zajęcia taneczne

Data wydarzenia: sobota 24.03.2012

Podczas zajęć dzieci poznają kroki i figury z róźnych technik i styli tanecznych, na podstawie których, tworzone sa krótkie choreografie. Dzieci poznają podstawy takich styli jak balet, jazz dance czy street dance. Zajęcia prowadzone są głównie przy muzyce pop, latino i funk.