powrt
Katalog Lilla Lou - kreatywne zabawki dla dziewczynek
 

Lilla Lou - kreatywne zabawki dla dziewczynek

Adres:

  • ul. Gocicowa 128
  • 05-092 omianki k. Warszawy

Kontakt:

logo
 

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje zeszyty kreatywne, które wspieraj twórczy rozwój. Zeszyty kreatywne nie s kolorowankami - nie wypenia si w nich pustych pól, lecz projektuje - stroje, makijae, bajkowe postaci. Dziewczynki odznaczaj si du wraliwoci na otaczajcy wiat i bardzo chtnie przystpuj do dziaa majcych charakter odtwórczy - powtarzanie i naladowanie, np. wasnych mam. Warto kierunkowa je w kierunku aktywnoci twórczych, dziki którym mog realizowa co wasnego i wyzwala sytacje, w których dziewczynka odkrywa potencja do stwarzania, a nie tylko odtwarzania.

Kreatywne zeszyty dla dzieci Lilla Lou wykorzystuj samodzielne projektowanie jako narzdzie do rozwoju kreatywnego mylenia podczas zabawy. Dziki tym barwnym i bogatym w inspirujce ilustracje zeszytom do samodzielnego tworzenia, dzieci rozwijaj umiejtno twórczego mylenia i zdolnoci artystyczne.

Lilla Lou to take portal dla dziewczynek, aczacy dziaania manualne z moliwosciami jakie daje internet: gry i zabawy, tworzenie galerii, konkursy, nauka angielskiego, wirtualne stylizacje. Lilla Lou organizuje atrakcyjne konkursy dla modych projektantek i publikuje ich prace w galeriach.

 
 

Kreatywne gry i zabawy - Caa Polska i ... - Krakw

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Kreatywne gry i zabawy - Caa Polska i... - Pozna

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Kreatywne gry i zabawy - Caa Polska i... - Pnoc

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Kreatywne gry i zabawy - Caa Polska i ... - Poudnie

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Kreatywne gry i zabawy - Caa Polska i... - lsk

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Kreatywne gry i zabawy - Caa Polska i... - Trjmiasto

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Kreatywne gry i zabawy - Caa Polska i ... - Warszawa

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Kreatywne gry i zabawy - Caa Polska i... - Wrocaw

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Kreatywne gry i zabawy - Caa Polska i... - d

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Zabawki - Caa Polska i ... - Krakw

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Zabawki - Caa Polska i... - Pozna

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Zabawki - Caa Polska i... - Pnoc

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Zabawki - Caa Polska i ... - Poudnie

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Zabawki - Caa Polska i... - lsk

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Zabawki - Caa Polska i... - Trjmiasto

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Zabawki - Caa Polska i ... - Warszawa

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Zabawki - Caa Polska i... - Wrocaw

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Zabawki - Caa Polska i... - d

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Urodziny Prezenty - Caa Polska i ... - Krakw

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Urodziny Prezenty - Caa Polska i... - Pozna

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Urodziny Prezenty - Caa Polska i... - Pnoc

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Urodziny Prezenty - Caa Polska i ... - Poudnie

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Urodziny Prezenty - Caa Polska i... - lsk

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Urodziny Prezenty - Caa Polska i... - Trjmiasto

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Urodziny Prezenty - Caa Polska i ... - Warszawa

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Urodziny Prezenty - Caa Polska i... - Wrocaw

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...

Urodziny Prezenty - Caa Polska i... - d

LILLA LOU to kreatywne zabawki, które budz wyobrani. Zapraszamy do kolorowego wiata, w którym design i dobra zabawa zawsze id w parze. Lilla Lou oferuje...