powrt
Katalog Paac Modziey w Szczecinie
 

Paac Modziey w Szczecinie

Adres:

  • Pomorskie Centrum Edukacji
  • Aleja Piastw 7, 70-327 Szczecin

Kontakt:

logo
 

Paac Modziey - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie jest placówk owiatow. Prowadzi wielokierunkow dziaalno artystyczn, sportow i naukow, stwarzajc modym ludziom szans rozwoju i doskonalenia uzdolnie. Obejmuje swym oddziaywaniem dzieci, modzie i dorosych, ksztatujc przyszych tworców i odbiorców kultury.

Realizuje zajcia dydaktyczne na bardzo wysokim poziomie. Dba o wychowanie regionalne, które jest wanym elementem oferty programowej placowki.

Znany jest z doskonaej organizacji imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych. Inicjuje i organizuje wspólne przedsiwzicia ludzi kultury i nauki.

Jest otwarty na wspóprac z innymi orodkami, wspópracuje z zagranic, systematycznie rozszerza i akcentuje swoj obecno w Zjednoczonej Europie.

Uczestnicy Paacu Modziey - Pomorskiego Centrum Edukacji wielokrotnie reprezentowali Szczecin poza krajem, m.in. w Niemczech, Norwegii, na otwie, we Woszech, Austrii i Belgii prezentujc artystyczny dorobek naszego miasta, regionu i kraju. S prawdziwymi ambasadorami dziecicej i modzieowej kultury.

Z oferty programowej placówki korzysta rocznie okoo 2000 staych uczestników, a ponad 42.000 osób spotyka si na rónorodnych imprezach organizowanych przez Paac Modziey.

Centrum Informacji czynne jest w godzinach:
pon-pt: 11.00-19.00
sobota: 9.00-13.00 

Kasa w godzinach:
pon-r: 10.00-18.00
czw-pt: 8.00-16.00

 
 

Miejsca Wszechstronnego Rozwoju - Szczecin i okolice - Pnoc

Paac Modziey - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie jest placówk owiatow. Prowadzi wielokierunkow dziaalno artystyczn, sportow i naukow, stwarzajc modym ludziom szans rozwoju i doskonalenia uzdolnie....
Konferencja Edukacji Demokratycznej
 
Buy Best replica watches online here: rolex replica rolex replica replica watches rolex replica replcia watches cheap replica watches best replica watches cheap rolex replica watches best replica watches rolex replica uk swiss replica watches cheap replica watches