menu
×
Wybierz miasto
x

Modna jesień z 5.10.15.


Szkoła Tańca i Baletu Fouetté i Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu

Szkoła Tańca i Baletu „Fouetté”

Założona przez dr Beatę Książkiewicz Szkoła Tańca i Baletu „Fouetté” działa w Poznaniu od 1997 roku. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Każda z grup wiekowych ma możliwość szkolenia umiejętności min. w zakresie tańca klasycznego, współczesnego, charakterystycznego, akrobatyki, oraz breakdance.

„Fouetté” stwarza idealne warunki rozwoju poprzez specjalnie opracowany autorski program, dzięki któremu naukę podstaw baletu mogą rozpocząć już 3 letnie dzieci i kontynuować ją przez kolejne lata doskonaląc swoje umiejętności baletowe i poznając inne techniki tańca. Autorski program nauczania opracowany przez dr hab. Beatę Książkiewicz, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie dostosowany jest do predyspozycji i umiejętności dzieci od trzeciego roku życia dając możliwość indywidualnego rozwoju wszystkim tym, dla których taniec stał się pasją.
Uczestnictwo w zajęciach tanecznych, szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży to znacznie więcej niż nauka kroków, poprawnej postawy ciała czy poczucia rytmu.
Szkoła „Fouetté” uczy samodzielności, dyscypliny, dobrej organizacji, wytrwałości, pracy w grupie, pozbycia się nieśmiałości, kultury osobistej, promuje zdrowe żywienie i zdrową rywalizację. Szkoła poprzez swoją międzynarodową obecność oferuje uczniom szereg wymian zagranicznych co wzbogaca je o nowe doświadczenia taneczne i kulturowe daje poczucie dzielenia pasji z rówieśnikami z różnych krajów i środowisk. Od 2006 jest współzałożycielem International Young Dancers’ Festival, który co roku odbywa się w innym kraju na świecie.
Szkoła charakteryzuje się rodzinną atmosferą i tradycją, jest to element który od momentu powstania stał się jednym z głównych walorów organizacji. W szkole założonej w 1997 roku przez dr. hab prof. UMFC Beatę Książkiewicz pracuje wielu członków rodziny. Nauczyciele jak i personel administracyjny mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i kształcenia się. Wspólnie promując edukację dzieci poprzez sztukę tańca i jednocześnie propagując zdrowe wzorce wychowawczych w społeczeństwie.

Niepubliczna Szkoły Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu

Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu, w sierpniu 2016 roku została wpisana do rejestru Niepublicznych Szkół Artystycznych w Centrum Edukacji Artystycznej, nad którą kuratelę sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wpis ten oznacza, że każdy absolwent Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu po 9-letnim toku nauczania otrzyma Dyplom Zawodowego Tancerza równoznaczny z dyplomem wydawanym przez państwowe szkoły baletowe.
Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu wywodzi się ze Szkoły Tańca i Baletu „Fouette”, która została założona przez dr hab. prof. UMFC Beatę Książkiewicz w 1997 roku.
Do nadrzędnego celu Szkół „Fouetté” w Poznaniu należy promowanie tańca wśród dzieci i młodzieży, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez pasję jak i zmotywowanie młodego pokolenia do pielęgnowania sztuki wyższej.
Motto: „Osiąganie celów poprzez sztukę tańca”
W tym duchu od początku trwania szkoła naucza według programu autorskiego założycielki, który wspiera wszechstronny rozwój małego adepta sztuki tańca.

Cele działalności szkoły:
– Rozpowszechniania i propagowania sztuki tańca i baletu we wszystkich środowiskach
– kształcenie przygotowujące do uzyskania Dyplomu Profesjonalnego Tancerza
– rozwijanie zdolności tanecznych uczniów pozwalających na uprawianie zawodowej działalności w dziedzinie tańca na arenie ogólnoświatowej
– promowanie wśród uczniów kształcenia ogólnego na poziomie celującym
– promowanie dialogu międzynarodowego poprzez festiwale, wymiany, kurs, obozy
– wypracowanie nawyków ciągłego samodoskonalenia zawodowego i świadomego dążenia do rozwoju zdolności artystycznych
– zdobycie umiejętności samodyscypliny, samooceny, samokontroli i samokształcenia
– wychowanie wrażliwych i czułych na piękno odbiorców kultury
– wdrożenie zasad zdrowego żywienia od najmłodszych lat
– wychowanie w duchu aktywnego spędzania wolnego czasu

System nauczania:
– 9-letni tok nauczania
– zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 15:00 do 21:30 oraz soboty od 8:00 do 15:00
– realizacja przedmiotów tanecznych oraz teoretycznych

Przedmioty:
– taniec klasyczny
– taniec charakterystyczny
– taniec współczesny
– wiedza o tańcu i muzyce
– umuzykalnienie
– rytmika

Zajęcia warsztatowe:
– flamenco, joga, taniec ludowy, step, zdrowe żywienie

Zajęcia wspomagające:
– Akrobatyka, Pilates, Barre au sol
To, co wyróżnia naszą szkołę to prowadzenie zajęć według autorskiego programu nauczania (w oparciu o wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla niepublicznych szkół baletowych) w którym stawia się nacisk na indywidualne podejście do każdego ucznia, uwzględniając personalne zdolności, preferencje, charakter, cechy osobowości i wrażliwość emocjonalną.

Sylwetka absolwenta:
– posługuje się różnymi technikami tańca (taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec charakterystyczny, taniec ludowy)
– wykazuje się niezbędnymi umiejętnościami w zakresie zachowania się na scenie
– umie pracować w zespole
– posiada wiedzę o dorobku literatury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieł baletowych
– jest pasjonatem sztuki tańca jak i innych sztuk wyższych
– potrafi świadomie posługiwać się językiem tańca
– jest świadom etykiety, savoir vivre i zasad dobrego wychowania
– jego wiedza ogólna jest wyższa niż średnia krajowa
– biegle włada przynajmniej jednym językiem obcym, bez problemu odnajduje się w środowiskach międzynarodowych
– dla młodszych uczniów stanowi wzór do naśladowania

Szkoła zwraca szczególną uwagę na wykształcenie ogólne swoich podopiecznych dlatego też od początku program przewidywał cykl nauczania wyłącznie w godzinach pozalekcyjnych. Jednym z wymagań szkoły co do swoich uczniów są bardzo dobre wyniki w nauczaniu ogólnokształcącym. Każdy przyszły tancerz musi być wszechstronnie wykształcony i posiadać wiedzę z różnych dziedzin nauki.

Szkoła posiada obecnie dwie lokalizacje w Poznaniu:
Siedziba Szkoły (Naramowice)
ul. Mołdawska 22, 61-614 Poznań
tel. 61 825 66 32
Filia Szkoły (Rataje)
os. Tysiąclecia 30F, 61-255 Poznań
tel. +48 502 337 112
tel. +48 502 294 319


Adres:

Mołdawska 22 61-614 Poznań;
os. Tysiąclecia 30F, 61-255 Poznań


Kontakt:

61 825 66 32
office@fouette.pl
http://fouette.pl/
facebook

Szkoła Tańca i Baletu Fouetté i Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu

wt-wt
15.09-27.10.2020
Nabór na rok szkolny 2020/2021 - Balet i akrobatyka dla dzieci
Warsztaty i zajęcia

Nabór na rok szkolny 2020/2021: Balet i akrobatyka dla dzieci

W Szkole Tańca i Baletu „Fouetté” prowadzone są zajęcia z baletu dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia. Odpowiednio do ich wieku dostosowano program nauczania opracowany przez dr hab. Beatę Książkiewicz prof. UMFC, dyrektor szkół „Fouetté”. Według programu taniec dla dzieci ma być połączeniem zabawy z nauką podstawowych kroków i pozycji tańca klasycznego jak i […]

Więcej
pon-pt
03.08-04.09.2020
Nabór na rok szkolny 2020/2021 - Balet i akrobatyka dla dzieci
Warsztaty i zajęcia

Nabór na rok szkolny 2020/2021: Balet i akrobatyka dla dzieci

W Szkole Tańca i Baletu „Fouetté” prowadzone są zajęcia z baletu dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia. Odpowiednio do ich wieku dostosowano program nauczania opracowany przez dr hab. Beatę Książkiewicz prof. UMFC, dyrektor szkół „Fouetté”. Według programu taniec dla dzieci ma być połączeniem zabawy z nauką podstawowych kroków i pozycji tańca klasycznego jak i […]

Więcej
wt-czw
26.05-16.07.2020
Nabór na rok szkolny 2020/2021 - Balet i akrobatyka dla dzieci
Warsztaty i zajęcia

Nabór na rok szkolny 2020/2021 – Balet i akrobatyka dla dzieci

W Szkole Tańca i Baletu „Fouetté” prowadzone są zajęcia z baletu dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia. Odpowiednio do ich wieku dostosowano program nauczania opracowany przez dr hab. Beatę Książkiewicz prof. UMFC, dyrektor szkół „Fouetté”. Według programu taniec dla dzieci ma być połączeniem zabawy z nauką podstawowych kroków i pozycji tańca klasycznego jak i […]

Więcej
nd-pt
17.05-26.06.2020
Balet dla dorosłych - online!
Dla rodziców

Balet dla dorosłych – online!

Zapraszamy wszystkich miłośników tańca oraz te osoby, które chcą dopiero zacząć swoją przygodę z tańcem klasycznym do udziału w baletowych zajęciach dla dorosłych w formie online! Obecnie posiadamy grupy o dwóch poziomach: • Grupa początkująca – środa godz. 18:30-19:30 • Grupa średnio zaawansowana – czwartek godz. 19:15-20:15 Zapisy: admin@fouette.pl lub +48 502 294 319

Więcej
czw-śr
13.02-01.04.2020
Baletowe zajęcia dla dorosłych
Dla rodziców

Nabór do nowych grup – Balet dla dorosłych

Balet Dla Dorosłych – nowe grupy! Zapraszamy wszystkich lubiących tańczyć do udziału w baletowych zajęciach dla dorosłych. Już od stycznia 2020 rusza nowa grupa dla początkujących i średnio zaawansowanych w filii Szkoły Tańca i Baletu „Fouetté” na Ratajach. Zajęcia odbywają się wyłącznie w filii szkoły na os. Tysiąclecia 30F (Rataje) we wtorki oraz w środy. […]

Więcej
sob-śr
15.02-01.04.2020
Nabór do dziecięcych grup baletowych. Nowe grupy Balet Mini
Warsztaty i zajęcia

Nabór do nowych grup – Balet dla dzieci od 3 roku życia

W Szkole Tańca i Baletu „Fouetté” prowadzone są zajęcia z baletu dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia. Odpowiednio do ich wieku dostosowano program nauczania opracowany przez dr hab. Beatę Książkiewicz prof. UMFC, dyrektor szkół „Fouetté”. Według programu taniec dla dzieci ma być połączeniem zabawy z nauką podstawowych kroków i pozycji tańca klasycznego jak i […]

Więcej
pon-śr
09.12-08.01.2020
Spektakl taneczny: Wolność Tańca - Koncert Dyplomowy 2020
Kultura

Spektakl taneczny: Wolność Tańca – Koncert Dyplomowy 2020

Szkoła Fouetté Prezentuje spektakl taneczny pt.  Wolność TAŃCA Koncert Dyplomowy 2020 Uczniowie Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu i uczniowie klas profesjonalnych tańca współczesnego Szkoły Tańca i Baletu „Fouetté” wraz z tegorocznymi dyplomantami: Konstancją Dolińską, Alicją Neumann, Janem Rejewskim, Weroniką Sikorą, Julią Sobieszczańską, Zuzanną Turkiewicz i Martą Wolarczyk, zapraszają publiczność na spektakl taneczny pt. „Wolność […]

Więcej
pon-pt
02.12-31.01.2020
Baletowe zajęcia dla dorosłych
Warsztaty i zajęcia

Baletowe zajęcia dla dorosłych

Balet Dla Dorosłych – nowe grupy! Zapraszamy wszystkich lubiących tańczyć do udziału w baletowych zajęciach dla dorosłych. Już od stycznia 2020 rusza nowa grupa dla początkujących i średnio zaawansowanych w filii Szkoły Tańca i Baletu „Fouetté” na Ratajach. Z okazji nadchodzących świąt przygotowaliśmy dla Was kuszącą ofertę: przy zgłoszeniu swojego udziału przed 23.12.2019 r. i […]

Więcej
pon-pt
02.12-31.01.2020
Nabór do dziecięcych grup baletowych. Nowe grupy Balet Mini
Warsztaty i zajęcia

Nabór do dziecięcych grup baletowych

W Szkole Tańca i Baletu „Fouetté” prowadzone są zajęcia z baletu dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia. Odpowiednio do ich wieku dostosowano program nauczania opracowany przez dr hab. Beatę Książkiewicz prof. UMFC, dyrektor szkół „Fouetté”. Według programu taniec dla dzieci ma być połączeniem zabawy z nauką podstawowych kroków i pozycji tańca klasycznego jak i […]

Więcej
pon-pon
21.10-09.12.2019
Spektakl dla szkół i przedszkoli pt. Dziadek do orzechów
Kultura

Spektakl dla szkół i przedszkoli pt. Dziadek do orzechów

Poprzez taniec można wiele wyrazić, ekspresja jaka w nim drzemie barwnie oddaje każdą historię. Uczniowie Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca Fouetté w Poznaniu na nadchodzący sezon zimowy przygotowali uwielbiany spektakl pt. “Dziadek do orzechów”. W tym roku przypada 127 rocznica premiery tej przepięknej bajki baletowej, która odbyła się w Teatrze Maryjskim w Petersburgu. Co roku w […]

Więcej
zabawki dla dzieci

Przyjazne dziecku

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu
KOLOROWE MEDIA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie procesu projektowego dla warsztatów rozwoju osobistego on-line w firmie Kolorowe Media Sp z o.o.”. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz dywersyfikacja przychodów. Planowanym efektem (wskaźniki rezultatu) jest wdrożenie 4 nowych projektów wzorniczych. Wartość projektu ogółem: 623 040,00 PLN Wartość wydatków kwalifikowanych: 506 536,58 PLN Dofinansowanie projektu z UE (wkład Funduszy Europejskich): 420 360,97 PLN