powrt
Katalog Instytucje Biblioteki Fundacja Dzieciom Zdy z Pomoc
 

Fundacja Dzieciom Zdy z Pomoc

Adres:

  • ul. omiaska 5
  • 01-685 Warszawa

Kontakt:

logo
 

Fundacja Dzieciom "Zdy z Pomoc" obejmuje opiek ponad 17 tys. dzieci z caego kraju.
Z myl o potrzebach osób chorych i niepenosprawnych utworzono w Warszawie bezpatny Orodek Rehabilitacji AMICUS - www.osrodekamicus.dzieciom.pl oraz hostel pielgnacyjno-opiekuczy dla
podopiecznych Fundacji przyjedajcych do Warszawy na bezpatn rehabilitacj.

Obecnie w budowie jest drugi Orodek Rehabilitacji - http://dzieciom.pl/skarbonka.html
Aby pozyska dodatkowe rodki Fundacja prowadzi dziaalno wydawnicz - http://www.bremo.pl

Przy Fundacji dziaa Klub Myszki Norki. Jego gównym zadaniem jest integracja dzieci niepenosprawnych z dziemi zdrowymi. Fundacja Dzieciom "Zdy z Pomoc" zainicjowaa pierwszy w Warszawie cykl pokazów filmowych z audiodeskrypcj dla osób niewidomych i napisami dla niesyszcych w ramach Projektu Kino "Poza Cisz i Ciemnoci".

Fundacja Dzieciom "Zdy z Pomoc" stworzya take "Akademi Dzieciom" - specjaln platform, dziki której uytkownicy mog nauczy si skutecznego pozyskiwania funduszy, w tym 1% podatku.

 
 

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i ... - Krakw

Fundacja Dzieciom "Zdy z Pomoc" obejmuje opiek ponad 17 tys. dzieci z caego kraju.Z myl o potrzebach osób chorych i niepenosprawnych utworzono w Warszawie bezpatny Orodek...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i ... - Poudnie

Fundacja Dzieciom "Zdy z Pomoc" obejmuje opiek ponad 17 tys. dzieci z caego kraju.Z myl o potrzebach osób chorych i niepenosprawnych utworzono w Warszawie bezpatny Orodek...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i... - Pozna

Fundacja Dzieciom "Zdy z Pomoc" obejmuje opiek ponad 17 tys. dzieci z caego kraju.Z myl o potrzebach osób chorych i niepenosprawnych utworzono w Warszawie bezpatny Orodek...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i... - Trjmiasto

Fundacja Dzieciom "Zdy z Pomoc" obejmuje opiek ponad 17 tys. dzieci z caego kraju.Z myl o potrzebach osób chorych i niepenosprawnych utworzono w Warszawie bezpatny Orodek...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i ... - Warszawa

Fundacja Dzieciom "Zdy z Pomoc" obejmuje opiek ponad 17 tys. dzieci z caego kraju.Z myl o potrzebach osób chorych i niepenosprawnych utworzono w Warszawie bezpatny Orodek...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i... - Wrocaw

Fundacja Dzieciom "Zdy z Pomoc" obejmuje opiek ponad 17 tys. dzieci z caego kraju.Z myl o potrzebach osób chorych i niepenosprawnych utworzono w Warszawie bezpatny Orodek...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i... - lsk

Fundacja Dzieciom "Zdy z Pomoc" obejmuje opiek ponad 17 tys. dzieci z caego kraju.Z myl o potrzebach osób chorych i niepenosprawnych utworzono w Warszawie bezpatny Orodek...