Świat Dinozaurów

poniedziałek 28.10.2013 do czwartek 15.05.2014

Świat Dinozaurów

Świat Dinozaurów – V Ogólnopolskie Biennale Plastyczne.

 

Mimo, że nikt nie widział żywego dinozaura, większość ludzi uważa je za najwspanialsze zwierzęta w historii Ziemi. Całą naszą wiedzę o tych zwierzętach zawdzięczamy wykopaliskom. Ostatnie dinozaury wymarły sześćdziesiąt cztery miliony lat temu. Wiemy, że zwierzęta te zasiedlały Ziemię prawie przez sto sześćdziesiąt milionów lat. Dinozaury były gadami, spokrewnionymi z dzisiejszymi krokodylami
i ptakami. Znajdowały się wśród nich olbrzymy przewyższające rozmiarami zwierzęta lądowe, jakie kiedykolwiek żyły, ale także tak małe jak kurczaki czy kot. Wśród dinozaurów występowały gatunki roślino i mięsożerne. Niektóre poruszały się na dwóch tylnych nogach, inne na wszystkich czterech. Część z nich miała długą szyję zwieńczoną stosunkowo małą głową. Były też gatunki rogate,
a nawet pancerne – o ciele pokrytym olbrzymimi kościstymi płytami grzbietowymi…

A jak Ty sobie wyobrażasz te prehistoryczne stwory i ich otoczenie? Spróbujesz nam o tym opowiedzieć? W krainie wyobraźni przeniesiesz się w czasie i staniesz oko w oko z prehistorycznymi stworzeniami!!!

POWODZENIA!!!

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży"
ul. H. Kołłątaja 20
50-007 Wrocław, tel. 71 343 88 56, e-mail: mdkkopernik1@wp.pl
Koordynatorzy konkursu – Małgorzata Michniak i Bartosz Ślusarski

II. CELE
1. Poszerzenie wiedzy na temat świata dinozaurów.
2. Kształtowanie świadomości przynależności do świata natury.
3. Kształtowanie postaw ekologicznych u dzieci i młodzieży.
4. Rozwijanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE
1. Temat: szeroko pojęty „Świat dinozaurów".
2. Technika: malarstwo, grafika, collage, rysunek, ceramika. Prosimy nie przysyłać prac w technikach nietrwałych np. wyklejanych makaronami, kaszami, plasteliną itp.
3. Maksymalny format prac: płaskich – 100×70 cm, ceramik – 80×80 cm.
4. Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie jedną pracę. Maksymalna liczba prac powstałych pod kierunkiem jednego nauczyciela / instruktora wynosi 15 prac.
5. Konkurs jest kierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 24 lat.
6. Prace powinny być opisane czytelnie i trwale na odwrocie:
– pełne imię i nazwisko autora, wiek
– placówka (nazwa, dokładny adres, email, nr telefonu)
– pełne imię i nazwisko instruktora/nauczyciela
Do prac prosimy dołączyć listę zbiorczą uczestników biorących udział w konkursie.
7. Prace należy nadsyłać do 15 maja 2014 na adres: Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci
i Młodzieży" ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław, z dopiskiem „Świat dinozaurów". Decyduje data stempla pocztowego.
8. Opłata za udział w konkursie wynosi 35 zł od placówki i 10zł prac nadesłanych indywidualnie. Wpłaty na konto: Rada Rodziców MDK, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław, PKO BP S.A. IV o/ Wrocław
89 10205242 0000 2202 0018 7526 tytułem: „Świat dinozaurów"
9. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii PEGAZIK. Nie zwracamy prac nadesłanych na konkurs, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz.U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. O wynikach konkursu oraz terminie finisażu połączonego z wręczeniem nagród laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie przez organizatora. Protokół z obrad jury będzie również dostępny na stronie www.mdk.wroclaw.pl
2. Nagrody:
1 nagroda i 3 wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
Kategorie wiekowe: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły specjalne i ośrodki wychowawcze.

Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
Świat Dinozaurów

Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży

Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży jest placówką samorządową, zajmującą się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży, rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie wychowania estetycznego. Organizuje dziecięce i młodzieżowe konkursy i przeglądy, współpracuje z wieloma instytucjami …

Więcej

Adres:

ul. Kołłątaja 20
50-007 Wrocław
Kontakt:

71-79 868 81
mdkkopernik1@wp.pl
http://www.mdk.wroclaw.pl