ciekawa wystawa w Gdańsku

sobota 04.09.2010 do piątek 31.12.2010

Muzeum Narodowe w Gdańsku z dużą przyjemnością informuje o organizacji wystawy Van Eyck – Memling – Breughel. Arcydzieła malarstwa z kolekcji Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu (Rumunia), która zostanie udostępniona publiczności Gdańska i Polski od 4 września do 31 grudnia 2010 roku. Polecamy!

Muzeum Narodowe w Gdańsku z dużą przyjemnością informuje o organizacji  wystawy Van Eyck – Memling – Breughel. Arcydzieła malarstwa z kolekcji Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu (Rumunia), która zostanie udostępniona publiczności Gdańska i Polski  od 4 września do 31 grudnia 2010 roku.

Od września 2009 roku do stycznia 2010 roku wystawa ze zbiorów w Sibiu pokazywana była w Muzeum Jacquemart-André w Paryżu, jednej z najbardziej prestiżowych instytucji muzealnych we Francji. Do Paryża przywieziono 50 obrazów mistrzów flamandzkich, od van Eycka i Memlinga po Rubensa i Jordaensa. Po raz pierwszy od czasu powstania muzeum zbiory opuściły Rumunię.

W grudniu 2009 roku dyrekcja Muzeum Narodowego w Gdańsku podjęła starania, by zorganizować wystawę z kolekcji Brukenthal National Museum w Gdańsku. Uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź od dyrekcji muzeum w Sibiu, podpisane zostało porozumienie o współpracy między instytucjami.

Brukenthal National Museum jest najstarszym i najważniejszym, jak chodzi o rangę zbiorów muzeum w Rumunii (Sibiu, dawny Hermannstadt, w Siedmiogrodzie). Posiada ono bogate zbiory malarstwa flamandzkiego, holenderskiego i włoskiego. Jest to jedno z najstarszych muzeów publicznych w Europie.

Wystawa przygotowywana w Muzeum Narodowym w Gdańsku jest prezentacją ledwie części bogatych zbiorów Narodowego Muzeum im. Brukenthala w Sibiu, które jest właścicielem doskonałej kolekcji malarstwa europejskiego od XV do XX wieku. Muzeum, posiada zbiór malarstwa flamandzkiego, holenderskiego, włoskiego, austriackiego, a poza tym kolekcje zbiorów zabytków różnego rodzaju: rzeźby rzymskiej romańskiej, monet i medali, instrumentów muzycznych, tkanin wschodnich, grafiki i rysunku.

 

Wystawa pt. Van Eyck – Memling – Bruegel. Arcydzieła malarstwa z kolekcji Muzeum Narodowego im. Brukenthala w Sibiu (Rumunia), która odbędzie się w Muzeum Narodowym w Gdańsku jest efektem zapoczątkowanej w tym roku współpracy z rumuńskim muzeum. W jej ramach pokazane zostaną te gatunki malarskie i twórcy, których dzieła rzadko lub w ogóle nie są reprezentowane w zbiorach polskich. Szczególnie atrakcyjna będzie możliwość skonfrontowania na jednej wystawie dzieł Hansa Memlinga – dwóch portretów namalowanych przez artystę, znajdujących się w rumuńskiej kolekcji oraz  „Sądu Ostatecznego" Memlinga, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Pierwszy raz w historii polskiego muzealnictwa w jednym miejscu będzie można podziwiać trzy dzieła tego uznanego malarza. Drugim malarzem rzadko pokazywanym w Polsce jest Jan van Eyck, którego niezwykle piękny, niewielki portret męski podziwiać będzie można na wystawie. Trzecim obrazem będzie dzieło Pietera Bruegela II. Poza obrazami tych „tytułowych" artystów na wystawie zaprezentowane będą dzieła całej plejady malarzy działających w czasach późniejszych (Denis van Alsloot, Roelandt Savery, Frans Snyders, David Teniers II, Jan Fyt, Frans Ykens). Wystawa będzie okazją do poznania tego, co stanowi o wielkim znaczeniu zbiorów Muzeum Narodowego Brukenthala, bowiem dzieła malarzy tej klasy co van Eyck, Memling, czy Bruegel rzadko opuszczają swoje macierzyste galerie.

Hans Memling, Portret mężczyzny czytającego książkę     Hans Memling, Portret modlącej się kobiety

Głęboko wierzymy, że organizowana przez Muzeum Narodowe w Gdańsku wystawa stanie się wydarzeniem kulturalnym  o randze ogólnopolskiej i europejskiej. Nie pokazywane w Polsce tak cenne zbiory malarstwa z kolekcji z nieznanej powszechnie kolekcji Brukenthala i rumuńskiego Muzeum maja wyjątkowy walor poznawczy tak dla przeciętnego odbiorcy sztuki, jak i osób zajmujących się historią sztuki zawodowo. 

W kontekście prób odtwarzania tradycyjnych więzi kulturowych między różnymi krajami i regionami Europy wystawa malarstwa holenderskiego i flamandzkiego ze zbiorów Muzeum Narodowego im. Burkenthala, prezentowana w Muzeum Narodowym w Gdańsku, może być postrzegana jako wydarzenie kulturalne odbudowujące dawne relacje między Siedmiogrodem a Polską. Malarstwo holenderskie i flamandzkie, bardzo cenione w Gdańsku od XVI wieku, w Siedmiogrodzie stało się znane znacznie później, głównie dzięki kolekcji obrazów barona von Brukenthala, której reprezentatywny wybór można oglądać podczas gdańskiej wystawy pt. Van Eyck – Memling – Brueghel. Arcydzieła malarstwa z kolekcji Muzeum Narodowego im. Brukenthala w Sibiu.

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Etnografii Spichlerz Opacki

Oddział Etnografii przy ówczesnym Muzeum Pomorskim w Gdańsku powstał w 1958 r. Głównym obszarem zainteresowań Oddziału Etnografii jest region Pomorza Gdańskiego. Zgromadzone z tego terenu przedmioty zapewniają możliwość prowadzenia badań nad kulturą ludności autochtonicznej, społeczności …

Więcej

Adres:

Gdańsk - Oliwa, ul Cystersów 19

Kontakt:

(+48) 0 58 552 12 71 do 75 / 0
http://mng.gda.pl/oddzial-etnografii/