powrt
Katalog Dzieciolandia-Angielski dla Dzieci
 

Dzieciolandia-Angielski dla Dzieci

Adres:

  • ul. Katowicka 11/u31
  • Pozna - Rataje
  • ul. Sprzeczna 20
  • Pozna - Suchy Las

Kontakt:

logo
 

Dzieciolandia – Angielski dla Dzieci to patronacka placówka Cambridge University Press. 
Dziaamy na rynku od 2005 roku oferujc usugi edukacyjne w zakresie nauki jzyka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kursy prowadzone s przez wykwalifikowanych, certyfikowanych nauczycieli jzyka angielskiego; anglistów, oraz native speakerów specjalizujcych si w nauczaniu maych dzieci. Proponujemy zajcia w 6 – osobowych grupach prowadzone w oparciu o podejcie multisensoryczne, z naciskiem na sfer suchow - wan rol w procesie uczenia odgrywa codzienny kontakt z jzykiem w formie odsuchu treci kursu w domu podczas zabawy. W czasie zaj, dzieci poznaj znaczenie syszanych wczeniej fraz, piosenek i historyjek, co znacznie wzmacnia motywacj do nauki, ale równie gwarantuje wysok skuteczno metody.

Jako placówka patronacka Cambridge University Press uczymy zgodnie z wytycznymi metodyki CUP. Uczestniczymy w konferencjach, organizujemy szkolenia dla nauczycieli, wdraamy program przeamujcy stereotyp o nauczaniu jzyków obcych na terenie placówek przedszkolnych, a nasi nauczyciele wspóredaguj podrczniki do nauki jzyka angielskiego wydawane przez CUP.

Zapraszamy take na pókolonie z technikami pamiciowymi, zajcia adaptacyjne i jzyk angielski dla maluszków oraz warszaty ekologiczno-artstyczne - Zielono mi!

Zachcamy do zapoznania si z nasz ofert na stronie www.dzieciolandia.edu.pl .

 
 

Angielski dla maluchw - Pozna i okolice - Pozna

Dzieciolandia – Angielski dla Dzieci to patronacka placówka Cambridge University Press. Dziaamy na rynku od 2005 roku oferujc usugi edukacyjne w zakresie nauki jzyka angielskiego dla dzieci...

Edukacja dla maluchw - Pozna i okolice - Pozna

Dzieciolandia – Angielski dla Dzieci to patronacka placówka Cambridge University Press. Dziaamy na rynku od 2005 roku oferujc usugi edukacyjne w zakresie nauki jzyka angielskiego dla dzieci...

Pkolonie - Suchy Las - Pozna

Dzieciolandia – Angielski dla Dzieci to patronacka placówka Cambridge University Press. Dziaamy na rynku od 2005 roku oferujc usugi edukacyjne w zakresie nauki jzyka angielskiego dla dzieci...
Konferencja Edukacji Demokratycznej
 
Buy Best replica watches online here: rolex replica rolex replica replica watches rolex replica replcia watches cheap replica watches best replica watches cheap rolex replica watches best replica watches rolex replica uk swiss replica watches cheap replica watches