Kindergeld na dzieci w Polsce

Kindergeld na dzieci w Polsce

Planujesz złożyć wniosek o przyznanie Kindergeld na dziecko? Robisz to po raz pierwszy i chciałbyś dowiedzieć się o tym czegoś więcej? Być może chcesz się dowiedzieć, kto może ubiegać się o zasiłek na dziecko z Niemiec? Zacznijmy od tego, że ani wnioskodawca, ani dziecko nie musi mieszkać w Niemczech. Kindergeld jest wypłacane obecnie aż na 130 000 dzieci w Polsce. Sprawdź, czy należy Wam się Kindergeld.

Kindergeld – co to takiego?

Nie dla wszystkich musi być to kwestia oczywista, zatem z chęcią przedstawimy najważniejsze szczegóły dotyczące świadczenia na dzieci z Niemiec, czyli tzw.  Kindergeld. W dużym uproszczeniu Kindergeld, to odpowiednik polskiego 500+. Z tą ważną różnicą, że kwota Kindergeld jest prawie dwa razy wyższa, niż 500 +. Kindergeld jest regularnie zwiększane, podczas gdy kwota świadczenia wychowawczego 500+ od roku 2016 pozostaje niezmienna. Zasiłek ten jest wypłacany do 25 roku życia, jeśli dziecko się uczy, a 500+ niezależnie od okoliczności do 18 roku.

Kindergeld – kto może ubiegać się o zasiłek?

Kindergeld należy się dzieciom, których jeden z rodziców np.:

1. Pracuje legalnie w Niemczech
2. Prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech
3. Jest na zasiłku w Niemczech
4. Pobiera rentę w Niemczech

Rodzice mieszkający razem zazwyczaj nie mają problemów z ustaleniem, kto powinien złożyć taki wniosek. Z reguły to ojciec, który zatrudniony jest w Niemczech, występuje z takim wnioskiem. Może się zdarzyć również tak, że rodzice zdecydują się rozstać. Wówczas jasno jest określone, że wniosek o przyznanie Kindergeld składa ten rodzic, z którym mieszka i wychowuje się dziecko. W takiej sytuacji jednak wnioskodawcą może być również matka wychowująca dziecko w Polsce. Zatem zarówno ojciec jak i matka dziecka posiadają pełne prawa do złożenia wniosku o zasiłek.  To jeden z fałszywych mitów, że tylko osoba pracująca w Niemczech może złożyć wniosek o przyznanie Kindergeld.

W momencie, gdy związek się rozpada (lub w ogóle nie powstaje rodzina, gdyż każdy z rodziców żyje osobno), wnioskodawcą powinien być rodzic, który daje dziecku dach nad głową. Bardzo często, gdy dochodzi do rozstania ojciec nadal pobiera zasiłek na dziecko, pomimo, że nie mieszka ono z nim. Wynika to z przekonania, że tak mu się po prostu należy skoro to on pracuje w Niemczech. Nic bardziej mylnego. W serwisie Odzyskajkindergeld.pl pomogliśmy bardzo wielu matkom przepisać Kindergeld na siebie i odzyskać  utracone pieniądze, które nie trafiły w ręce rodzica wychowującego dziecko.

Wnioskodawcą może być też opiekun prawny lub ktoś kto prowadzi rodzinę zastępczą, ale również babcia i dziadek, którzy mają przyznaną opiekę nad dzieckiem. Oni również nie muszą przebywać, ani pracować w Niemczech. Wystarczy, że jeden z biologicznych rodziców jest aktywny zawodowo w tym kraju.

Dodatek dyferencyjny – kto może ubiegać się o wyrównanie z Niemiec?

Warto wiedzieć, że nawet jeśli otrzymujesz w Polsce 500+, to nie wyklucza to pobierania tzw. dodatku dyferencyjnego z Niemiec. W przypadkach transgranicznych, czyli gdy jeden rodzic pracuje w kraju A, a drugi w kraju B, pieniądze z zasiłków należą się zazwyczaj z obu krajów. Jeśli rodzic jest aktywny zawodowo w Polsce, jest na KRUS-ie, pobiera macierzyńskie lub kuroniówkę, to w pierwszej kolejności powinno się zadbać o złożenie wniosku w Polsce, by móc pobierać 500+. Zatrudniony w Niemczech rodzic powinien otrzymać dodatkowo wyrównanie z tamtejszego urzędu. Dziecko nie może być stratne, dlatego przysługuje mu dodatek dyferencyjny z Niemiec.

Kindergeld – w jakiej sytuacji na dziecko powyżej 18 roku?

Do kiedy możesz otrzymywać dodatkowe świadczenie z Niemiec na swoje dziecko? Czy po ukończeniu 18 roku życia nie jest już ono przyznawane? Śpieszymy z wyjaśnieniem. Otóż Kindergeld jest wypłacane na pierwsze oraz każde kolejne dziecko aż do ukończenia przez nie 25 roku życia. Co ważne jednak, gdy dziecko osiągnie pełnoletność, wówczas musi spełnić przynajmniej jeden z wymienionych warunków, aby móc nadal pobierać świadczenie Kindergeld.  Są to takie warunki jak:

  • dziecko jest niepełnosprawne umysłowo bądź fizycznie
  • dziecko kontynuuje naukę w szkole lub na studiach
  • dziecko ma przyznany status bezrobotnego, ale aktywnie poszukuje pracy
  • dziecko, jest zatrudnione, przy czym tygodniowy wymiar pracy nie przekracza 20 godzin.

Jak uzyskać świadczenie? Najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonych firm. Serwis Odzyskajkindergeld.pl pomaga w uzyskaniu zasiłku, odzyskaniu pieniędzy od byłego partnera, a także przy zwrotach Kindergeld do urzędu. Dodatkowo serwis pomaga odnaleźć kontakt z byłym partnerem, który z wielu przyczyn nie chce dostarczyć potrzebnych dokumentów.

Materiał promocyjny
Zapisz się na cotygodniowy newsletter z wydarzeniami w Twoim mieście i odbierz eBook za darmo!

wybierz eBook dla siebie
ZOBACZ TAKŻE:porady