powrt
Katalog MOSiR Mysowice
 

MOSiR Mysowice

Adres:

  • ul. Ks. Norberta Boczyka 32 z
  • 41-400 Mysowice

Kontakt:

 
 

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji jest zakadem budetowym powoanym przez Rad Miasta w 1978 roku. Posiada w zarzdzie 6 obiektw.

Now dziedzin dziaalnoci rekreacyjno-sportowej s modzieowe sekcje sportowe.Dziaaj one w ramach MOSiR-u od maja 2000r. Zajcia pocztkowo byy prowadzone w 8 dyscyplinach sportowych, a od 2004r. modzie wiczy w nastpujcych sekcjach:

-judo

-ju-jitsu

-kolarstwo

-koszykwka

-lekka atletyka

-pika nona

-pika rczna

-pywanie

-pika siatkowa

-tenis stoowy

-zapasy

i jest prowadzona przez zesp wysoko wykwalifikowanych specjalistw, ktrzy posiadaj uprawnienia trenerw lub instruktorw. Poszczeglne grupy wicz 2-3 razy w tygodniu w obiektach MOSiR-u oraz w niektrych szkoach - SP nr 1, SP nr 3, SP nr 18, G nr 3, I LO. Wszystkie zajcia maj za zadanie krzewienie kultury fizycznej wrd dzieci i modziey, zagospodarowanie popoudniowych godzin, rozwijanie zdolnoci fizycznych. Poprzez sport mona nauczy wzajemnego poszanowania, wsppracy i odpowiedzialnoci, zbiorowej realizacji zada, kontroli i samokontroli. Uczestnicy zaj startuj w zawodach rangi mistrzowskiej na terenie regionu jak rwnie Polski. Maj doskonae wyniki, ktre z roku na rok s poprawiane przez co daj zadowolenie im samym jak i ich podopiecznych.

Adresy obiektw

Hala Widowiskowo-Sportowa: ul. Ks. Norberta Boczyka 32 z,  

+48 (32) 31-71-802, 2222-058

obiekt 2: Sala przy ul. Powstacw 23,  +48 (32) 222-58-72

obiekt 3: Hala przy ul. Jasiskiego 2,  +48 (32) 223-26-60

obiekt 4: ul. Paderewskiego 4, 41-409 Mysowice-Kosztowy

Dzia Modzieowych Sekcji Sportowych i Imprez Masowych:

          sekcje@mosir.myslowice.pl

 
 

Hale sportowe - Mysowice - lsk

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji jest zakadem budetowym powoanym przez Rad Miasta w 1978 roku. Posiada w zarzdzie 6 obiektw. Now dziedzin dziaalnoci rekreacyjno-sportowej s modzieowe sekcje...

Inne orodki sportu i rekreacji - Mysowice - lsk

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji jest zakadem budetowym powoanym przez Rad Miasta w 1978 roku. Posiada w zarzdzie 6 obiektw. Now dziedzin dziaalnoci rekreacyjno-sportowej s modzieowe sekcje...

Zapasy - Sporty rne - Mysowice - lsk

Sekcja zapasw skupia dzieci i modzie w trzech orodkach szkoleniowych. Grupy zapanicze s kontynuatorem chlubnych tradycji Siy Mysowice. Zawodnicy sekcji zapasw stylu klasycznego startuj w kategoriach...

Judo - Mysowice - lsk

Sekcja judo prowadzi zajcia w 3 grupach szkoleniowych dziewczt i chopcw. Posiada w swoich osigniciach medale Mistrzostw lska kadetw, modzikw oraz uczestniczya w Finaach Mistrzostw Polski...

Ju-jitsu - Pozostae sztuki walki - Mysowice - lsk

Treningi prowadzone s w formie rywalizacji sportowej i opieraj si na technikach ju-jitsu, judo i boksu. Zapewniaj poprawienie sprawnoci fizycznej poprzez gimnastyk korekcyjn oraz oglnorozwojow z...

Kolarstwo - Sporty rne - Mysowice - lsk

Szkolenie zawodnikw sekcji jest prowadzone w zakresie kolarstwa szosowego, grskiego, przeajowego - zaczynajc od grupy Juniora, ktra w tym roku uczestniczya prawie we wszystkich wanych imprezach...

Lekka Atletyka - Sporty rne - Mysowice - lsk

Trenerzy i zawodnicy klubu MKS Budomark MOSiR Mysowice chcieliby zapozna Pastwa z nasz dziaalnoci, sukcesami i planami na przyszo. Jestemy 50-osobow sekcj lekkiej atletyki dziaajc przy Miejskim...

Pika Nona - Pika nona - Mysowice - lsk

Najliczniejsza sekcja ze wzgldu na popularno dyscypliny sportu skupiajca 12 prowadzonych grup szkoleniowych. Dzieci i modzie objta jest szkoleniem w wieku od 9 do 18 lat....

Pika rczna - Sporty rne - Mysowice - lsk

Sekcja piki rcznej skupia zawodniczki i zawodnikw w 2 grupach szkoleniowych. Posiada zawodnika w kadrze lska oraz uczestniczy w rozgrywkach kadetw. Grupa dziewczt jest grup naborow...

Szkki pywackie - Mysowice - lsk

Sekcja pywacka to najmodsza z naszej grupy. Prowadzi zajcia od najmodszej grupy ju I-klasistw. Posiada kilku zawodnikw kadr lska jak rwnie pywakw zapraszanych na konsultacje szkoleniowe...

Siatkwka - Sporty rne - Mysowice - lsk

Sekcja piki siatkowej to kontynuator klubu sportowego Lechia Mysowice. W tym roku mija 30-lecie siatkwki w Mysowicach. Aktualnie trenuj dzieci i modzie (od IV klasy szkoy...

Tenis stoowy - Mysowice - lsk

Sekcja prowadzona przez MOSiR Mysowice rozgrywa swoje mecze w lidze II mczyzn, II kobiet i mczyzn oraz wszystkich kategoriach modzieowych. Jedna z najprniejszych grup modzieowych startujca...