powrt
Katalog Rozrywka Sale zabaw Muzeum Pszczelarstwa w Swarzdzu
 

Muzeum Pszczelarstwa w Swarzdzu

Adres:

  • ul. Poznaska 35
  • 62-020 Swarzdz

Kontakt:

logo
 

Muzeum powstao jako oddzia Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie w 1999 roku na terenie istniejcego od 1963 roku skansenu pszczelarskiego.
Twórc skansenu by prof. Ryszard Kostecki. Skansen stanowi unikatowy w skali europejskiej zbiór uli ilustrujcy na ekspozycji plenerowej histori bartnictwa i pszczelarstwa na ziemiach polskich. W 1999 roku w pofolwarcznym budynku gospodarczym utworzono ekspozycj muzealn dotyczc owadów uytkowych. W 2002 roku nadano Muzeum imi prof. Ryszarda Kosteckiego - twórcy skansenu i kolekcji uli, propagatorowi historii i tradycji pszczelarstwa.

Szczegóowe informacje www.muzeum-szreniawa.pl.

 

 
 

Muzea - Okolice Poznania - Pozna

Muzeum powstao jako oddzia Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie w 1999 roku na terenie istniejcego od 1963 roku skansenu pszczelarskiego.Twórc skansenu by prof. Ryszard Kostecki. Skansen...