Modzieowy Dom Kultury "Bielany"

Adres:

 • ul. Cegowska 39
 • 01-809 Warszawa

Kontakt:

   
   

   
   

  ZAJCIA PLASTYCZNE - Plastyka dla malucha - Bielany - Warszawa

  Proponujemy dzieciom rozwijanie wraliwoci i wyobrani przy uyciu technik tradycyjnych, takich jak: malarstwo i malarstwo na szkle, rysunek, rzeba, witra, ceramika. Okazjonalnie wykonujemy: wypieki gofrw (mikoajki) oraz pierniczkw...

  GITARA KLASYCZNA - Instrumenty - Bielany - Warszawa

  Zajcia „Nauka gry na gitarze” skierowane s do szerokiego krgu dzieci i modziey.   Uczniowie szk podstawowych, gimnazjalici i starsza modzie poznaj podstawy gry na tym popularnym instrumencie. Zajcia...

  STUDIO PIOSENKI - Wokalne zespoy dziecice i modzieowe - Bielany - Warszawa

  Praca indywidualna z dziemi i modzie zainteresowanymi piewem. Modzi wokalici  pracuj nad profesjonalnym wykonywaniem ulubionych utworw. Tematyka zaj skoncentrowana jest na: emisji gosu, nauce prawidowego oddechu, prawidowej dykcji, ksztaceniu...

  INSTRUMENTY KLAWISZOWE - Instrumenty - Bielany - Warszawa

  Wprowadzenie w tajniki gry na keyboardach, obejmujce min.: nauk abecada muzycznego, nauk czytania nut, wprowadzenie podstawowych  wiadomoci z zasad muzyki i harmonii, wiczenie akordw z sekcj rytmiczn. ...

  RYTMIKA I TEATR MUZYCZNY - Rytmika - Bielany - Warszawa

  Na zajciach muzycznych, popularnie zwanych rytmik, najmodsze dzieci (4-6 lat) ucz si czym jest Pani Muzyka. Postaw umuzykalniania jest piew, wic piosenka towarzyszy kadym zajciom. Ogromn frajd sprawia...

  MODZIEOWY TEATR „FAFLCE” - Zajcia artystyczne - Teatr - Bielany - Warszawa

  Uczestnikami zespou jest modzie gimnazjalna i licealna. Zesp tworzy spektakle w oparciu o znane teksty literackie wykorzystujc wasne, oryginalne rozwizania sceniczne.   Modzi aktorzy doskonal warsztat dykcyjny i...

  TEATR DZIECICY „BIELASKIE WIEWIRKI” - Zajcia artystyczne - Teatr - Bielany - Warszawa

  W otoczeniu ksiek i piknych kukieek dzieci poznaj wiat bani, wierszy, teatru. Uczestniczc w grach dramatycznych, inscenizacjach utworw literatury dziecicej, przygotowujc programy artystyczne dla dziadkw, rodzicw i...

  TEATR DZIECICY „BIELASKIE WIEWIRKI” - Zajcia dla maluchw - teatralne - Bielany - Warszawa

  W otoczeniu ksiek i piknych kukieek dzieci poznaj wiat bani, wierszy, teatru. Uczestniczc w grach dramatycznych, inscenizacjach utworw literatury dziecicej, przygotowujc programy artystyczne dla dziadkw, rodzicw i...

  ZESPӣ EKOLOGICZNY „PRZYGODY Z ZIEMI” - Rozrywka i edukacja - Bielany - Warszawa

  Spotkania s pomysem na twrcze spdzanie czasu wolnego dzieci i modziey.   Zajcia i konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej, gry terenowe i zabawy tematyczne oparte o ciekawostki przyrodnicze...

  ZESPӣ EKOLOGICZNY „MALI PRZYRODNICY” - Kluby malucha - Bielany - Warszawa

  Nasze spotkania to niezapomniana przygoda z przyrod, w ramach ktrej dzieci  maj okazj sta si badaczami intrygujcych tajemnic natury.   Mali odkrywcy uczestnicz w prostych dowiadczeniach wyjaniajcych zjawiska przyrodnicze,...

  ZESPӣ EKOLOGICZNY „MALI PRZYRODNICY” - Rozrywka i edukacja - Bielany - Warszawa

  Nasze spotkania to niezapomniana przygoda z przyrod, w ramach ktrej dzieci  maj okazj sta si badaczami intrygujcych tajemnic natury.   Mali odkrywcy uczestnicz w prostych dowiadczeniach wyjaniajcych zjawiska przyrodnicze,...

  TENIS STOOWY - Tenis stoowy - Bielany - Warszawa

  Tenis stoowy: zajcia prowadzone s w grupie pocztkujcej i zaawansowanej. Dzieci ucz si technik podstawowych zagra w tenisie stoowym i doskonal je uczestniczc w licznych turniejach....

  TENIS STOOWY DLA GRUP INTEGRACYJNYCH - Tenis stoowy - Bielany - Warszawa

  S to zajcia dla osb z uszkodzonym narzdem ruchu oraz osb, ktre amatorsko zajmuj si t dziedzin sportu. Osoby niepenosprawne uczestniczce w zajciach bior udzia w Mistrzostwach...

  DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - Kluby malucha - Bielany - Warszawa

  Wchodzce w skad omawianego bloku zaj gry i zabawy, utrwalaj wiadomoci o otoczeniu spoecznym i przyrodniczym. Pozwala to na rozbudzanie i rozwijanie naturalnej ciekawoci dziecka, jego...
  Odbierz prezent od Miasta Dzieci!
   
  swiss cheap replica watches: rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk rolex replica fake watches rolex replica replica watches replica watches replica watches Hublot replica replica watches replica watches