Fundacja Muzyka Kresów

Fundacja „Muzyka Kresów” powstała w 1991 roku z inicjatywy uczonych i twórców Lublina. Głównym celem Fundacji jest prezentacja i badanie kultur tradycyjnych, a w szczególności muzyki tradycyjnej Europy Środkowo-Wschodniej. Działania Fundacji mają jednoczyć środowiska intelektualne w pracy nad odtworzeniem tożsamości narodowej i kulturowej narodów i grup etnicznych tej części Europy. Służyć temu mają organizowane przez Fundację konferencje, seminaria, koncerty, ekspedycje naukowe i programy edukacyjne. Priorytetowo traktowane są działania edukacyjne, adresowane przede wszystkim do dzieci, młodzieży i studentów.

Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej powołana została przy Fundacji w 1998 r. Jej celem jest zainteresowanie młodego pokolenia polską muzyką tradycyjną. Zajęcia prowadzone są w ośrodkach akademickich i środowiskach kulturowych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Olsztynie, Białymstoku i Lublinie.

Działający przy Szkole Zespół powstał wiosną 2000 roku i prowadzony jest przez jej założycieli: Jana Bernada i Monikę Mamińską. Głównym celem Zespołu jest ocalenie i twórcza kontynuacja polskich pieśni tradycyjnych. Zespół ma w repertuarze pieśni obrzędowe i liryczne Lubelszczyzny, Mazowsza, Białostocczyzny i Kurpiów, rekonstruuje archaiczne techniki śpiewu poszczególnych regionów, bierze udział w badaniach terenowych. Szczególną uwagę poświęca pieśniom obrzędowym: weselnym, żniwnym, kolędom zimowym i wiosennym (konopielki) jako najstarszym świadectwom polskiej kultury muzycznej.

Członkami Zespołu kieruje silne przekonanie, że pieśń tradycyjna jest dziełem, tak jak inne dzieła sztuki, a praca nad pieśnią jest procesem twórczym.

Fundacja organizuje także m.in. Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy” oraz Międzynarodową Letnią Szkołę Muzyki Tradycyjnej .

773 ocen
4.99
dodaj ocenę
×
Fundacja Muzyka Kresów

Adres:

20-113 Lublin, ul. Jezuicka 4/5

Kontakt:

81 53-261-35
muzykakresow@wp.pl
http://www.muzykakresow.serpent.pl

Przyjazne dziecku

Przyjazne dziecku