Drogi do niepodległej 1791-1921 – konkurs plastyczny

poniedziałek 09.06.2014 do piątek 08.08.2014

Drogi do niepodległej 1791-1921 – konkurs plastyczny

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi serdecznie zaprasza dzieci i młodzież od 6 do 18 lat do udziału w wakacyjnym konkursie plastycznym „Drogi do niepodległej 1791-1921”. Konkurs plastyczny ma na celu przybliżenie młodym ludziom tematyki historycznej związanej z polskimi tradycjami niepodległościowymi. Wykorzystanie motywów z dziejów Polski w samodzielnej twórczości młodego artysty umożliwi lepsze zrozumienie narodowej historii. Prace można nadsyłać do 8 sierpnia.

9.06. – 8.08.2014

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zaprasza serdecznie do udziału w wakacyjnym konkursie plastycznym „Drogi do niepodległej 1791-1921" (I edycja)

Cele konkursu:
Konkurs plastyczny ma na celu przybliżenie młodym ludziom tematyki historycznej związanej z polskimi tradycjami niepodległościowymi. Wykorzystanie motywów z dziejów Polski w samodzielnej twórczości młodego artysty umożliwi lepsze zrozumienie narodowej historii. Chcielibyśmy, aby udział w konkursie był impulsem do lepszego poznania naszej tożsamości narodowej. Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat do przygotowania pracy konkursowej, a opiekunów na półkoloniach i ośrodkach organizujących wakacyjne atrakcje dla dzieci oraz rodziców o opiekę i wsparcie dla młodych artystów chcących wziąć udział w konkursie. Wszelkie szczegóły o warunkach udziału w konkursie oraz nagrodach znajdują się w poniższym regulaminie.

Organizator:
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi ul. Gdańska 13

Uczestnicy:
Dzieci i młodzież, z podziałem na dwie kategorie:
I Dzieci w wieku 6-12 lat
II Młodzież w wieku 13-18 lat

Tematyka prac:
· Prace plastyczne o tematyce patriotycznej nawiązujące do polskich tradycji Niepodległościowych, muszą one być związane z historią Polski i narodu polskiego z okresu lat 1791-1921, a mogą one dotyczyć:
– wydarzeń związanych z uchwaleniem konstytucji 3 maja
– polskich zrywów niepodległościowych jakie miały miejsce w okresie zaborów
– polaków w I wojnie światowej
– święta niepodległości 11 listopada
– polskich walk o granice w latach 1918-1921
– wybranej postaci historycznej, która żyła w przedziale lat 1791-1921 i można ją zaliczyć do grona polskich bohaterów narodowych

Format prac: A4 lub A3

Technika wykonania pracy: dowolna technika malarska, rysunkowa, graficzna, techniki mieszane, kolaż (prosimy nie wyklejać prac sypkimi materiałami i bibułą)

Kryteria oceny:
Prace oceniane będą pod względem:
– zgodności z tematem
– komunikatywności dla przeciętnego odbiorcy
– estetyki
– oryginalności i pomysłowości ujęcia tematu

Prace konkursowe powinny zawierać opis:
· Imię i nazwisko autora
· Wiek autora
· adres, telefon i kontakt elektroniczny swój prywatny bądź nazwę, telefon i kontakt elektroniczny, placówki (domu kultury, świetlice środowiskowe, domu dziecka itp.) w której młody artysta pod opieką opiekuna wykonało swoją pracę. W tym drugim przypadku podajemy również imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem którego praca została wykonana.

Termin składania prac: do godz. 15.00 w dniu 8.08.2014
Prace można przynosić osobiście do naszego Museum na ul. Gdańską 13 w Łodzi lub dostarczać za pomocą przysyłki pocztowej zaadresowane następująco:

Muzeum Tradycji Niepodległościowych
90-706 Łódź, ul. Gdańska 13
z dopiskiem:
Dział Oświatowy: Kamila Lutek, Marcin Giełzak

Wyniki konkursu: wyniki zostaną ogłoszone w dniu 18.08.2014 r., o godz. 12.00 na oficjalnej stronie internetowej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w zakładce Aktualności pojawi się komunikat w tej sprawie z listą laureatów konkursu. W obu kategoriach przewidujemy 1, 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia. Do wszystkich laureatów zostanie również wykonany telefon, w którym poinformujemy ich o wynikach konkursu.

Oficjalne wręczenie nagród laureatom konkursu, nastąpi 21.08. 2014 r. o godz. 13.00 w budynku naszego muzeum Łódź ul. Gdańska 13 sala nr 39.

Komisja Konkursowa:
Komisję Konkursową powołują Organizatorzy.
Zadaniem Komisji Konkursowej będzie wyłonienie zwycięzców konkursu.

Nagrody w konkursie:
– każdy laureat otrzyma dyplom pamiątkowy za udział w konkursie
– wszystkie nagrodzone pracę zostaną na miesiąc wystawione na małej wystawce na sali 39 w budynku naszego muzemu
– laureaci dostaną nagrody rzeczowe w postaci: książkowych wydawnictw muzealnych oraz długopisów i smyczek z logo Muzeum
– za pierwsze miejsce w obu kategoriach nagroda specjalna

Informacja:
§ Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatorów, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatorów oraz do zamieszczenia w Internecie.
§ Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska oraz nagrodzonej pracy publikacjach wydawanych przez organizatora oraz w Internecie.
§ Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: oswiatowymtn@gmail.com

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Muzeum Tradycji Niepodległościowych

Muzeum Tradycji Niepodległościowych

Muzeum w budynkach przy ulicy Gdańskiej 13 i w Oddziale Martyrologii Radogoszcz przy ulicy Zgierskiej 147 w Łodzi przechowuje ponad 45 tys. różnego rodzaju eksponatów związanych z dziejami Łodzi, regionu łódzkiego, Polski, z losami …

Więcej

Adres:

ul. Gdańska 13
90-706 Łódź


Kontakt:

42 632 71 12
edukacja@muzeumtradycji.pl
http://www.muzeumtradycji.pl
facebook