W zdrowym ciele zdrowy duch

Data wydarzenia: sobota 16.03.2013

Akademia Rodzinna Insytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na spotkanie “W zdrowym ciele zdrowy duch”.


Kiedy? 16 marca 2013, w godzinach 11.30 – 14.30

Gdzie?  Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, Al. Powstania Warszawskiego 6, Kraków
 
PROGRAM:
11.30 – 13.30

– mini kursy pierwszej pomocy – dla dorosłych i dzieci, zabawy i konkursy sportowo-rekreacyjne
– konsultacje ze specjalistą gimnastyki korekcyjnej w zakresie wad postawy
 
– 13.35 -14.20  
zajęcia na basenie – swobodne zabawy z rodziców z dziećmi, dodatkowo ćwiczenia w wodzie pod kierunkiem specjalisty.
 
Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail zwrotny biuro@koga.edu.pl do dnia 14 marca 2013 do godziny 12.00. Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (poniżej).
Bardzo prosimy o nie pozostawianie zgłoszeń na ostatnią chwilę, gdyż liczba miejsc bezpłatnych jest ograniczona!

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

NA ZAJĘCIA AKADEMII RODZINNEJ Z JANEM PAWŁEM II

 

Proszę o wpisanie na listę uczestników (proszę podać temat i termin zajęć)

W zdrowym ciele zdrowy duch 16 marca 2013

Następujących osób:

Imię i nazwisko: ……………………………………………wiek *……………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………………wiek *……………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………………wiek *……………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………………wiek *……………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………………wiek *……………………………

 

Telefon kontaktowy:…………………………………, e-mail:…………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych  danych osobowych  dla potrzeb Akademii Rodzinnej z Janem Pawłem II prowadzonej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)  wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku ww .osób, w formie fotografii lub w formie materiału wideo w ramach zajęć Akademii Rodzinnej. Nadto wyrażam nieodpłatną zgodę na upublicznianie wykorzystywanie przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie wizerunku ww. osób bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem strony internetowej Instytutu oraz w celach promocji działalności Instytutu.

__________________________________

czytelny podpis składającego oświadczenie

 

………………………………………….

Podpis osoby zgłaszającej

*informacja niezbędna tylko przy zgłaszaniu dzieci.

 

Adres:

ul. Fałęcka 44, 30-441 Kraków

Kontakt:

12 635 19 27, 509 59 41 46
biuro@koga.edu.pl
http://www.koga.edu.pl