmieszne pieniądze” (komedia)

Театр «Амплуа» (Тетерівка, Житомирська область, Україна)
Вистава «Смішні гроші» (комедія)

Reżyser: Switłana Mianowska / Мяновська Світлана
Obsada: Bohdan Drozd / Дрозд Богдан, Anna Zdorowik / Здоровік Анна, Denys Składannyj / Складанний Денис, Alina Mianowska / Мяновська Аліна, Petro Dowhyj / Довгий Петро, Artem Dubrowski / Дубровський Артем, Andrij Czernata / Черната Андрій, Jurgen Schmidt / Юрген Шмідт, Wiktoria Michajłowska / Міхайловська Вікторія, Diana Martyniuk / Мартинюк Діана, Anna Mianowska / Мяновська Анна, Karina Jakowlewa / Яковлева Каріна, Anżelika Jakowlewa / Яковлева Анжеліка Anna, Jaryna / Ярина Анна, Jana Wdowenko / Вдовенко Яна, Ołena Chomczuk / Хомчук Олена

Grupa dziecięco-młodzieżowa pochodząca z Teteriwki i Żytomierza została założona w 2014 roku. Odnosi sukcesy w konkursach o cora większym zasięgu.

 „Śmieszne pieniądze” to sztuka Rey’a Cooney’a traktująca o perypetiach statystycznego młodego Ukraińca z niezamożnej rodziny, który, nieoczekiwanie, znajduje w metrze fortunę. Jak wpłyną na niego pieniądze? Czy przyniosą szczęście, czy też ujawnią najgorsze cechy posiadacza?

Czas trwania spektaklu: 50 minut

Spektakl grany w języku ukraińskim

 

17-00 Teatr Zależny PK

Teatr Tilde (Tbilisi, Gruzja)
Spektakl „Libertyn” (komedia) POLSKA PRAPREMIERA

Театр TILDE (Тбілісі, Грузія)
Вистава «Le Libertin» (комедія)

Reżyser: Oksana Czadajewa/ Чадаєва Оксана
Obsada: Mychajło Rodionow / Радіонов Михайло, Nadia Papowian / Паповян Надя, Mariam Tipunian /Тіпунян Маріам, Anastasija Chaciaszwili / Хацяшвілі Анастасія, Janina Dzenceołowskaja / Дзенцеоловськая Яніна, Alisa Dorochowa / Дорохова Аліса

Teatr-Galeria TILDE to eksperymentalne centrum kultury działające w sferze sztuk wizualnych. Żeńska amatorska grupa aktorska stara się przybliżyć widzowi wewnętrzny świat kobiet, a także budować poprzez sztukę porozumienie między ludźmi różnych wyznań i narodowości.

Komedia opowiada o wydarzeniach mających miejsce w czasie, gdy Denis Diderot przebywał w wiejskiej posiadłości pewnego szlachcica, gdzie w ukryciu drukował kolejne części swojej, nielegalnej wówczas, Encyklopedii. W wolnych chwilach oddawał się życiu tytułowego libertyna pełnemu uczt, zabaw, romansów i seksualnych przygód.

Czas trwania spektaklu: 70 minut

Spektakl grany w języku rosyjskim

 

19-00 Teatr Groteska

Pierwszy Ukraiński Akademicki Teatr dla Dzieci i Młodzieży (Lwów, Ukraina)
Spektakl „Romeo i Julia” (tragedia)

Перший український театр для дітей та юнацтва (Львів, Україна)
Вистава «Ромео і Джульєтта» (трагедія)

Reżyseria: Wadym Sikorski / Сікорський Вадим

Obsada: Wasyl Wasyłyk / Василик Василь, Bogdan Bałko / Балко Богдан, Wasyl Kogut / Когут Василь, Wasyl Balicki / Баліцький Василь, Mychajło Ponzel / Понзель Михайло, Ołeksandr Czeszerow / Чешеров Олександр, Dmytro Bartkow / Бартков Дмитро, Igor Danczuk / Данчук Ігор, Łarysa Didenko / Діденко Лариса, Iryna Kucharska / Кухарська Ірина, Natalia Mazur / Мазур Наталія, Tetiana Maksymiuk / Максимюк Тетяна

Założony w 1920 roku teatr do dziś wystawia największe dzieła ukraińskiego i światowego dziedzictwa dramaturgicznego. Na jego deskach realizowano m.in. inscenizację Tolkienowskiego „Hobbita”.

„Romeo i Julia” Szekspira w przekładzie Jurija Andruchowycza prezentowana w całkowicie współczesnej aranżacji! Powszechnie znana historia nabiera całkiem nowego smaku dzięki nowemu tłumaczeniu tekstu.

Czas trwania spektaklu: 110 minut z przerwą
Spektakl grany w języku ukraińskim w tł.Juria Andruchowycza

 

21-30 Teatr Nowy

Akademicki Teatr Młodego Widza (Zaporoże, Ukraina)
Spektakl „Walc wypadku” (dramat)

Oбласний академічний театр юного глядача (Запоріжжя, Україна)
Вистава «Вальс випадку» (драма)

Reżyser: Gennadij Fortus / Фортус Геннадій
Obsada: Lubow Frygan / Фриган Любов, Maksym Berezner / Березнер Максим

Teatr założono w 1979r. Pracę jego młodego zespołu charakteryzują odważne rozwiązania artystyczne. Profesjonalni artyści wchodzący w skład grupy wielokrotnie  otrzymywali nagrody na festiwalach teatralnych. W swojej pracy starają się, bazując na profesjonalizmie, poruszać tematy aktualne dla współczesnej młodzieży.

Spektakl „Walc awarii” opowiada historię bohaterki, która w rezultacie wypadku samochodowego trafia w zaświaty.  Tam o jej dalszym losie mają zdecydować odpowiedzi, których udzieli Aniołowi. Pytania dotyczą jej życia, świata, ludzkości i znamienitych ludzi. Czy jej odpowiedzi otworzą wrota raju?

Czas trwania spektaklu: 110 minut z przerwą

Spektakl grany w języku rosyjskim z napisami w j.polskim

 

07.04.2017 piątek

15-00 Teatr Odwrócony

Teatr „Żmenia” (Równe, Ukraina)
Monospektakl „Trzy kukułki z ukłonem” (dramat) POLSKA PRAPREMIERA

Театр «Жменя» (Рівне, Україна)
Моновистава «Три зозулі з поклоном»

Reżyseria: Ołena Melnyczuk / Мельничук Олена
Obsada: Wiktoria Żołyńska / Жолинська Вікторія

Studencka grupa teatralna „Żmenia” powstała przy katedrze reżyserii teatralnej Uniwersytetu Równeńskiego. Wystawia sztuki ukraińskich i zagranicznych twórców.

„Trzy kukułki z ukłonem” to opowieść o skomplikowanych losach miłości Marfy do żonatego mężczyzny. Ich więź była tak silna, że kobieta przeczuwała nadejście listów ukochanego z zesłania. Listów adresowanych do jego żony, Sofiji… Sztuka daje odpowiedź, czemu ludzkie losy będąc poplątane i skomplikowane mają głębszy sens, a z cierpienia może wyniknąć coś nieoczekiwanego.

Czas trwania spektaklu: 30 minut

Spektakl grany w języku ukraińskim

 

17-00 Teatr Praska 52

Teatr na Skrzyżowaniu (Czerniowce, Ukraina)
Spektakl „Latający lekarz” (komedia)

Театр на перехресті (Чернівці, Україна)
Вистава «Літаючий лікар» (комедія)

Reżyser: Iwan Danylin / Данилін Іван

Obsada: Maksym Nykoriak / Никоряк Максим, Ołena Matwijczuk / Матвійчук Олена, Iryna Gokera / Гокера Ірина, Iwan Danylin / Данілін Іван, Ina Danylina / Даніліна Іна, Igor Demianiuk / Дем’янюк Ігор, Łarysa Demianiuk / Дем’янюк Лариса

Nowoutworzona grupa aktorów i reżyserów przedstawia komedię „Latający Lekarz” na podstawie „Lekarza mimo woli” J. B. Moliera. Spektakl opowiada o parze młodych zakochanych, którzy muszą pokonać rozmaite przeszkody, żeby być razem. Główną przeszkodą jest ojciec panny młodej, który chce ją wydać za paskudnego, ale bogatego starca…

Czas trwania spektaklu: 60 minut

Spektakl grany w języku ukraińskim

 

19-00 SCKM

Akademicki Ukraiński Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Tarasa Szewczenki (Czernihów, Ukraina)
Spektakl „Komedia pomyłek” W. Szekspira (komedia)

Обласний академічний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка (Чернігів, Україна)
Вистава «Комедія помилок» У. Шекспіра

Reżyser: Andrij Bakirow / Бакіров Андрій
Obsada: Ołeksandr Kukowierow / Куковєров Олександр, Wałentyn Sudak / Судак Валентин, Jewhen Bondar / Бондар Євген, Sergij Puntus / Пунтус Сергій, Mykoła Łemeszko / Лемешко Микола, Wałentyn Koriń / Корінь Валентин, Pawło Pugaczow / Пугачов Павло, Eduard Bragida / Брагіда Едуард, Wołodymyr Suraj / Сурай Володимир, Petro Wełykyj / Великий Петро, Dmytro Litaszow / Літашов Дмитро, Natalia Maksymenko / Максименко Наталія, Switłana Bojko / Бойко Світлана, Iryna Łozowska / Лозовська Ірина, Oksana Grebeniuk / Гребенюк Оксана, Natalia Puntus / Пунтус Наталія, Mykoła Musatow / Мусатов Микола, Sergij Nosenok / Носенок Сергій, Iryna Jusuchno / Юсухно Ірина, Ołena Stacenko / Стаценко Олена

Teatr założono w 1926 roku. Od tej pory często występował on na terenie Ukrainy oraz na gościnnych występach i festiwalach poza nią. W repertuarze znajdują się utwory ukraińskich i zagranicznych dramaturgów realizowane w duchu klasycznego teatru koryfejskiego.

Mężczyzna wyrusza na poszukiwania swojego brata bliźniaka, z którym został rozłączony 18 lat wcześniej w czasie sztormu. W podróży towarzyszy mu sługa, również posiadający brata bliźniaka… Komedia pełna pomyłek pełna nieoczekiwanych sytuacji!

Czas trwania spektaklu: 135 minut z przerwą

Spektakl grany w języku ukraińskim

 

21-30 Teatr Nowy

Akademicki Ukraiński Teatr Muzyczno-Dramatyczny (Ługańsk, Ukraina)
Spektakl „Płuca” (dramat)

Академічний український музично-драматичний театр (Луганськ, Україна)
Вистава «Легені» (драма)

Reżyser: Jewhen Merzlakow / Мерзляков Євген
Obsada: Weronika Zołotowercha / Золотоверха Вероніка, Jarosław Groszew / Грошев Ярослав

Teatr działa od 1941 roku. W 2014 przeniósł swoją działalność z okupowanego Ługańska do Siewierodoniecka. W ciągu ostatniego roku stworzył ponad 60 sztuk oraz 12 premier, z którymi występował w kilku miastach Ukrainy.

„Płuca” Duncana MacMillana to wręcz brutalne spektrum zachowań  pokolenia, dla którego nieokreśloność jest sposobem na życie. Czy rodzić dziecko? Jaka przyczyna jest właściwa w podejmowaniu takiej decyzji? Autor szuka szczerej odpowiedzi.

Czas trwania spektaklu: 90 minut

Spektakl grany w języku ukraińskim z napisami w j. polskim

 

08.04.2017 sobota

13-00 Centrum Mlodzieży im.dr H.Jordana

Teatr Scena Elffów (Warszwa, Polska)
Spektakl „Calineczka” (bajka dla dzieci)

Театр «Сцена Ельффів» (Варшава, Польща)
Вистава «Дюймовочка» (казка для дітей)

Reżyser: Ani Polarusz/ Ані Поляруш
Obsada: Ani Polarusz/ Ані Поляруш, Patryk Huńkowski/ Патрик Хуньковський

Scena Elffów powołana do życia przez dwie twórcze osoby: Ani Polarusz (Ani-rusz) i Marię Romę Klatkę (Ro-mari). Celem teatru jest uwrażliwianie na sztukę teatralną, sztukę lalki i sztukę muzyki małych i dorosłych oraz nauka poprzez wspólną, rodzinną zabawę, co pozwala na lepsze poznanie siebie i swoich pociech. W działaniach Sceny Elffów udział biorą inni uzdolnieni i znani twórcy: muzycy, aktorzy, tancerze. Prócz koncerto-spektakli Scena Elffów prowadzi także różnego rodzaju artystyczne warsztaty dla rodzin.

Spektakl na fortepian i marionetkę „Calineczka” na podstawie bajki H.Ch.Andersena –  to pełna emocji opowieść prostej kobiety i małej dziewczynki: dwóch bohaterek patrzących na świat „różnymi oczyma”. Dźwięki płynące z fortepianu w magiczny sposób łączą te dwie postaci. Ten artystyczny eksperyment ma na celu przybliżyć twórczość H.Ch. Andersena jako refleksję nad niejednoznacznością otaczającego nas świata, odbicie naszej rzeczywistość.

Czas trwania spektaklu: 40 minut

Spektakl grany w języku polskim

 

17-00 Teatr Odwrócony

Teatr „Lalkowe Schody” (Równe, Ukraina)
Spektakl „WF dla Baby Jagi” і Spektakl „Myjdodir” (bajka dla dzieci)

Театр «Лялькові сходинки» (Рівне, Україна)
Вистава «Фізкультура для Баби Яги» і Вистава «Мийдодір»

Reżyser: Andrij Okładow / Окладов Андрій
Obsada: Anastasija Bakaleć/ Бакалець Анастасія, Zoriana Bakaleć / Бакалець Зоряна, Ołeksandra Moskalowa / Москальова Олександра, Władysław Moskalow / Москальов Владислав, Wiktoria Czynko /Чинко Вікторія, Arsenio Menegeldo /Менегельдо Арсеніо, Władysława Jaskoła /Яскола Владислава, Margaryta Kornijczuk / Корнійчук Маргарита, Anastasija Mychajluk / Михайлюк Анастасія, Jarosławna Oczko / Очко Ярославна, Ołesia Baczmaniuk / Бачманюк Олеся, Weronika Kejewis / Кеєвіс Вероніка, Daria Kowtoniuk / Ковтонюк Дарія, Zarina Szewczuk / Шевчук Заріна, Anton Podołeć / Подолець Антон

 W 2015 roku przy Równeńskim Akademickim Teatrze Obwodowym stworzono dziecięce studio teatralne „Lalkowe schody”.

„WF dla Baby Jagi” to bajkowa opowieść o sile przyjaźni i nieoczekiwanych korzyściach wynikających z ćwiczeń. Czy dziewczynce uda się odzyskać psa wykradzionego przez Babę Jagę? Co wyniknie z jej znajomości z zajączkiem i jeżykiem? Przekonajcie się sami!

Wesoły bajkowy spektakl dla najmłodszych widzów, z którego można się dowiedzieć, dla czego warto myć ząbki i dbać i higienę. A co się dzieje, kiedy mały brudasek ucieka przed szczotką? Do akcji wkracza Myjdodir!

Czas trwania dwóch spektakli: 55 minut

Spektakle grane w języku ukraińskim

 

19-00 Teatr Praska 52

Teatr na Sadowej (Sumy, Ukraina)
Spektakl „Wyjście przez okno” (komedia)

Театр на Садовій (Суми, Україна)
Вистава «Вийдіть у вікно» (комедія)

Reżyser: Ołeksandr Reszytko / Решитько Олександр
Obsada: Daria Biłecka / Білецька Дарія, Dmytro Dumczykow / Думчиков Дмитро, Wita Zaczepa / Зачепа Віта, Bohdana Kapłenko / Капленко Богдана, Kateryna Lubywa / Любива Катерина , Olha Obołonyk / Оболоник Ольга, Jewhenij Subota / Субота Євгеній, Anna Czukan / Чукан Анна, Ołeksandr Fesenko / Фесенко Олександр, Iwan Szestopał / Шестопал Іван

Założony w 2010 roku teatr studencki powstały przy Wyższej Sumskiej Szkole Kultury i Sztuki.  Chętnie oglądany przez młodych widzów w Sumach, nagrodzony w Krakowie. Wystawia sztuki współczesnych światowych twórców tworząc niebanalne aranżacje i scenografię.

Ray Cooney „Wyjdźcie do okna” to zwariowana brytyjska komedia z udziałem doradcy premiera, seksownej sekretarki, gapowatego sekretarza, wścibskiego kierownika hotelu, tajemniczej szafy i… trupa! Zabawne dialogi, zaskakujące zwroty akcji i czarny humor w najlepszym wydaniu.

Czas trwania spektaklu: 90 minut (z przerwą)

Spektakl grany w języku ukraińskim

 

Zobacz miejsce wydarzenia


ZOBACZ TAKŻE:patronatpolecamyteatr