Zamek Krlewski na Wawelu

Adres:

  • Wawel 5
  • 31-001 Krakw

Kontakt:

logo
 

Zamek Krlewski na Wawelu jest muzeum o charakterze rezydencji historycznej. Jego gwnym zadaniem jest odtworzenie przeszoci Wawelu w jej wielorakich aspektach i wczenie jej w obieg kultury narodowej. Oprcz gromadzenia i udostpniania zbiorw muzeum prowadzi dziaalno konserwatorsk, naukow, wydawnicz i edukacyjn.

Ekspozycje stae na wzgrzu wawelskim:

- Komnaty Krlewskie:

(wntrza historyczne, kolekcja arrasw Zygmunta Augusta, portrety krlewskie, woskie meble renesansowe, malarstwo woskie i holenderskie w. XV-XVII)

- Prywatne Apartamenty Krlewskie

(zwiedzanie tej czci zamku odbywa si wycznie w maych grupach z przewodnikiem, trasa prowadzi przez cz zamku obejmujc sale tworzce niegdy prywatne apartamenty monarsze oraz pomieszczenia dla dworskiej wity, a take dla goci krlewskich)  

- Skarbiec Koronny i Zbrojownia

(regalia, wyroby zotnicze, cenne okazy broni i rzdw koskich; uzbrojenie polskie i zachodnioeuropejskie)

- Sztuka Wschodu:

(namioty i chorgwie tureckie, uzbrojenie tureckie i perskie, kobierce, ceramika chiska i japoska)

  

- Wawel Zaginiony:

(rezerwat archeologiczno-architektoniczny w budynku kuchni krlewskich, rotunda . Feliksa i Adaukta, przedmioty zwizane z histori wzgrza wawelskiego, kafle z w. XVI-XVII)

- Smocza Jama  

(krasowa grota zwizana z pikn krakowsk legend o smoku wawelskim)

Tematy zaj edukacyjnych dla grup przedszkolnych (szecio- i siedmiolatkw):

1. Legendy wawelskie

2. Krlowie na Wawelu - ycie codzienne w zamku

3. Krlowie na Wawelu - ceremonie dworskie

4. Wawelski wiat zwierzt i rolin

5. Rycerze i damy

6. Taniec i muzyka na krlewskim dworze

Tematy zaj edukacyjnych dla uczniw szk podstawowych - klasy I - IV

1. Legendy wawelskie

2. Krlowie na Wawelu

3. Taniec i muzyka na krlewskim dworze

4. Rycerze i damy

5. Wawelski wiat zwierzt i rolin

6. Przed namiotem wezyra

7. Opowie o witej Jadwidze krlowej

9. Wawel legendarny i historyczny (dla klas IV)

10. Gawda o rycerzu (dla klas III i IV)

11. Historia w naczyniu zamknita (dla klas III i IV)

12. Katedra Wawelska (dla klas III - VI)

Tematy zaj edukacyjnych dla uczniw klas V i VI szk podstawowych, gimnazjw i licew

1. Rycerz i kultura rycerska  

2. Zabytki wawelskie zwizane z bitw pod Grunwaldem

3. Pamitki wawelskie po krlu Janie III Sobieskim  

4. Przedromanizm i romanizm na Wawelu (uwaga: czasowo zawieszone)

5. Gotyk na Wawelu  

6. Renesans na Wawelu  

7. Barok na Wawelu  

8. Insygnia koronacyjne i orderowe w Skarbcu Koronnym  

9. Kultura muzyczna dworu krlewskiego  

10. Mitologia na obrazach i tkaninach wawelskich  

11. Arrasy Zygmunta Augusta

12. Wtki biblijne na tkaninach wawelskich

13. ladami w. Jadwigi Andegaweskiej - krlowej Polski

14. Motywy dekoracyjne wawelskiej porcelany (klasy V-VI; I-II gimnazjum)

15. Strj w dobie renesansu i baroku na portretach wawelskich (klasy VI; I-II gimnazjum)

16. Historia w naczyniu zamknita (klasy V)

17. Krl Kazimierz Wielki i jego czasy

18. Katedra Wawelska

Informacje dodatkowe

- zajcia odbywaj si od wtorku do pitku  

- rozpoczcie: midzy 9.30 a 13.00; (maj-czerwiec od godz. 9.00)  

- grupa nie moe liczy wicej ni 30 osb (wraz z opiekunami)

Rezerwacja:

poniedziaek - pitek w godz. 9.00 - 15.00

tel: (012 422-51-55) w. 290 (Dzia Owiatowy)

Koszt lekcji muzealnej - 5 z od osoby.

Jeeli lekcje prowadzone s take w Katedrze - 6 z od osoby.

Klasy integracyjne oraz uczniowie Orodkw Szkolno-Wychowawczych - 3 z od osoby.

Jeeli lekcje dla klasy integracyjnej prowadzone s take w Katedrze - 4 z od osoby.

Bilet do Katedry obejmujcy wejcie do Grobw Krlewskich i na wie z Dzwonem "Zygmunta" - 5z od osoby.

 
 

Przedszkola - Lekcje Muzealne - Stare Miasto - Krakw

Zamek Krlewski na Wawelu jest muzeum o charakterze rezydencji historycznej. Jego gwnym zadaniem jest odtworzenie przeszoci Wawelu w jej wielorakich aspektach i wczenie jej w obieg...

Szkoy - Lekcje Muzealne - Stare Miasto - Krakw

Zamek Krlewski na Wawelu jest muzeum o charakterze rezydencji historycznej. Jego gwnym zadaniem jest odtworzenie przeszoci Wawelu w jej wielorakich aspektach i wczenie jej w obieg...