Zabawy literackie dla dzieci w Krakowie

Data wydarzenia: sobota 18.06.2011

Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie (Filia nr 7) zaprasza na imprezę “Kraina uśmiechu” nad Zalewem
Nowohuckim organizowaną w ramach Dni
Bieńczyckich Dzielnicy XVI. W programie
gry i zabawy literackie.