powrt
Katalog Paac Modziey w Szczecinie
 

Paac Modziey w Szczecinie

Adres:

  • Pomorskie Centrum Edukacji
  • Aleja Piastw 7, 70-327 Szczecin

Kontakt:

logo
 

Paac Modziey - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie jest placówk owiatow. Prowadzi wielokierunkow dziaalno artystyczn, sportow i naukow, stwarzajc modym ludziom szans rozwoju i doskonalenia uzdolnie. Obejmuje swym oddziaywaniem dzieci, modzie i dorosych, ksztatujc przyszych tworców i odbiorców kultury.

Realizuje zajcia dydaktyczne na bardzo wysokim poziomie. Dba o wychowanie regionalne, które jest wanym elementem oferty programowej placowki.

Znany jest z doskonaej organizacji imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych. Inicjuje i organizuje wspólne przedsiwzicia ludzi kultury i nauki.

Jest otwarty na wspóprac z innymi orodkami, wspópracuje z zagranic, systematycznie rozszerza i akcentuje swoj obecno w Zjednoczonej Europie.

Uczestnicy Paacu Modziey - Pomorskiego Centrum Edukacji wielokrotnie reprezentowali Szczecin poza krajem, m.in. w Niemczech, Norwegii, na otwie, we Woszech, Austrii i Belgii prezentujc artystyczny dorobek naszego miasta, regionu i kraju. S prawdziwymi ambasadorami dziecicej i modzieowej kultury.

Z oferty programowej placówki korzysta rocznie okoo 2000 staych uczestników, a ponad 42.000 osób spotyka si na rónorodnych imprezach organizowanych przez Paac Modziey.

Centrum Informacji czynne jest w godzinach:
pon-pt: 11.00-19.00
sobota: 9.00-13.00 

Kasa w godzinach:
pon-r: 10.00-18.00
czw-pt: 8.00-16.00

 
 

Miejsca Wszechstronnego Rozwoju - Szczecin i okolice - Pnoc

Paac Modziey - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie jest placówk owiatow. Prowadzi wielokierunkow dziaalno artystyczn, sportow i naukow, stwarzajc modym ludziom szans rozwoju i doskonalenia uzdolnie....