Fundacja Dzieci Niczyje

Adres:

  • ul. Walecznych 59
  • 03-926 Warszawa

Kontakt:

logo
 

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.

W placówkach prowadzonych przez Fundacj udzielamy pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej ofiarom krzywdzenia i ich opiekunom. Dziaamy na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczcych w procedurach prawnych w charakterze wiadków.

Prowadzimy profilaktyk zagroe dzieci w Internecie. Organizujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego dla rónych grup profesjonalnych oraz zespoów interdyscyplinarnych. Prowadzimy badania i analizy poszerzajce wiedz o problemie oraz stanowice podstaw projektowanych dziaa.

Informacje dotyczce problemu krzywdzenia dzieci znajduj si na prowadzonym przez Fundacj Dzieci Niczyje portalu - www.dzieckokrzywdzone.pl.

Problem krzywdzenia dzieci:
Serwis www.dzieckokrzywdzone.pl jest w caoci powicony zjawisku krzywdzenia dzieci.
Celem strony jest gromadzenie, udostpnianie i popularyzowanie wiedzy na temat problemu.
Na portalu znajduj si artykuy prezentujce koncepcje teoretyczne, ustalenia empiryczne, a take informacje na temat innowacyjnych form dziaa diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych z obszaru problematyki krzywdzenia dzieci. Na stronie mona równie skorzysta z bogatej, polsko- i angielskojzycznej bibliografii problemu krzywdzenia dzieci. Portal zawiera dane teleadresowe placówek, które pomagaj dzieciom krzywdzonym oraz informacje na temat sposobów i moliwoci wsparcia. Cz tekstów zamieszczonych na portalu pochodzi z kwartalnika Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka wydawanego przez Fundacj Dzieci Niczyje.


Programy Fundacji "Dzieci Niczyje"

Placówki pomocy Dzieciom krzywdzonym
Akademia Bezpiecznego Internetu
Program na rzecz Dzieci - ofiar handlu
Wydawnictwa
Edukacja
Dziecistwo bez krzywdzenia - dziaania w krajach Europy rodkowo-Wschodniej
Badania
Dziecko - wiadek szczególnej troski
Dobry Rodzic - dobry start
Kampanie spoeczne

Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi w Warszawie dwie placówki wiadczce pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom:
Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka" oraz Centrum Dziecka i Rodziny.

Centrum Dziecka i Rodziny
03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59,
tel. (22) 616 16 69, walecznych@fdn.pl

Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka"
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 12/25,
tel. (22) 826 88 62, mazowiecka@fdn.pl


KONTAKT:

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa


Biuro Fundacji Dzieci Niczyje
ul. Obroców 10
03-933 Warszawa
tel./ fax (22) 616 02 68, (22) 616 03 14
e-mail: fdn@fdn.pl

 
 

Fundacje i Stowarzyszenia - Warszawa i okolice - Warszawa

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i ... - Krakw

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i ... - Poudnie

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i... - Pozna

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i... - Trjmiasto

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i ... - Warszawa

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i... - Wrocaw

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...

Fundacje i Stowarzyszenia - Caa Polska i... - lsk

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje od 1991 roku, jest organizacj pozarzdow o charakterze non-profit, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom...
Konferencja Edukacji Demokratycznej
 
Buy Best replica watches online here: rolex replica rolex replica replica watches rolex replica replcia watches cheap replica watches best replica watches cheap rolex replica watches best replica watches rolex replica uk swiss replica watches cheap replica watches