powrót
Katalog Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
 

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Adres:

  • ul. Jagiellońska 27
  • 85-097 Bydgoszcz

Kontakt:

 
 
W Pałacu funkcjonują cztery działy dydaktyczne: Artystyczny, Sztuki, Edukacyjny, Sportowo-Rekreacyjny oraz organizacyjny - Dział Animacji Kulturalnej. W ich planach i programach ważne miejsce zajmują:
Wielokierunkowa działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza, realizowana w oparciu o stałe koła, sekcje, pracownie, na rzecz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Realizowanie programów adresowanych do dzieci i młodzieży szczególnie aktywnej, utalentowanej i uzdolnionej.
Prowadzenie działalności na rzecz dzieci biernych i niepełnosprawnych.
Współpraca ze szkołami, placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz wieloma instytucjami kulturalnymi, naukowymi i sportowymi Bydgoszczy, regionu, Polski.
Organizacja wypoczynku w czasie wakacji i ferii zimowych.
Przygotowanie bogatej oferty programowej imprez miejskich, regionalnych oraz zajęć skierowanych do uczestników okazjonalnych.
Organizacja imprez o zasięgu ogólnopolskim m.in.: Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży, Seminarium Filmowe Młodzieżowych DKF "Aff-era", Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Dziecko i jego świat", Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej, Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Chłopców, Ogólnopolski Turniej Kajak Polo i inne.

Pałac Młodzieży prowadzi również szeroką współpracę i wymianę międzynarodową. Jesteśmy organizatorami imprez międzynarodowych: Bydgoskich Impresji Muzycznych czyli Międzynarodowych Spotkań Muzykującej Młodzieży.
 
 

Domy kultury - Bydgoszcz i okolice - Północ

W Pałacu funkcjonują cztery działy dydaktyczne: Artystyczny, Sztuki, Edukacyjny, Sportowo-Rekreacyjny oraz organizacyjny - Dział Animacji Kulturalnej. W ich planach i programach ważne miejsce zajmują:Wielokierunkowa działalność dydaktyczno-wychowawcza...