powrt
Katalog Dzieciolandia-Angielski dla Dzieci
 

Dzieciolandia-Angielski dla Dzieci

Adres:

  • ul. Katowicka 11/u31
  • Pozna - Rataje
  • ul. Sprzeczna 20
  • Pozna - Suchy Las

Kontakt:

logo
 

Dzieciolandia – Angielski dla Dzieci to patronacka placówka Cambridge University Press. 
Dziaamy na rynku od 2005 roku oferujc usugi edukacyjne w zakresie nauki jzyka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kursy prowadzone s przez wykwalifikowanych, certyfikowanych nauczycieli jzyka angielskiego; anglistów, oraz native speakerów specjalizujcych si w nauczaniu maych dzieci. Proponujemy zajcia w 6 – osobowych grupach prowadzone w oparciu o podejcie multisensoryczne, z naciskiem na sfer suchow - wan rol w procesie uczenia odgrywa codzienny kontakt z jzykiem w formie odsuchu treci kursu w domu podczas zabawy. W czasie zaj, dzieci poznaj znaczenie syszanych wczeniej fraz, piosenek i historyjek, co znacznie wzmacnia motywacj do nauki, ale równie gwarantuje wysok skuteczno metody.

Jako placówka patronacka Cambridge University Press uczymy zgodnie z wytycznymi metodyki CUP. Uczestniczymy w konferencjach, organizujemy szkolenia dla nauczycieli, wdraamy program przeamujcy stereotyp o nauczaniu jzyków obcych na terenie placówek przedszkolnych, a nasi nauczyciele wspóredaguj podrczniki do nauki jzyka angielskiego wydawane przez CUP.

Zapraszamy take na pókolonie z technikami pamiciowymi, zajcia adaptacyjne i jzyk angielski dla maluszków oraz warszaty ekologiczno-artstyczne - Zielono mi!

Zachcamy do zapoznania si z nasz ofert na stronie www.dzieciolandia.edu.pl .

 
 

Angielski dla maluchw - Pozna i okolice - Pozna

Dzieciolandia – Angielski dla Dzieci to patronacka placówka Cambridge University Press. Dziaamy na rynku od 2005 roku oferujc usugi edukacyjne w zakresie nauki jzyka angielskiego dla dzieci...

Edukacja dla maluchw - Pozna i okolice - Pozna

Dzieciolandia – Angielski dla Dzieci to patronacka placówka Cambridge University Press. Dziaamy na rynku od 2005 roku oferujc usugi edukacyjne w zakresie nauki jzyka angielskiego dla dzieci...

Pkolonie - Suchy Las - Pozna

Dzieciolandia – Angielski dla Dzieci to patronacka placówka Cambridge University Press. Dziaamy na rynku od 2005 roku oferujc usugi edukacyjne w zakresie nauki jzyka angielskiego dla dzieci...