menu
×

Katalog Miasta Dzieci • lekcje muzealne

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej

Siedzibą Muzeum Sztuki Mieszczańskiej jest gmach Starego Ratusza we Wrocławiu, unikalnego w skali europejskiej zabytku świeckiej architektury gotyckiej, powstającego stopniowo w okresie od końca XIII do 1 poł. XVI w. Autorami pierwotnej realizacji obiektu byli mistrzowie wrocławscy Alberik i Martin, a autorami jego rozbudowy w latach 1470-1510 byli także wrocławianie – Jost Tauchen, Hans Bertold i Peter Franczke oraz mistrzowie sasko-łużyccy – architekt Paul Preusse i rzeźbiarz Briccius Gauske.

W Muzeum funkcjonuje wystawa stała “Galeria Sławnych Wrocławian”.

 ZOBACZ TAKŻE:muzeum