menu
×
Wybierz miasto

Centrum Nauki Kumon Kraków

Japońska Metoda nauczania matematyki i angielskiego dla dzieci i młodzieży, opracowana przez Toru Kumon ponad 60 lat temu dla jego syna, który doświadczał trudności z matematyką w szkole. Dziś metoda jest obecna w 55 krajach. Korzysta z niej ponad 4 miliony uczniów.

KUMON jest zindywidualizowaną metodą umożliwiającą każdemu dziecku niezależnie od wieku i szkolnej klasy naukę na poziomie i w ilości dokładnie do niego dopasowanej. Dzięki temu wszystkie dzieci mogą skorzystać z metody KUMON, bez względu na to, czy chodzi o podstawową wiedzę, bardziej zaawansowane wyzwania czy stadium pośrednie. Przez  systematyczną pracę nad materiałem dokładnie skrojonym do potrzeb uczącego się, zdobywa on wiedzę w swoim tempie, aby w końcu osiągnąć poziom wykraczający poza poziom szkolny.Instruktor KUMON decyduje na podstawie aktualnych umiejętności ucznia i sprawności w przyswajaniu wiedzy, od którego poziomu rozpocznie on udział w programie. Uczniowie zaczynają na poziomie, na którym nauka przychodzi im łatwo. Zanim przejdą do kolejnego etapu, zwiększają poczucie wiary w siebie, koncentrację i tempo. Przerabiając dokładnie dopasowane zadania zyskują pewność siebie, nabierają entuzjazmu i rozwijają pozytywne nastawienie do nauki.

KUMON przykłada wielką wagę do samodzielnej nauki. Arkusze ćwiczeń zachęcają ucznia do szukania rozwiązań samemu.  U podstawy tego podejścia stoi przekonanie, że najlepsze szanse na realizację krótko- i dalekosiężnych celów uczniowie mają przy proaktywnej, samodzielnej nauce.Przy wprowadzaniu nowego materiału arkusze zawierają przykłady, które pomagają uczniom w samodzielnym znalezieniu powiązań i wywnioskowaniu rozwiązania do kolenych zadań. W ten sposób, przez patrzenie i analizowanie przykładu, a potem wprowadzanie tych wniosków na podobne zadania dziecko przyswaja sobie materiał. Instruktor nie daje odpowiedzi na pytania uczniów, zamiast tego uważnie prowadzi ich do uświadomienia sobie kluczowych zagadnień zadania, dając im sposobność do zastanowienia się na informacjami zawartymi w arkuszu tzw. znalezienie „nauczyciela” w arkuszu ćwiczeń. W ten sposób, dzięki tym wskazówkom dzieci same znajdują rozwiązania do podanych zadań. Gdy samodzielna nauka przynosi rezultaty, daje to uczniowi smak sukcesu, napełnia go entuzjazmem i chęcią kontynuacji.


Adres:

Krowoderskich Zuchów 22
31-272 Kraków


Kontakt:

663853950
krakow-pradnik-bialy@kumoncentre.pl
https://pl.kumon.eu/krakow-pradnik-bialy/
facebook

Centrum Nauki Kumon Kraków
ZOBACZ TAKŻE:warsztaty

zabawki dla dzieci

Przyjazne dziecku

Zajęcia i miejsca

Wybierz miasto
Dołącz do katalogu