Zamek Krlewski na Wawelu

Adres:

  • Wawel 5
  • 31-001 Krakw

Kontakt:

logo
 

Zamek Krlewski na Wawelu jest muzeum o charakterze rezydencji historycznej. Jego gwnym zadaniem jest odtworzenie przeszoci Wawelu w jej wielorakich aspektach i wczenie jej w obieg kultury narodowej. Oprcz gromadzenia i udostpniania zbiorw muzeum prowadzi dziaalno konserwatorsk, naukow, wydawnicz i edukacyjn.

Ekspozycje stae na wzgrzu wawelskim:

- Komnaty Krlewskie:

(wntrza historyczne, kolekcja arrasw Zygmunta Augusta, portrety krlewskie, woskie meble renesansowe, malarstwo woskie i holenderskie w. XV-XVII)

- Prywatne Apartamenty Krlewskie

(zwiedzanie tej czci zamku odbywa si wycznie w maych grupach z przewodnikiem, trasa prowadzi przez cz zamku obejmujc sale tworzce niegdy prywatne apartamenty monarsze oraz pomieszczenia dla dworskiej wity, a take dla goci krlewskich)  

- Skarbiec Koronny i Zbrojownia

(regalia, wyroby zotnicze, cenne okazy broni i rzdw koskich; uzbrojenie polskie i zachodnioeuropejskie)

- Sztuka Wschodu:

(namioty i chorgwie tureckie, uzbrojenie tureckie i perskie, kobierce, ceramika chiska i japoska)

  

- Wawel Zaginiony:

(rezerwat archeologiczno-architektoniczny w budynku kuchni krlewskich, rotunda . Feliksa i Adaukta, przedmioty zwizane z histori wzgrza wawelskiego, kafle z w. XVI-XVII)

- Smocza Jama  

(krasowa grota zwizana z pikn krakowsk legend o smoku wawelskim)

Tematy zaj edukacyjnych dla grup przedszkolnych (szecio- i siedmiolatkw):

1. Legendy wawelskie

2. Krlowie na Wawelu - ycie codzienne w zamku

3. Krlowie na Wawelu - ceremonie dworskie

4. Wawelski wiat zwierzt i rolin

5. Rycerze i damy

6. Taniec i muzyka na krlewskim dworze

Tematy zaj edukacyjnych dla uczniw szk podstawowych - klasy I - IV

1. Legendy wawelskie

2. Krlowie na Wawelu

3. Taniec i muzyka na krlewskim dworze

4. Rycerze i damy

5. Wawelski wiat zwierzt i rolin

6. Przed namiotem wezyra

7. Opowie o witej Jadwidze krlowej

9. Wawel legendarny i historyczny (dla klas IV)

10. Gawda o rycerzu (dla klas III i IV)

11. Historia w naczyniu zamknita (dla klas III i IV)

12. Katedra Wawelska (dla klas III - VI)

Tematy zaj edukacyjnych dla uczniw klas V i VI szk podstawowych, gimnazjw i licew

1. Rycerz i kultura rycerska  

2. Zabytki wawelskie zwizane z bitw pod Grunwaldem

3. Pamitki wawelskie po krlu Janie III Sobieskim  

4. Przedromanizm i romanizm na Wawelu (uwaga: czasowo zawieszone)

5. Gotyk na Wawelu  

6. Renesans na Wawelu  

7. Barok na Wawelu  

8. Insygnia koronacyjne i orderowe w Skarbcu Koronnym  

9. Kultura muzyczna dworu krlewskiego  

10. Mitologia na obrazach i tkaninach wawelskich  

11. Arrasy Zygmunta Augusta

12. Wtki biblijne na tkaninach wawelskich

13. ladami w. Jadwigi Andegaweskiej - krlowej Polski

14. Motywy dekoracyjne wawelskiej porcelany (klasy V-VI; I-II gimnazjum)

15. Strj w dobie renesansu i baroku na portretach wawelskich (klasy VI; I-II gimnazjum)

16. Historia w naczyniu zamknita (klasy V)

17. Krl Kazimierz Wielki i jego czasy

18. Katedra Wawelska

Informacje dodatkowe

- zajcia odbywaj si od wtorku do pitku  

- rozpoczcie: midzy 9.30 a 13.00; (maj-czerwiec od godz. 9.00)  

- grupa nie moe liczy wicej ni 30 osb (wraz z opiekunami)

Rezerwacja:

poniedziaek - pitek w godz. 9.00 - 15.00

tel: (012 422-51-55) w. 290 (Dzia Owiatowy)

Koszt lekcji muzealnej - 5 z od osoby.

Jeeli lekcje prowadzone s take w Katedrze - 6 z od osoby.

Klasy integracyjne oraz uczniowie Orodkw Szkolno-Wychowawczych - 3 z od osoby.

Jeeli lekcje dla klasy integracyjnej prowadzone s take w Katedrze - 4 z od osoby.

Bilet do Katedry obejmujcy wejcie do Grobw Krlewskich i na wie z Dzwonem "Zygmunta" - 5z od osoby.

 
 

Przedszkola - Lekcje Muzealne - Stare Miasto - Krakw

Zamek Krlewski na Wawelu jest muzeum o charakterze rezydencji historycznej. Jego gwnym zadaniem jest odtworzenie przeszoci Wawelu w jej wielorakich aspektach i wczenie jej w obieg...

Szkoy - Lekcje Muzealne - Stare Miasto - Krakw

Zamek Krlewski na Wawelu jest muzeum o charakterze rezydencji historycznej. Jego gwnym zadaniem jest odtworzenie przeszoci Wawelu w jej wielorakich aspektach i wczenie jej w obieg...
Konferencja Edukacji Demokratycznej
 
Buy Best replica watches online here: rolex replica rolex replica replica watches rolex replica replcia watches cheap replica watches best replica watches cheap rolex replica watches best replica watches rolex replica uk swiss replica watches cheap replica watches