Fundacja Dzieci Niczyje

Adres:

  • ul. Walecznych 59
  • 03-926 Warszawa

Kontakt:

logo
 

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.

W placówkach prowadzonych przez Fundacj udzielamy pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom. Dziaamy na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczcych w procedurach prawnych w charakterze wiadków.

Prowadzimy profilaktyk zagroe dzieci w Internecie. Organizujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla rónych grup profesjonalnych oraz zespoów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzajce wiedz o problemie oraz stanowice podstaw projektowanych dziaa.

Informacje dotyczce problemu krzywdzenia dzieci znajduj si na prowadzonym przez Fundacj Dzieci Niczyje portalu - www.dzieckokrzywdzone.pl.

Problem krzywdzenia dzieci:
Serwis www.dzieckokrzywdzone.pl jest w caoci powicony zjawisku krzywdzenia dzieci.
Celem strony jest gromadzenie, udostpnianie i popularyzowanie wiedzy na temat problemu.
Na portalu znajduj si artykuy prezentujce koncepcje teoretyczne, ustalenia empiryczne, a take informacje na temat innowacyjnych form dziaa diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych z obszaru problematyki krzywdzenia dzieci. Na stronie mona równie skorzysta z bogatej, polsko- i angielskojzycznej bibliografii problemu krzywdzenia dzieci. Portal zawiera dane teleadresowe placówek, które pomagaj dzieciom krzywdzonym oraz informacje na temat sposobów i moliwoci wsparcia. Cz tekstów zamieszczonych na portalu pochodzi z kwartalnika Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka wydawanego przez Fundacj Dzieci Niczyje.


Programy Fundacji "Dzieci Niczyje"

Placówki pomocy Dzieciom krzywdzonym
Akademia Bezpiecznego Internetu
Program na rzecz Dzieci - ofiar handlu
Wydawnictwa
Edukacja
Dziecistwo bez krzywdzenia - dziaania w krajach Europy rodkowo-Wschodniej
Badania
Dziecko - wiadek szczególnej troski
Dobry Rodzic - dobry start
Kampanie spoeczne

Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi w Warszawie dwie placówki wiadczce pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom:
Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka" oraz Centrum Dziecka i Rodziny.

Centrum Dziecka i Rodziny
03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59,
tel. (22) 616 16 69, walecznych@fdn.pl

Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka"
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12/25,
tel. (22) 826 88 62, mazowiecka@fdn.pl


KONTAKT:

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa


Biuro Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Obroców 10
03-933 Warszawa
tel./ fax (22) 616 02 68, (22) 616 03 14
e-mail: fdn@fdn.pl

 
 

Fundacje i Stowarzyszenia - Warszawa i okolice - Warszawa

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i ... - Krakw

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i ... - Poudnie

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i... - Pozna

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i... - Trjmiasto

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i ... - Warszawa

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i... - Wrocaw

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i... - lsk

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...