Kurs udzielania I pomocy dzieciom – dla rodziców i opiekunów

os. Stare Żegrze 49, wjazd od ul. Inflanckiej vis′a′vis Piotra i Pawła mapa

sobota 09.04.2016

139,00

zajęcia dla dzieci

Pediatryczny kurs I pomocy. Zapraszamy Rodziców oraz inne zainteresowane osoby, na 6 godzinny kurs udzielania pierwszej pomocy Dzieciom.

w sobotę 9.04.2016r godz. 9.00-15.00

Kursy odbywają się w siedzibie Edukatki.pl

Główny nacisk kładziemy na uzyskanie praktycznych umiejętności niesienia pomocy osobom z nagłym zatrzymaniem krążenia. Podczas nauki wykorzystujemy profesjonalne materiały audiowizualne oraz fantomy dorosłych, dzieci i niemowląt.

Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy, który upoważnia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie I pomocy i obsługę apteczki w zakładzie pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r., Dz.U.Nr 169, poz.1650, &44, w sprawie ogólnych przepisów bhp ( paragraf 44.7.) oraz art. 209 ustawy z dnia 21.11.2008r o zmianie ustawy – Kodeks pracy, do udzielania pomocy przedlekarskiej.

 

 

Szczegółowy program kursu

 

Różnice w anatomicznej budowie ciała dziecka i dorosłego:

 • rozwój osobniczy organizmu ludzkiego,
 • charakterystyka budowy górnych dróg oddechowych dziecka i niemowlęcia,
 • budowa układu kostnego.

Ocena stanu poszkodowanego dziecka, kontrola czynności życiowych:

 • próba nawiązania kontaktu,
 • ocena oddechu dziecka i niemowlęcia,
 • postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i niemowląt:

 • objawy ustania czynności życiowych,
 • udrożnienie dróg oddechowych, poszkodowanego,
 • uciski i oddechy ratownicze

Zadławienia:

 • rozpoznanie zadławienia,
 • postępowanie ratownicze z poszkodowanym.

Postępowanie w urazach i krwotokach:

Samodzielne Rodzicielstwo
Samodzielne Rodzicielstwo -wideoporadmik dla rodziców
 • mechanizm powstania urazów, objawy kliniczne,
 • rodzaje złamań,
 • postępowanie w tamowaniu krwotoków i unieruchamianiu złamań,
 • postępowanie z ciałami obcymi w ranach,

Oparzenia i porażenia prądem elektrycznym:

 • podział oparzeń ze względu na pochodzenie i stopień,
 • orientacyjne obliczanie powierzchni oparzenia,
 • sposoby zabezpieczania ran oparzeniowych.

Zatrucia:

 • drogi dostawania się zatruć do organizmu dziecka,
 • zapobieganie rozwojowi objawów zatrucia,
 • postępowanie ratownicze.

Użądlenia, ukąszenia i pogryzienia:

 • mechanizm działania jadów jako neurotoksyn,
 • usuwanie jadów i żądeł,
 • zastosowanie opaski Biera,
 • usuwanie kleszczy,
 • formy postępowania ratowniczego,
 • zaopatrywanie rany po pogryzieniu przez psa,
 • postępowanie wobec agresywnych zwierząt.

Nagłe zachorowania:

 • Drgawki
 • Gorączka
 • Cukrzyca
 • Nagłe zaburzenia oddychania
 • Omdlenie

Aspekty psychologiczne i cywilno-prawne udzielania pierwszej pomocy


czas trwania kursu : 6 godzin zegarowych
kurs odbywa się bez udziału dzieci
cena : 139,00 pln
adres: os. Stare Żegrze 49, wjazd od ul. Inflanckiej vis′a′vis Piotra i Pawła

zapisy : tel. 603-197-344 lub mailowo
ilość miejsc ograniczona – max 10 osób w grupie
warsztaty prowadzone przez profesjonalną firmę „W akcji”.
zapewniamy fantomy niemowlaka i dziecka oraz profesjonalny sprzęt do kursu. Kadrę naszych szkoleń stanowią instruktorzy pierwszej pomocy oraz ratownicy medyczni z bogatym doświadczeniem związanym z pracą w zespołach ratownictwa medycznego oraz na szpitalnych oddziałach ratunkowych, którzy oprócz ustawowych uprawnień do prowadzenia kursów pierwszej pomocy posiadają uprawnienia instruktorskie międzynarodowych organizacji takich jak American Heart Association czy Europejska Rada Resuscytacji. Gwarantuje to rzetelne przekazanie zarówno wiedzy teoretycznej jak i naukę umiejętności praktycznych zgodnie ze światowymi standardami.

 

Dajemy się lubić na facebooku.

 

Zobacz miejsce wydarzenia
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Logo Edukatka Poznań

Edukatka.pl - zajęcia dla Dzieci i dla Rodziców

Nasza misja: Bawimy ucząc i uczymy bawiąc. Z troską zajmujemy się edukacją i rozwojem dzieci, bo wierzymy, że to one będą budowały przyszłość. Zajęcia w grupach uczą dzieci  zachowań społecznych, wzmacniają ich poczucie własnej wartości, budują więzi, a …

Więcej

Adres:

os. Stare Żegrze 49, Poznań (wjazd od ul. Inflanckiej )


Kontakt:

603-197-344
edukatka@edukatka.pl
http://www.edukatka.pl
facebook