Autorska Szkoła Podstawowa i Przedszkole Creo na wrocławskich Karłowicach

Boya-Żeleńskiego 24, Wrocław mapa

poniedziałek 10.08.2020 do poniedziałek 31.08.2020

Autorska Szkoła Podstawowa i Przedszkole Creo na wrocławskich Karłowicach

Przyszłość wymaga zupełnie innej edukacji, niż zapewnia naszym dzieciom obecna przestarzała edukacja systemowa. Dzieci muszą być przygotowane do nadchodzącego świata ciągłych zmian. W centrum i na południu Wrocławia jest sporo inicjatyw oddolnych, działających w dziedzinie edukacji alternatywnej.

W północnej części Wrocławia natomiast wciąż brakuje szkół, przyjaznych uczniom i stawiających na ich kompleksowy rozwój. Autorska Szkoła Podstawowa i Przedszkole Creo w centrum wrocławskich Karłowic dąży do tego, by absolwenci Creo byli świadomi własnych wartości, odpowiedzialni za własne wybory, otwarci na różnorodność i zmiany, posiadali umiejętności komunikacji, samoorganizacji, zarządzania swoimi emocjami, pracy w zespole, wyznaczali cele i świadomie dążyli do samorealizacji.

Szkoła i przedszkole mieszczą się w pięknym 3-piętrowym budynku willowym z własnym zielonym przestronnym ogródkiem, który był jednym z kluczowych aspektów podczas wyboru miejsca na szkołę ze względu na dużą wagę kontaktu dzieci z naturą.

Założycielka Creo – Anastazja Teodorczyk – tworzy to miejsce dla swoich i innych dzieci z potrzeby zapewnienia edukacji wzbogacającej i w praktyczny sposób przygotowującej do życia. Będąc filologiem, menedżerem, certyfikowanym specjalistą w dziedzinie edukacji dwujęzycznej, a już niedługo trenerem myślenia krytycznego w edukacji, od 2018 założycielka i prezes Fundacji Wielojęzyczne dzieci, działającej na rzecz wsparcia dzieci i rodzin z różnych kręgów kulturowych, edukacji dzieci dwu- i wielojęzycznych, prowadząc zajęcia edukacyjno-językowe i projekty międzykulturowe we wrocławskich przedszkolach i szkołach. Wspólny rozwój i poznawanie świata oczami dziecka stało się impulsem do ciągłego poszukiwania kreatywnych metod pracy z dziećmi, zgłębiania pedagogiki Montessori i Reggio Emilia. Rozważania nad dalszą ścieżką edukacyjną swoich dwujęzycznych dzieci doprowadziły do zainteresowania się edukacją pozasystemową i alternatywną. Uważa, że jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana, co jest kluczowe do zrozumienia potrzeby zmian w edukacji i zapewnienia wszechstronnego rozwoju i bogatego fundamentu edukacyjnego, by odpowiednio przygotować dzieci do nadchodzącej przyszłości. Postanowiła stworzyć wyjątkowe miejsce czerpiące z najlepszych wzorców edukacji alternatywnej i skandynawskiej, inspirując się nurtem Reggio Emilia, gdzie kluczowe są relacje międzyludzkie i dobro dziecka, samodzielnie kreującego swoją szczęśliwą przyszłość. Poza działalnością edukacyjną od wielu lat zajmuje stanowisko kierownicze w firmie o zasięgu międzynarodowym, od 4 lat pełni funkcję prezesa stowarzyszenia, wspierającego w ramach działalności charytatywnej osoby ciężko chore.

Dwujęzyczne Przedszkole Creo inspirowane nurtem Reggio Emilia, który jest znany na całym świecie, ale wciąż mało doceniany w Polsce. Zakłada on, że dziecko posiada 100 sposobów komunikacji, 100 języków, za pomocą których może poznawać świat i wyrażać siebie; nauczyciel jest przewodnikiem i obserwatorem towarzyszącym dziecku; przestrzeń edukacyjna ma pobudzać zmysły, zachęcać, a wręcz prowokować do eksploracji; a środowisko i natura jest trzecim nauczycielem, co powoduje, że dzieci spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu, bawiąc się naturalnymi darami przyrody. Zajęcia prowadzone są metodą projektu badawczego, co poza merytorycznym aspektem przyswajania wiedzy ma niesamowite przełożenie na umiejętności społeczne i zdolności komunikacji, współpracy i organizacji dzieci. Takie podejście jest spójne z założeniem filozofii uczenia się przez całe życie, a więc realizowany program ciągle ewoluuje i dopasowuje się do potrzeb dzieci. Od samego początku zapewniamy dzieciom rozwój językowy poprzez immersję językową, czyli jednoczesne przyswajanie w naturalny sposób dwóch języków.

Autorska Szkoła Podstawowa Creo jako kolejny etap edukacji jest inspirowana skandynawskim systemem edukacji oraz czerpie z doświadczeń szkół alternatywnych. Podstawową wartością szkoły są relacje i szczera komunikacja, a nauczyciele są partnerami we wspólnym odkrywaniu świata.

Autorska Szkoła Podstawowa i Przedszkole Creo na wrocławskich Karłowicach

Dzieci uczone są samodzielności i odpowiedzialności za słowa, czynności, działania, jak również stopniowo za proces uczenia się. Poprzez realizację projektów interdyscyplinarnych dzieci uczą się współpracy i praktycznego zastosowania wiedzy. Dużą wagę przywiązuje się do rozwoju językowego poprzez codzienny kontakt z językiem angielskim podczas realizacji projektów oraz możliwość uczenia się innych języków obcych już od zerówki. Kontakt z naturą leży u podstaw harmonijnego rozwoju dzieci, dlatego duża część zajęć odbywa się na świeżym powietrzu. Szkoła prowadzi program tutoringu, który wspiera dziecko w określeniu indywidualnej ścieżki rozwoju i odkrywaniu talentów dzieci. Tutorem będzie wybrany przez ucznia „najbliższy przyjaciel” wśród dorosłych, który będzie go wspierać, motywować, pomagać odkryć pasję, rozwiązywać problemy i będzie towarzyszyć w całym etapie edukacji. Kameralna szkoła nie ma dzwonków, a zamiast ocen stawia na rozwijanie umiejętności samooceny oraz rozwój kompetencji kluczowych i krytycznego myślenia.

W przedszkolu i szkole realizowane są projekty z zakresu edukacji globalnej, kształtujące otwartość, empatię i tolerancję dzieci. Wolontariusze z różnych krajów będą wspierać poznawanie różnych kultur oraz umożliwiać kontakt z językiem zarówno angielskim, jak i swoim ojczystym. Projekt 7 nawyków skutecznego działania rozpoczyna się już w przedszkolu, kształtując je poprzez bajkoterapię.

Rekrutacja na rok 2020/2021 trwa do momentu wyczerpania miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona do 25 dzieci w przedszkolu i 16 dzieci w szkole podstawowej. Do przedszkola przyjmowane są dzieci już od 2 roku życia, a zapisanie dziecka do przedszkola zapewnia możliwość kontynuacji nauki w szkole podstawowej.

Więcej informacji o Autorskiej Szkole Podstawowej i Przedszkolu można znaleźć na stronie www.creoedu.pl

Autorska Szkoła Podstawowa i Przedszkole Creo na wrocławskich Karłowicach Autorska Szkoła Podstawowa i Przedszkole Creo na wrocławskich Karłowicach
Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:przedszkoleszkoła